Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Griend

Laatst gewijzigd: 18-4-2017

Griend is een kleinschalig terrein gelegen aan de zuidkant van de stad en is door de ligging aan de Geldersedreef goed via de weg ontsloten. Het terrein is omsloten door de gelijknamige woonwijk Griend en met 1 hectare één van de kleinste terreinen van Lelystad.

Kenmerken

Griend is van functie aan het veranderen en biedt ruimte aan kleinschalige bedrijvigheid in de lagere milieucategorieën en niet-economische functies in de sociaal-culturele en maatschappelijke sfeer. Onder voorwaarden zijn vormen van detailhandel ook toegestaan. Het gebied is volledig uitgegeven en uitbreidingsplannen zijn er niet..

Actueel aanbod

Funda in business

Griend in het kort

  • Locatietype: Gemengd milieu
  • Bestemmingsplan: Bestemmingsplan Boswijk
  • Jaar van eerste uitgifte:1985
  • Oppervlakte terrein: circa 1 hectare, volledig uitgegeven
  • Milieuzonering: vestiging o.b.v. Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging.
  • Functiemenging onder voorwaarden mogelijk.
  • Parkmanagement niet aanwezig
  • Glasvezel is aanwezig