Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Noordersluis

Laatst gewijzigd: 18-4-2017

Regulier bedrijventerrein Noordersluis is gelegen in het zuidwesten van Lelystad. De ligging aan het stedelijk hoofdwegennet (Visarenddreef en Westerdreef) en een doorgaande vaarroute nabij het Markermeer vormen specifieke vestigingsfactoren die gunstig zijn voor transportbedrijven, dienstverlenende bedrijvigheid en bedrijvigheid gericht op zeil- en recreatievaart. Het gebied is verder functioneel en ruim opgezet, waarbij de Zuiveringweg voor de belangrijkste interne ontsluiting zorgt.

Kenmerken

Noordersluis heeft een oppervlakte van circa 130 hectare en is vrijwel geheel uitgegeven. De uitbreiding die nog mogelijk is, vindt met name plaats aan de rand van het terrein. Het bedrijventerrein kent een inwaartse milieuzonering, waardoor het mogelijk is dat een divers palet aan bedrijvigheid zich kan vestigen. Hierdoor is het terrein gemengd van karakter waar zowel lichte als industriële bedrijvigheid naast elkaar goed kan functioneren.

Actueel aanbod

Funda in business

Noordersluis in het kort

  • Locatietype: Regulier bedrijventerrein
  • Bestemmingsplan: Noordersluis (2012)
  • Jaar van eerste uitgifte: 1967
  • Oppervlakte terrein: circa 130 hectare
  • Milieuzonering is inwaarts variërend tussen milieucategorieën 2 en 4
  • Kantooroppervlakte mag niet meer dan 30 procent van de bedrijfsvloeroppervlakte bedragen.
  • Er is een ondernemersvereniging “Platform Noordersluis”
  • Glasvezel is beschikbaar
  • Vrijwel geheel uitgegeven; uitbreiding vindt met name plaats aan de rand van het terrein.