Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kaders en randvoorwaarden

Laatst gewijzigd: 26-10-2016

Kaders en randvoorwaarden: waar houden we rekening mee bij de uitvoering van groot onderhoud

  • De instandhouding van de technische staat is het primaire doel
  • Zoveel mogelijk hergebruik van de bestaande materialen
  • Het ontwerp dient binnen het geldende bestemmingsplan te passen
  • De openbare verlichting wordt zoveel mogelijk aangepast in de geest van het politiekeurmerk
  • Binnen de gemeente Lelystad is enkele jaren geleden het zogenoemde ‘zijbelading’ voor huisvuilinzameling ingevoerd. De inzamelplaatsen van afvalcontainers worden hierop ingericht
  • Verkeerskundige aanpassingen vinden plaats als de verkeersveiligheid daar aanleiding toe geeft
  • Aanpassing van het gebied aan de huidige parkeernorm en maatvoering van parkeerplaatsen
  • Accent van herinrichting ligt op vervanging van verharding naar groen
  • Het eindresultaat van het project moet zijn dat de gemeente de komende 15 jaar geen groot onderhoud hoeft uit te voeren in het gebied;