Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kempenaar

Laatst gewijzigd: 18-4-2017

Kempenaar is een kleinschalig terrein gelegen aan de noordwestkant van Lelystad. De ontsluitingsweg van het terrein staat in directe verbinding met de stedelijke ontsluitingsweg Houtribdreef.

Kenmerken

Het terrein is omsloten door de wijken Kogge en Kempenaar en is met 1,6 hectare één van de kleinste terreinen van Lelystad. Kempenaar is van functie aan het veranderen en biedt ruimte aan kleinschalige bedrijvigheid in de lagere milieucategorieën en niet-economische functies in de sociaal-culturele en maatschappelijke sfeer. Onder voorwaarden zijn vormen van detailhandel ook toegestaan. Het gebied is volledig uitgegeven en uitbreidingsplannen zijn er niet.

Actueel aanbod

Funda in business

Kempenaar in het kort

  • Locatietype: Gemengd milieu
  • Bestemmingsplan: Schepenwijk-Midden (2007)
  • Jaar van eerste uitgifte: 1978
  • Oppervlakte terrein: circa 1,6 hectare, volledig uitgegeven
  • Milieuzonering: vestiging o.b.v. Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging.
  • Functiemenging onder voorwaarden mogelijk.
  • Parkmanagement niet aanwezig
  • Glasvezel is aanwezig