Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Rondweg Lelystad Zuid

Provincie Flevoland en gemeente Lelystad maken een plan voor de aanleg van een nieuwe rondweg. Deze komt aan de zuidkant van Lelystad te liggen. De weg verbetert straks de bereikbaarheid van het Nationaal Park Nieuw Land en zorgt voor een betere verdeling en doorstroming van het verkeer in Lelystad. Belangrijk bij het ontwerpen van de weg is dat deze zo goed mogelijk past in het landschap. Maar ook rekening houdt met de ontwikkeling van de woonwijk Warande en Nationaal Park Nieuw Land.

Bereikbaarheid verbeteren

Met de aanleg van de nieuwe rondweg Lelystad Zuid willen we de bereikbaarheid van het Nationaal Park Nieuw Land en van Lelystad verbeteren. De bedoeling is dat u straks direct vanaf de A6 naar het Nationaal Park Nieuw Land kunt rijden. Ook zorgt de rondweg voor een betere doorstroming aan de zuidwest kant van Lelystad. Hierdoor worden afrit 10 Lelystad Centrum en de wegen richting het centrum en de Larserdreef minder druk. Daarnaast is het belangrijk dat de rondweg goed past in de omgeving. Dat betekent dat het rekening houdt met de ontwikkelingen van het Nationaal Park en woonwijk Warande. Tot slot komt er ook een veilig (brom)fietspad tussen de Westerdreef en het Nationaal Park Nieuwland.

Verkenning

In september 2021 hebben Provinciale Staten en de Gemeenteraad van Lelystad ingestemd met de Verkenningsrapportage van de Rondweg Lelystad Zuid (Laan van Nieuw Land en Verlengde Westerdreef). Tijdens een verkenning worden de verschillende mogelijkheden onderzocht voor een project, in dit geval de aanleg van een weg.

Samenvatting
Uit de verkenning kwam een advies voor een voorkeursoplossing en een advies over de manier waarop de weg zo goed mogelijk in het landschap past. De voorkeursoplossing is een ligging langs de bosrand. Deze buigt voor de Buizerdweg af richting de Verlengde Westerdreef. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • de weg gaat functioneren als een rondweg aan de zuidwestzijde van Lelystad;
  • de weg wordt aangelegd met 2 x 2 rijstroken (2 fysiek gescheiden rijbanen met elk 2 rijstroken) vanwege de hoeveelheid verkeer, de herkenbaarheid en de verkeersveiligheid;
  • op de kruispunten worden turborotondes aangelegd, deze keuze nog wel onder voorbehoud van verder onderzoek;
  • de weg wordt ingericht als een Parkway met bredere middenbermen op een aantal plekken. Het gebied tussen de Verlengde Westerdreef en Buizerdweg blijft open zodat zicht is naar het Nationaal Park Nieuwland.

De weg komt tussen de A6 en Westerdreef 

Het gebied waar de Rondweg Lelystad Zuid wordt aangelegd ligt tussen de Westerdreef en de A6. Het gebied bestaat nu voornamelijk uit akkerbouwgronden. Langs de Larserdreef en de A6 is sprake van nieuwe woon- en werkgebieden.

Planning van het project

In september 2021 hebben Provinciale Staten en de gemeenteraad van Lelystad ingestemd met de verkenning waarbij. Uit die verkenning komt de voorkeur voor een weg langs de bosrand. De volgende stap is de zogenaamde ‘planvoorbereidingsfase’. In deze fase vinden onder andere geluid- en natuuronderzoeken plaats. Ook onderzoeken we wat de gevolgen van het project zijn op het milieu. Dit leggen we vast in de zogenoemde milieueffectrapportage (MER). De omgeving wordt actief betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen.
De planning is op dit moment zoals hieronder staat beschreven. In deze planning wordt geen rekening gehouden met risico’s zoals bezwaarprocedures of technische moeilijkheden bij de uitvoering.

  • 2023: Planvoorbereiding, het doen van onderzoeken en opstellen van het voorlopig ontwerp, gesprekken met de omgeving en voorbereiding van het projectbesluit
  • 2024: De MER-procedure (Milieu Effect Rapportage) en Provinciaal Inpassingsplan gereed
  • 2025: Wanneer de formele procedures zonder problemen doorlopen kunnen worden, kan in 2025 worden gestart met het opstellen van het contract en de aanbesteding
  • 2026: Wanneer de aanbesteding succesvol verloopt kan de aannemer in 2026 beginnen met de voorbereidingen en uiteindelijk de aanleg van de wegen. Naar verwachting duurt de aanleg tot en met 2028
  • 2028: De Rondweg kan open

Reactienota Rondweg Lelystad Zuid

Alle zienswijzen op de Rondweg Lelystad Zuid zijn beantwoord in een reactienota. U vindt de reactienota op de website van de provincie Flevoland

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...