Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Stationsgebied Oost

Laatst gewijzigd: 13-2-2023

Lelystad wil groeien. Lelystad wil er nog 40.000 woningen bij bouwen in de komende 20 jaar. Met die groei moet het nog steeds aantrekkelijk zijn om hier te verblijven en te leven. Als je station Lelystad Centrum uitloopt, moet het stationsplein het visitekaartje van Lelystad zijn. Daar gaan we aan werken. De komende jaren gaat de gemeente het stationsgebied verder ontwikkelen om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Het stationsplein wordt groter en groener en er komt een nieuw en ruimer busstation. Dat moet het visitekaartje zijn voor iedereen die in Lelystad woont, werkt of op bezoek komt.

Dit gaan we doen

De gemeente start met de ontwikkelingen aan de oostzijde van het station. Dat loopt van het stationsplein via de Middenweg naar het zuiden tot en met de rotonde van de Ziekenhuisweg en Middendreef. In 2022 en 2023 zijn we bezig met ontwerpen, besluitvorming en voorbereiden. In 2024 willen we beginnen met de werkzaamheden. In het hele traject worden omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden uit de buurt betrokken en geïnformeerd. 

Het concept stedenbouwkundig ontwerp

Op 24 november 2022 is het concept stedenbouwkundig ontwerp van Stationsgebied Oost tijdens (inloop)bijeenkomsten gedeeld met belanghebbenden en geïnteresseerden. Heeft u het ontwerp nog niet gezien, of wilt u deze nog een keer bekijken? Bekijk dan het stedenbouwkundig ontwerp van het hele projectgebied. Ook hebben we een gedeelte van het ontwerp, het stationsplein, groter in beeld gebracht. Bekijk het ontwerp van het stationsplein. Meer informatie en uitleg over het ontwerp leest u hieronder.  

Hieronder vindt u impressies van het concept ontwerp voor Stationsgebied Oost:

Tot en met 1 december kon er op het ontwerp worden gereageerd. De reacties en de antwoorden daarop vindt u in het document ingediende reacties participatie en beantwoording.

Wijzigingen en verbeteringen ontwerp

Naar aanleiding van de reacties en opmerkingen uit de participatiebijeenkomsten zijn de volgende wijzigingen/verbeteringen in het ontwerp doorgevoerd:

  • Het fietspad tussen het spoor en de Middendreef/Middenweg is toegevoegd. Het fietspad sluit in het zuiden aan op het bestaande fietspad langs de Middendreef en in het noorden op het fietspad bij de spooronderdoorgang van/naar de Botter.
  • De oversteek Stationsplein – Dukaatplein wordt verhoogd aangelegd (plateau), zodat de attentiewaarde van de voetgangersoversteekplaats toeneemt en de snelheid van de fietsers afneemt. De verkeersveiligheid wordt daarmee verder verbeterd.
  • Er is aandacht gevraagd voor de kruising van het fietspad met de auto’s van/naar de Zilverparkgarage. In het ontwerp wordt een zogenaamde uitritconstructie voor het gemotoriseerde verkeer doorgevoerd. Dit komt ten goede aan het overzicht op het fietspad en daarmee aan de verkeersveiligheid.
  • Er worden in het ontwerp extra parkeerplaatsen opgenomen nabij de coffeeshop. Bij deze parkeerplaatsen geldt een beperking van 15 minuten parkeren, zoals elders in de openbare ruimte nabij de Zilverparkgarage ook het geval is.
  • In het ontwerp is aan de oostzijde van het busstation een extra toegang opgenomen voor een betere toegankelijkheid van het busstation vanaf de omgeving Zilverpark/Ziekenhuis. 

Wil je weten wat er gewijzigd is in het ontwerp? Bekijk dan het gewijzigde ontwerp.

Let op: Het document met de reacties en antwoorden en de wijzigingen/verbeteringen aan het ontwerp zijn voorgelegd en goedgekeurd door het college. Zij worden nog voorgelegd aan de raad.

Uitleg concept stedenbouwkundig ontwerp

Stationsplein

Het stationsplein wordt groter en groener. Het moet voor iedereen een fijne verblijfplaats worden. Er komen groenvakken met zitranden. Een 'rode loper' van natuursteen leidt de reizigers naar het Stadshart. Er is een duidelijke route naar het busstation en er zijn geleide- en gidslijnen naar de zuidelijke onderdoorgang, het eilandbusstation en het Stadshart.

Eilandbusstation

Door het eilandbusstation hoeven bussen niet meer langs de voorkant van het station te rijden. Ook hoeven zij geen gebruik meer te maken van de noordelijke onderdoorgang. Naar aanleiding van de reacties uit de participatiebijeenkomst wordt een tweede toegang naar het busstation opgenomen in het ontwerp. Zo kunnen reizigers zowel vanaf het stationsplein als via de oostkant (kant van de Zilverparkgarage) bij het busstation komen. De bussen vanaf het zuiden krijgen vanaf de rotonde Ziekenhuisweg/Middendreef hun eigen busbaan naar het eilandbusstation.

Zuidelijke onderdoorgang

De zuidelijke onderdoorgang willen we aanpassen. Dat is de onderdoorgang van de rotonde Visarenddreef naar de Middenweg. Aan de gevelkant willen we een voetgangersgebied maken. Hierdoor kunnen voetgangers makkelijk onder het spoor doorlopen richting het busstation of het Stadshart. De taxistandplaats komt ook onder de zuidelijke onderdoorgang, naast de pilaren. Aan de andere kant van de pilaren komt een laad- en losplek en daarnaast de rijbaan voor de auto’s.

Autoweg en route naar Zilverparkgarage

De Middenweg komt dichter bij het spoor. Door de autoweg te verplaatsen hebben auto’s die naar de Zilverparkgarage rijden beter zicht op de fietsers bij het oversteken van het fietspad.

Zilverparkkade

De Zilverparkkade sluit door de ontwikkelingen niet meer direct aan op een autoweg. Om de Zilverparkkade toch toegankelijk te houden voor bestemmingsverkeer, is op de potentiële woningbouwkavel een autoweg ingetekend naar de Zilverparkkade. Deze potentiële woningbouwkavel vlakbij de Zilverparkkade ontstaat door het verleggen van de infrastructuur. De raad heeft in het verleden besloten deze kavel niet bij het project te betrekken en pas op een later moment te beslissen wat er precies op die locatie moet komen.

Fietspad

Het fietspad vanaf de Stationsweg naar de Middenweg verbreden we naar 4 meter en sluit bij de Ziekenhuisweg aan op het hoofdfietspad. Het hoofdfietspad is eerder dit jaar aangelegd. Ook komt er op het stationsplein een fietspad richting het station. Dit fietspad sluit aan bij de ontwikkelingen die uit het project Fietsenstalling komen.

Groen

In het hele gebied komt een combinatie van verschillende soorten groen die in alle seizoenen mooi blijft. Er komen bestaande, nieuwe en verplante bomen te staan. Ook leggen we groenvlakken aan waar mensen op kunnen zitten.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...