Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Uitgifte gemeentegronden

Op deze pagina vindt u informatie over de uitgifte van gemeentegronden. We onderscheiden hierbij drie categorieën: één-op-ééngunning gemeentegrond, ter inschrijving aangeboden gemeentegrond en ontwikkelgronden.

Eén-op-ééngunning gemeentegrond

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad het zogenoemde Didam-arrest gewezen. De gemeente Lelystad mag bouwgrond één-op-één gunnen aan partijen als sprake is van slechts één serieuze gegadigde. Het voornemen met betrekking tot de uitgifte van dit soort gronden, moet worden gepubliceerd. Dat gebeurt hier:

Ter inschrijving aangeboden gemeentegrond

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad het zogenoemde Didam-arrest gewezen. Indien de gemeente Lelystad geen reden ziet om bouwgrond één-op-één te gunnen, dan wordt om te voldoen aan het bepaalde in het arrest, hier de mogelijkheid tot inschrijving kenbaar gemaakt:

Ontwikkelgronden

De gemeente Lelystad ontvangt met enige regelmaat initiatieven voor nieuwe ontwikkelingen. Soms bestaat de wens vanuit de gemeente om de ontwikkeling breder te maken en daarbij ook meer gemeentegronden of gronden van derden te betrekken. Ook kan een dergelijke wens zonder initiatief van derden vanuit de gemeente zelf bekendgemaakt worden. Geïnteresseerde marktpartijen, zoals grondeigenaren in het betreffende gebied, projectontwikkelaars, bouwers en architecten kunnen daarbij in een vroeg stadium hun belangstelling voor deelname aan het ontwikkelen van het gebied bekendmaken.

Lelystad zet zich op alle gebieden in om de groeikansen die er nu liggen, te benutten. Ondernemers krijgen de ruimte om daarin samen met de gemeente op te trekken en te investeren in de doorontwikkeling van Lelystad. De gemeente Lelystad ontvangt met enige regelmaat initiatieven voor nieuwe ontwikkelingen van grondeigenaren of projectontwikkelaars in gebieden waar de wens van de gemeente om tot (her)ontwikkeling te komen verder gaat dan de gronden waarop het initatief betrekking heeft. In die gevallen wil de gemeente onderzoeken of er meer geïnteresseerde partijen zijn om de ontwikkeling van een groter gebied mogelijk te maken en een integrale ontwikkeling te realiseren. Geïnteresseerde marktpartijen, zoals grondeigenaren in het betreffende gebied, projectontwikkelaars, bouwers en architecten zullen dan via een publicatie op deze website gevraagd worden in een vroeg stadium van het proces hun belangstelling voor deelname aan het ontwikkelen van het gebied bekend te maken. Daarbij worden nog geen concrete eisen gesteld of selectiecriteria gegeven, maar kunnen wel kaders meegegeven worden, waarbinnen de gemeente de ontwikkeling wenst te plaatsen. Doel is om in contact te komen met partijen die de wens hebben in een later stadium en binnen de gestelde kaders deel uit te maken van de ontwikkeling en mogelijk interesse hebben in verwerving van gronden binnen het gebied.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...