Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ontwikkelingen in het Woldpark

Lelystad wil groeien als stad. Dit doen we onder andere door het bouwen van huizen. Tegelijkertijd willen we ook genoeg ruimte voor groen en voorzieningen. In het Woldpark hebben we 2 plekken aangewezen voor woningbouw. Ook onderzoeken we hoe we de rest van het park kunnen gebruiken voor vrijetijdsbesteding. Op deze pagina leest u meer over de ontwikkelingen in het Woldpark.

Woningbouw in het Woldpark

In het Woldpark zijn er 2 plekken aangewezen voor woningbouw. De locatie van het oude pannenkoekenhuis Dubbel-op is aangewezen als turbolocatie. Op een turbolocatie willen we versneld woningen bouwen. Een andere locatie is aangewezen als CPO-locatie. CPO staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Dit betekent dat een groep particulieren de opdracht geeft aan een aannemer om woningen te bouwen. De verplaatsing van stichting 4Fusion in het Woldpark is onderdeel en gevolg van deze ontwikkelingen.

Turbolocatie

Op de oude plek van pannenkoekenhuis Dubbel-op komt appartementencomplex Green Hill. Ontwikkelaar Vazet is de initiatiefnemer. En heeft de omwonenden in de zomer van 2023 geïnformeerd over de plannen voor de bouw van het complex. Op de website https://greenhill-lelystad.nl/ vindt u meer informatie over de appartementen. Op dit moment behandelen we de vergunningaanvraag. We verwachten dat de voorbereiding van de bouw aan het eind van de zomer begint. 

CPO-locatie

Het College heeft besloten dat er in het Woldpark ruimte is voor een CPO ontwikkeling. Op dit moment zijn we in gesprek met een ontwikkelaar die namens een aantal particulieren een CPO-project wil maken op deze locatie. Het gaat om maximaal 8 woningen. Als er meer bekend is over de ontwikkelplannen van de CPO-locatie, dan betrekt de initiatiefnemer omwonenden bij de plannen. 

Verplaatsen 4Fusion

Omdat het appartementencomplex op de oude Dubbel-op locatie komt, verplaatst 4Fusion naar een andere plek in het Woldpark. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan het ontwerp voor het nieuwe gebouw. Ook hiervoor is de vergunning aangevraagd.

Parkenvisie voor Lelystad

We vinden het belangrijk dat er naast de woningbouwopgave ook aandacht blijft voor groen en parken in de stad. Door de veranderingen in het klimaat en het afnemen van de biodiversiteit is het belangrijk om opnieuw te kijken naar de toekomstwaarde van de parken. Parken zijn voor ons belangrijk. We sporten en ontspannen er, we ontmoeten elkaar, en genieten van de natuur. Hoe we groen en parken in de stad een plek willen geven en hoe een goede inrichting kan bijdragen aan de gebruikswaarde, onderzoeken we in een op te stellen integraal parkenplan. Het Woldpark is onderdeel van dit parkenplan.  De komende tijd gaan we de parken samen met omwonenden inventariseren. Zo bekijken we wat nodig is om de gebruiks- en natuurwaarden te verbeteren.

Een van de zaken waar we ook naar willen kijken is in hoeverre het Woldpark een mogelijkheid biedt voor recreatief watergebruik. Bijvoorbeeld in de vorm van een stadsstrand.

Inloopbijeenkomst 24 april

Op woensdag 24 april 2024 is er een inloopbijeenkomst voor omwonenden in de kas van 4Fusion bij het Woldpark. Omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging.  

 

De focus van de inloopavond lag op de CPO woningen en de verplaatsing van 4Fusion

Op 24 april 2024 organiseerden we een inloopbijeenkomst in de kas van 4Fusion. Het doel van de bijeenkomst was om omwonenden en belangstellenden verder te informeren over alle ontwikkelingen en vragen te beantwoorden. Ook wilden we in gesprek gaan om ervaringen, indrukken, ideeën en belangen op te halen. De focus van de bijeenkomst lag vooral op komst van 8 grondgebonden woningen (CPO) en de verplaatsing van 4Fusion.

De inloopbijeenkomst was ook het eerste moment om in gesprek te gaan over een onderzoek naar een kleinschalig stadsstrand en het parkenplan. Ook is er tijdens de avond aandacht besteed aan de bouw van appartementencomplex Green Hill. Voor deze ontwikkeling is in juli 2023 door de projectontwikkelaar een bijeenkomst georganiseerd. Het verslag van die bijeenkomst is opgenomen als aparte bijlage bij het voorliggende raadsvoorstel. Daarin is meer te lezen over die bijeenkomst en de opbrengst daarvan.

Opzet van de inloopavond

Tijdens de inloopavond had iedere ontwikkeling zijn eigen plek in de kas met beeldmateriaal. Ook stond er iemand bij om er meer over te vertellen, vragen te beantwoorden en ideeën op te halen. Aanwezigen konden hun input vastleggen op de aanwezige reactiekaarten. De bijeenkomst is door ongeveer 35 geïnteresseerden bezocht.

Samenvatting opbrengst

De reacties op de plannen waren positief. De aanwezigen kwamen vooral om zichzelf te informeren en om vragen te stellen over de ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan vragen als: ‘Komt er meer woningbouw?’ ‘Hoe hoog wordt het gebouw?’, ‘Waar gaat 4Fusion heen?’, ‘Waarom moet/gaat er eigenlijk iets veranderen aan het Woldpark?’ Daarnaast zijn er ook een aantal kritische signalen afgegeven. Deze gingen over:

  • Groenonderhoud;
  • Sociale- en verkeersveiligheid;
  • Wensen over de bouwvorm van de CPO-woningen;
  • Parkeerruimte voor gebruikers van het park en omwonenden.

Tot slot is ook de wens uitgesproken om ruimte voor meer activiteiten te bieden in het Woldpark. Dat kan ook in combinatie met de activiteiten die 4Fusion (nu al) organiseert. Ideeën die daarvoor werden ingebracht zijn onder andere: creatieve workshops voor(buurt)kinderen, of het aanleggen van een theetuin. Voor het Parkenplan en ontwerp Woldpark is er met de aanwezigen gesproken over hoe zij het park gebruiken en ervaren. Er bleek flink wat nieuwsgierigheid naar het parkenplan te zijn en een aantal bewoners heeft aangegeven graag mee te willen denken over het plan en de uitwerking ervan op het Woldpark.

Dit doen we met de opbrengst

  1. Een aantal wensen en opmerkingen, vooral over groenaanleg en het -onderhoud, kunnen we verwerken in het op te stellen integrale stedenbouwkundig-en terreininrichtingsplan van de ontwikkelingen in dit gebied. Een terugkoppeling naar de omgeving daarover volgt in de loop van dit jaar. Ook hier kunnen mensen op reageren.
  2. Het inrichten van bijvoorbeeld voldoende parkeerplekken is een onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing van een ontwikkeling. Deze gaat uit van het oplossen van dit soort vraagstukken om te komen tot een goede ruimtelijke ordening. Ook bij de ontwikkelingen in het Woldpark nemen we dit mee in de planvorming.
  3. Met de CPO-initiatiefnemer worden op dit moment afspraken gemaakt over onder andere bouwvolumes. Als randvoorwaarde is al aangegeven dat de woningen grondgebonden moeten zijn met een maximale bouwhoogte van ongeveer 5 meter (begane grond met mogelijk 1 verdieping). De CPO-initiatiefnemer doorloopt zelfstandig nog een participatietraject om de omgeving mee te nemen in de ontwikkeling van de plannen. De input die is opgehaald, delen we met de initiatiefnemer voor het vervolg hiervan.
  4. De verschillende ideeën voor het uitbreiden van mogelijke activiteiten van stichting 4Fusion, delen we met deze partij.

Overige zaken, die meer een relatie hebben met de uitwerking van de parkenvisie op het hele Woldpark, worden daarin ook als input meegenomen. Voor deze projecten wordt nog een eigen, aanvullend participatieproces georganiseerd.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...