Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Veelgestelde vragen

Laatst gewijzigd: 2-12-2021

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over de capaciteit van het electriciteitsnet in Lelystad Zuiderveld.

Wat is de impact van de toenemende drukte op het elektriciteitsnetwerk?

Bij beperkte netcapaciteit (congestie) kunnen nieuwe aanvragen voor, of uitbreidingen van een grootverbruik aansluiting nog niet worden uitgevoerd omdat Liander het elektriciteitsnet eerst moet uitbreiden. Deze aanvragen krijgen dan een tijdelijke transportbeperking omdat de netbeheerder de gewenste transportdienst nog niet kan leveren binnen de overeengekomen kwaliteitscriteria (zoals betrouwbaarheid, spanningskwaliteit en veiligheid). Voor het voedingsgebied van OS Zuiderveld gaat het schaarsteniveau oranje gelden. Dit houdt in dat Liander onderzoek doet naar de vraag of congestiemanagement een oplossing biedt voor de capaciteitsproblemen. Als congestiemanagement geen oplossing biedt, gaat het station naar schaarste niveau rood. Mogelijk dat klanten een transportbeperking krijgen en op een wachtlijst worden gezet totdat Liander het net heeft uitgebreid.    

Wat is de oorzaak van de toenemende druk op het elektriciteitsnetwerk? 

De economische ontwikkeling en verduurzaming van de stad leiden tot een enorme toename van de vraag naar elektriciteit en daarmee de vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet. In 2030 is onze energievoorziening radicaal anders dan nu, daar is een ingrijpende transitie voor nodig. De gemeenten, provincie, TenneT en Liander en andere stakeholders werken intensief samen om deze opgave concreet te maken en de benodigde verzwaringen van het elektriciteitsnet te realiseren. Ondanks deze intensieve samenwerking is recent gebleken dat de ontwikkelingen sneller gaan dan de mogelijkheid om het elektriciteitsnet uit te breiden.   

Wat is het gebied waar congestie ontstaat?

Het gaat om Lelystad Zuid. Een deel van Lelystad (het noordelijke deel) ondervindt hier geen problemen van, omdat dit aan een ander station gekoppeld is (onderstation OS Lelystad).   

Met welke ontwikkelingen houdt Liander rekening: waar is nog wel elektriciteit voor beschikbaar?

Ontwikkelingen met een gewenste transportcapaciteit tot en met 3*80A / 55 kW (kleinverbruik klanten) kunnen vooralsnog volledig gebruik maken van het elektriciteitsnet. Grootverbruik klanten die willen groeien in hun transportvermogen worden individueel beoordeeld en krijgen, afhankelijk van hun profiel (tijdstip en grootte van verbruik), al dan niet een transportbeperking.   

Per wanneer gaat onderstation OS Zuiderveld op oranje schaarste niveau en wat betekent dat?

Het onderstation OS Zuiderveld is sinds 25 november naar transportschaarste niveau ‘oranje’. Dat betekent dat Liander onderzoek doet of congestiemanagement een oplossing biedt voor de ontstane capaciteitsproblemen voor grootverbruikers. Mogelijk dat klanten een transportbeperking krijgen en op een wachtlijst worden gezet totdat Liander het net heeft uitgebreid. Een nieuw elektriciteitsstation in Lelystad kan op zijn vroegst in 2026 in gebruik worden genomen. Wanneer procedures en het proces voor het kiezen van een locatie kan worden versneld, kan het nieuwe elektriciteitsstation mogelijk eerder worden gerealiseerd. Voor de tussenliggende periode is Liander hard op zoek naar tussenoplossingen. Een overzicht van de transportschaarste gebieden en de te verwachten oplossing en oplossingstermijn worden maandelijks bijgewerkt op https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit. 

Is er een kans dat het schaarsteniveau van OS Zuiderveld “rood” wordt?

Op dit moment onderzoekt Liander of congestiemanagement mogelijk is. Naar verwachting is dit onderzoek in januari 2022 afgerond. Als uit dit onderzoek blijkt dat er geen extra transportcapaciteit kan worden gecreëerd zal het schaarsteniveau voor OS Zuiderveld aangepast worden naar “rood”. 

Welke specifieke klanten worden nu getroffen? 

Het knelpunt in Lelystad heeft geen gevolgen voor consumenten en ondernemers die al een contract met Liander hebben, tenzij ondernemers die een grootverbruikaansluiting hebben het gecontracteerd vermogen willen verhogen. Klanten die vanaf dit moment een aanvraag doen voor een grootverbruikaansluiting (groter dan 3x80A / 55kW) krijgen op dit moment een voorlopige transportbeperking die definitief kan worden als het congestiemanagementonderzoek niets oplevert.     

Wat betekent dit voor openbare laadinfra?

Openbare laadpunten worden aangesloten op het laagspanningsnet en ondervinden vooralsnog geen hinder van deze ontstane congestie. Laadpleinen en snellaadpunten die een aansluiting nodig hebben die groter is dan 3x80A kunnen ook niet aangesloten worden.   

Wat gaan de bewoners en ondernemers in Flevoland hiervan merken?

De congestie heeft impact op de (economische) ontwikkelingen en verduurzaming in het gebied dat door OS Zuiderveld gevoed wordt. Nieuwe initiatieven van zowel bestaande als nieuwe grootverbruik klanten kunnen niet worden voorzien van de gewenste capaciteit. Daarnaast heeft het ook impact op de ruimtelijke ontwikkeling. Er zal meer infrastructuur benodigd zijn en die zal zowel boven- als ondergronds moeten worden ingepast. 

Wat gaan bestaande klanten hiervan merken?

Bestaande kleinverbruik klanten (<3*80A / 55 kW) merken vooralsnog weinig van de transportschaarste. Bestaande grootverbruik klanten die willen groeien in hun transportvermogen worden individueel beoordeeld en krijgen, afhankelijk van hun profiel (tijdstip en grootte van verbruik), al dan niet een transportbeperking.   

Wat doet Liander eraan om de congestie op te lossen in dit gebied?

De definitieve oplossing voor het knelpunt in Lelystad is het bouwen van een nieuw elektriciteitsstation. Het realiseren van een nieuw elektriciteitsstation duurt ongeveer vijf tot zeven jaar. Een groot deel van deze tijd is nodig om samen met onder andere de gemeenten en de provincie te zoeken naar een geschikte locatie, procedures te doorlopen en het op orde brengen van vergunningen. De daadwerkelijke bouwtijd bedraagt ongeveer anderhalf tot twee jaar. Een nieuw elektriciteitsstation in Lelystad kan op zijn vroegst in 2026 in gebruik worden genomen. Wanneer procedures en het proces voor het kiezen van een locatie kan worden versneld, kan het nieuwe elektriciteitsstation mogelijk eerder worden gerealiseerd. Daarnaast denkt Liander na over mogelijke tussenoplossingen die ervoor moeten zorgen dat OS Zuiderveld voor een deel ontlast wordt en er wel weer een aantal mogelijkheden worden gecreëerd.   

Wat kunnen ondernemers doen om congestie te voorkomen?

Tijdig aanvragen doen zodat er vroegtijdig een goed beeld ontstaat van de geplande ontwikkelingen, de omvang van deze ontwikkelingen en waar deze zich zullen plaatsvinden. Ondanks dat nu de mogelijkheden er niet zijn, of beperkt zijn, is het wel van groot belang om zicht te houden op nieuwe initiatieven dit zorgt ervoor dat we in de toekomst congestieproblemen met elkaar voorkomen.   

Hoeveel investeert Liander de komende jaren in Flevoland?

Liander investeert de komende 5 jaren tientallen miljoenen in de provincie Flevoland. Met deze investeringen verwacht Liander dat het net de toekomstige ontwikkelingen weer aankan, voor zowel levering als teruglevering. Hiervoor is het wel van belang dat Liander en haar stakeholders (gemeenten, provincie, bedrijven, woningcorporaties, etc) met elkaar in gesprek blijven om ontwikkelingen uit te wisselen om toekomstige congestie te voorkomen.   

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...