Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ontwikkeling kust van Lelystad

Laatst gewijzigd: 23-5-2023

Lelystad heeft een unieke ligging aan de kust van het Markermeer. Om deze unieke ligging als stad te benutten, gaan we onze kustlijn verder ontwikkelen. We onderzoeken samen met inwoners, bedrijven en organisaties hoe we dit gaan doen. Het gebied loopt vanaf Bataviakwartier tot aan gemaal Wortman aan de Houtribweg. Hier is veel mogelijk, denk aan woningbouw, vrijetijdsbesteding en economie. We willen de stad verbinden met Nationaal park Nieuw Land en gebruik maken van de ligging aan groot, open water. De ontwikkeling van de kust is het project Waterfront Kust.

Wat zijn uw ideeën?

De ontwikkeling van dit gebied is belangrijk voor Lelystad als stad. Om te groeien en om de mogelijkheden van dit gebied beter te benutten. Er is veel mogelijk, maar er zijn ook uitdagingen. Wij hebben ideeën, maar we zijn ook benieuwd naar uw ideeën en wensen voor het gebied. Daarom gaan we hierover in gesprek. Dit doen wij eerst met omwonenden en ondernemers in het gebied. In april 2023 houden we verschillende inspiratiesessies voor de rest van Lelystad. In november 2022 waren er 3 bewonersavonden. Per deelgebied kregen de bewoners een uitnodiging. Op 7 december 2022 hielden we een algemene inloopavond. De verslagen van deze avonden leest u hieronder. 

Iedereen die geïnteresseerd is in het project of vragen had, was welkom. Tijdens de inloopavonden konden de aanwezigen via de ideeënbus en post-it’s hun ideeën en zorgen kwijt.

Op deze pagina vindt u altijd actuele informatie. Zoals waar we nu staan in het proces, de verslagen en resultaten van bijeenkomsten en de planning voor nieuwe bijeenkomsten of acties. Meer informatie over de bijeenkomsten volgt snel. Houd deze website in de gaten.

Verkennend onderzoek

De gemeenteraad heeft in 2020 een visie vastgesteld voor de kust. Dit is de Kustvisie Lelystad een vitale kust 2030.

Wij hebben daarop aan experts gevraagd om de mogelijkheden van het gebied verder te onderzoeken. Dit onderzoek is samen met deskundigen van de gemeente en een aantal gebiedspartijen gedaan. Zoals bedrijven in het gebied. Het resultaat van dit onderzoek is het rapport Waterfront Stedelijke Kust Lelystad. De resultaten en mogelijkheden uit dit onderzoek gebruiken we als beginpunt voor gesprekken met de bewoners van het gebied en met andere belanghebbenden. 

Waterfront Kust 3 deelgebieden

Het gebied van Waterfront Kust is groot. Daarom is het gebied opgedeeld in 3 delen. Per gebied organiseren we bijeenkomsten. Het hangt af van het gebied wanneer we met wie in gesprek gaan. Het is voor iedereen mogelijk om op een manier betrokken te zijn bij elk deel. Dat betekent dat u voor een deelgebied kan meedenken als bewoner of ondernemer van het gebied. En bij het andere deel betrokken bent als algemeen inwoner van Lelystad of als bezoeker van het gebied.

  1. Noord
    • Bataviakwartier. Focus op vrijetijdsbesteding en -economie. In gesprek over het invullen van het recreatieprogramma en inrichting van de openbare ruimte.
  2. Midden
    • Saerdam en straten daarachter. Focus op openbare ruimte en bewegen. In gesprek over het type gebied, omvang en inrichting.
  3. Zuid
    • Nieuwe wijk in gebied Meerdijkhaven. Tussen Saerdam en gemaal Wortman. In gesprek over omvang van de woonwijk en ruimtelijke invulling.

Bekijk de indeling van deelgebieden op een kaart.

Ons doel

Het doel van project Waterfront Kust is samen met inwoners, organisaties en bedrijven te onderzoeken hoe we de unieke ligging van Lelystad aan het water nog beter kunnen benutten voor alle inwoners van Lelystad. Daarbij kijken we naar onderscheidend wonen in het groen, recreëren en uitgaan aan de kust. De kansen liggen in de ontwikkeling van de kuststreek. Dit als bruisend recreatief en toeristisch gebied met regionale en (inter)nationale aantrekkingskracht. Maar ook waar men prachtig kan wonen in en met uitzicht over de nieuwe natuur.

Eerste versie stedenbouwkundig plan

Per gebied is het mogelijk om op verschillende manieren mee te denken over de ontwikkeling in dat specifieke gebied. Met de ideeën van inwoners en de resultaten van het verkennende onderzoek maken we uiteindelijk een eerste versie van een stedenbouwkundig plan. Deze leggen we voor aan de gemeenteraad.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Waterfront Kust

Voor het project Waterfront Kust wordt ook een bestemmingsplan opgesteld. Daarmee wordt vastgelegd welke regels er voor de ruimtelijke ordening gaan gelden. Het bestemmingsplan wordt na het stedenbouwkundig plan vastgesteld maar vanwege de lange voorbereidingstijd wordt er al wel aan begonnen. Voor het bestemmingsplan geldt de verplichting om een milieueffectrapport (m.e.r.) op te stellen. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gaat vooraf aan het op te stellen m.e.r. De NRD geeft een afbakening van de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen m.e.r. In de NRD wordt ingegaan op zowel inhoudelijke als procesmatige aspecten. De NRD beschrijft wat het voornemen is en welke alternatieven worden onderzocht. Ook geeft de NRD inzicht in de te onderzoeken milieueffecten en welke onderzoekscriteria worden gehanteerd. De NRD vormt het kader voor de verdere m.e.r.-procedure. Tussen 18 mei en 29 juni 2023 ligt de NRD ter inzage.

Vragen of ideeën?

Heeft u vragen of ideeën over dit project die u met ons wilt delen? Neem dan contact met ons op. Dit doet u door een e-mail te sturen naar: waterfrontkust@lelystad.nl

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...