Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Aanbestedingen

Laatst gewijzigd: 16-12-2019

Alle lopende en komende aanbestedingen, met uitzondering van enkelvoudige opdrachten, van Gemeente Lelystad worden gepubliceerd op TenderNed.

Ga naar de aanbestedingskalender van Gemeente Lelystad

Wat is TenderNed?

TenderNed is een online marktplein waar aanbestedende diensten en ondernemingen elkaar vinden. Gemeente Lelystad publiceert hier haar aanbestedingen voor diensten, leveringen en werken. Ondernemingen vinden dus op één plek alle aanbestedingen. Gemeente Lelystad doorloopt daar waar mogelijk via TenderNed het volledige aanbestedingsproces digitaal: van vooraankondiging, aankondiging, inschrijving tot en met gunning. Volledig digitaal aanbesteden beperkt het risico op procedurele fouten en scheelt bovendien tijd en geld voor zowel Opdrachtnemer als Gemeente Lelystad.

Documenten downloaden

De aanbestedingsdocumenten zijn te downloaden bij de gepubliceerde “Aankondiging van Opdracht” op www.tenderned.nl . Om te kunnen reageren op een aanbesteding dient u zich (eenmalig) bij TenderNed aan te melden en te registreren. Voor het registreren van uw onderneming in TenderNed heeft u een eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 (eHerkenning 2) nodig. eHerkenning is te vergelijken met DigiD voor particulieren en kan door uw onderneming worden gebruikt voor verschillende overheidsdiensten.

U vindt op TenderNed alle informatie en een stappenplan dat u ondersteunt bij het werken met TenderNed. Op deze website staat tevens het document ‘Stappenplan Digitaal Inschrijven op overheidsopdrachten’. Hierin staat beschreven welke stappen u moet doorlopen om via TenderNed digitaal op een aanbesteding in te schrijven.

Beschikbare documenten