Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Jol

Laatst gewijzigd: 2-10-2018

Jol is een kleinschalig terrein gelegen aan de zuidwestkant van Lelystad. De ontsluitingsweg van het terrein staat in directe verbinding met de stedelijke ontsluitingsweg Visarenddreef.

Kenmerken

Het terrein is omsloten door de wijken Jol en Galjoen en is met 2,2 hectare één van de kleinere terreinen van Lelystad. Jol is van functie aan het veranderen en biedt ruimte aan kleinschalige bedrijvigheid in de lagere milieucategorieën en niet-economische functies in de sociaal-culturele en maatschappelijke sfeer. Onder voorwaarden zijn vormen van detailhandel ook toegestaan. Het gebied is volledig uitgegeven en uitbreidingsplannen zijn er niet.

Actueel aanbod

Funda in business

Jol 10

Jol 11

Jol 13

Jol in het kort

  • Locatietype: Gemengd milieu
  • Bestemmingsplan: Schepenwijk-Midden (2007)
  • Jaar van eerste uitgifte: 1977
  • Oppervlakte terrein: circa 2,2 hectare, volledig uitgegeven
  • Milieuzonering: vestiging o.b.v. Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging.
  • Functiemenging onder voorwaarden mogelijk.
  • Parkmanagement niet aanwezig
  • Glasvezel is aanwezig