Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Werk in wijken

Laatst gewijzigd: 30-9-2019

Gemeente Lelystad voert een jaarlijks groot onderhoudsprogramma uit dat bestaat uit diverse onderdelen. Het gaat om: herasfalteren van dreven, groot onderhoud in woonwijken, fietspaden, speelvoorzieningen en groenvoorzieningen. Gezien de omvang en tijdsduur zijn dit vaak grote projecten met een redelijke voorbereidings- en uitvoeringsperiode.

Logo groot onderhoud gemeente Lelystad

Deze site

Op deze site kunt u de voornaamste groot onderhoudsprojecten terugvinden van werkzaamheden in de woonwijken. De stadshoofdwegen, polderwegen en fietspaden kunt u terugvinden onder 'Werk aan de wegen'.

Wat is dagelijks onderhoud?

Onder dagelijks onderhoud vallen kleine reparaties aan schade in de openbare ruimte. Voorbeelden hiervan zijn:

  • verzakte stoeptegels en beschadigingen in wegen, straten of pleinen
  • verstopte riolering en putten
  • kapotte straatverlichting
  • kapot straatmeubilair, kapotte bebording of speeltoestellen, etc.

Indien u een melding heeft m.b.t. dagelijks onderhoud kunt u dit hier doen. 

Wat is groot onderhoud?

Bij groot onderhoud wordt de openbare ruimte opnieuw aangelegd, waarbij oud of versleten materiaal wordt vervangen en eventuele schade wordt hersteld. De openbare omgeving wordt waar nodig ook aangepast aan de huidige richtlijnen en normen. Dit houdt in dat er kritisch gekeken wordt naar de inrichting en gebruik van het gebied. Na het groot onderhoud is de openbare ruimte weer minimaal 15 jaar netjes.

In de volgende wijken wordt het groot onderhoud uitgevoerd:

Indien uw wijk hier niet bij staat maar u heeft wel een melding m.b.t. de openbare ruimte, dan kunt u hiervan ook een melding maken.

Nadere info

Via deze site wordt u op de hoogte gehouden van het groot onderhoud. Bewoners en bedrijven in de betreffende wijkdelen worden tevens geïnformeerd per bewonersbrief.