Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Project Campusgebied Midden

Lelystad wil groeien. Het Campusgebied is een van de gebieden die een bijdrage kan leveren aan de groeiambitie van Lelystad. Dit gebied ligt centraal in Lelystad, van de Gordiaandreef tot de Larserdreef en is onderdeel van de Centrumzone.

Er is al een fietspad en onderwijscampus in het gebied

Sinds 2017 is er samen met allerlei betrokkenen, zoals inwoners, bedrijven en organisaties gewerkt aan de gebiedsvisie voor het project Campusgebied Midden. Sinds de vaststelling van de gebiedsvisie in 2021, zijn al er zichtbare stappen gezet. Er is een snelfietspad aangelegd en onderwijscampus Porteum is geopend.

Er zijn al verschillende woonprojecten in aanbouw

In het voorjaar van 2022 is er gestart met de bouw van 303 woningen in opdracht van Woningcorporatie Centrada. Dit woongebied heet Hooghe Bomen

Ook heeft ontwikkelaar Eureka Huis, het project Eurekabuurt ontwikkeld. Een project met levensloopbestendige bungalows en appartementen. Het gaat om 66 woningen in totaal. De bungalows zijn in 2022 opgeleverd en bewoond en de appartementencomplexen zijn eind 2023 opgeleverd. Lees meer over Eurekabuurt.

We onderzoeken of er in het gebied ruimte is voor minimaal 400 extra woningen

In het voorjaar van 2022 zijn we gestart met het aanpassen van de gebiedsvisie voor het project Campusgebied Midden. Op 20 december 2022 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld, om te onderzoeken of er tenminste 400 woningen aan het gebied toegevoegd kunnen worden. Er wordt daarbij gekeken naar allerlei verschillende soorten woningen, zodat er voor iedereen aanbod is. Het gebied wordt namelijk voor jong en oud een fijne plek om te wonen en te verblijven. Dat betekent ook dat we kijken naar de inrichting van het openbaar gebied, zoals groen, wegen, voorzieningen.

Nota van Uitgangspunten

Voor de zomer van 2023 zijn we aan de slag gegaan met het maken van een Nota van Uitgangspunten voor het gebied. In dit document worden de belangrijkste uitgangspunten beschreven om tot de realisatie van een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan te kunnen komen. De Nota van Uitgangspunten is in januari 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. De Nota van Uitgangspunten vormt samen met de selectie- en gunningsleidraad de basis voor de tenderprocedure die naar verwachting in het voorjaar van 2024 start. Dit is een procedure waarbij ontwikkelaars zich in kunnen schrijven voor de aanbesteding van het gebied.

Globale planning

  • Eerste kwartaal 2024: Verwachte start tenderprocedure
  • Tweede kwartaal 2024: Verwachte toetsing van de tender
  • Derde kwartaal 2024: Verwachte besluitvorming en definitieve gunning

Woningbouwprojecten

Hooghe Bomen - Huurwoningen van Centrada

Tussen het politiebureau en de Grietenij bouwt Centrada de komende jaren (2022 – 2024) in totaal 303 huurappartementen, voor diverse inwoners. In een nieuw, mooi vormgegeven en groen woongebied worden deze appartementen verdeeld over in totaal zeven woongebouwen.

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van dit nieuwe woongebied zijn huurwoningen van verschillende afmetingen en huurprijzen. Voor starters tot senioren, van lage tot middeninkomens en van alleenstaanden tot gezinnen.

Eind 2022 is het eerste woongebouw Schonenburg aan de Grietenij opgeleverd. Eind 2023 zijn de woongebouwen Claerbergen en Eeckinge opgeleverd. En naar verwachting zijn in 2024 de laatste vier - Uchtman, Espelbach, Wijdenburg en De Coninxpoort – klaar.

Meer informatie over het project: Woongebied Hooghe Bomen - Centrada

De Eurekabuurt

Het project bestaat uit een mix van 24 laagbouw kwadrantbungalows en 42 hoogbouw appartementen. Bij de bungalows gaat het om 6 blokken van 4 geschakelde woningen. De appartementen zijn verdeeld over 3 blokken van 5 verdiepingen (4 woonlagen) met elk 14 woningen, waarvan 2 penthouses. De woningen vormen samen een buurtschap in een groene setting, met gemeenschappelijke zaken als een moestuin, een jeu-de-boulesbaan, met bankjes en zitjes ingerichte ontmoetingsplekken. De bouw van deze woningen draagt bij aan de doorstroming op de Lelystadse woningmarkt. In de verkoop richtte de ontwikkelaar zich op de groep ouderen in bestaande woonwijken die nu nog in een voor hen te grote, niet levensloopbestendig ingerichte woning wonen. De woningen die door verhuizing naar de Eurekabuurt vrijkomen, komen beschikbaar voor jonge gezinnen en/of starters op de woningmarkt.

Eind 2023 zijn alle woningen van dit project feestelijk opgeleverd.

Meer informatie over Eureka: Projecten - EurekaHuis

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...