Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gildenhof

Laatst gewijzigd: 2-10-2018

Gildenhof is een kleinschalig terrein gelegen te midden van de Zuiderzeewijk in het noorden van Lelystad. Het terrein wordt ontsloten door de Schroefstraat die in directe verbinding staat met de stedelijke hoofdontsluitingsweg Houtribdreef.

Kenmerken

Het terrein is van functie aan het veranderen en kenmerkt zich door de vestiging van (zakelijke) dienstverlening, kleinschalige bedrijvigheid in de lagere milieucategorieën en consumentengerichte handel in auto’s, caravans en andere volumineuze artikelen. Gildenhof biedt ruimte aan kleinschalige bedrijvigheid in de lagere milieucategorieën en niet-economische functies in de sociaal-culturele en maatschappelijke sfeer. Onder voorwaarden zijn vormen van detailhandel ook toegestaan. Het gebied is volledig uitgegeven en uitbreidingsplannen zijn er niet.

Actueel aanbod, Funda in business

Schroefstraat

Wartelstraat

Wigstraat

Gildenhof in het kort

  • Locatietype: Gemengd milieu
  • Bestemmingsplan: Atolwijk – Zuiderzeewijk (2012)
  • Jaar van eerste uitgifte: 1968
  • Oppervlakte terrein: circa 8 hectare, volledig uitgegeven
  • Milieuzonering: vestiging o.b.v. Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging.
  • Functiemenging onder voorwaarden mogelijk.
  • Parkmanagement niet aanwezig
  • Glasvezel is aanwezig