Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Oostervaart: ruimte voor zware industrie

Laatst gewijzigd: 18-4-2017

Industrieterrein Oostervaart is een terrein in het noordoosten van Lelystad gelegen nabij de afslag van de rijksweg A6 Lelystad – Noord. Het industrieterrein is met de ontwikkeling van Lelystad meegegroeid en heeft inmiddels een totale oppervlakte van bijna 130 hectare bereikt.

Kenmerken

De ligging van Oostervaart nabij de A6, aan het stedelijk hoofdwegennet en vaarwegen maakt het terrein zowel over de weg als over het water goed bereikbaar. Daarbij richt het industrieterrein zich met name op de zware, industriële bedrijvigheid waar hoge milieueisen aan worden gesteld (t/m categorie 5.2). De ligging op enige afstand van de woonkern maakt het terrein uitermate geschikt voor de vestiging van grootschalige bedrijven uit de hoogste milieucategorieën die hoge eisen stellen aan bereikbaarheid.

Actueel aanbod

Funda in business

Oostervaart in het kort

  • Locatietype: Industrieterrein
  • Bestemmingsplan: Bedrijventerrein Oostervaart (2012)
  • Jaar van eerste uitgifte: 1966
  • Oppervlakte terrein: circa 130 ha. met aan oostkant nabij A6 nog uit te geven kavels
  • Kavelgrootte varieert. Nog uit te geven kavels zijn vanaf 5.000 m2
  • Milieuzonering: vestiging van maximaal milieucategorie 5 mogelijk.
  • Kantooroppervlakte mag niet meer dan 30 procent van de bedrijfsvloeroppervlakte bedragen
  • Parkmanagement is niet aanwezig
  • Glasvezel is beschikbaar