Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Stationsgebied Oost

Lelystad wil groeien. Lelystad wil er nog 40.000 woningen bij bouwen in de komende 20 jaar. Met die groei moet het nog steeds aantrekkelijk zijn om hier te verblijven en te leven. Als je station Lelystad Centrum uitloopt, moet het stationsplein het visitekaartje van Lelystad zijn. Daar gaan we aan werken. De komende jaren gaat de gemeente het stationsgebied verder ontwikkelen om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Het stationsplein wordt groter en groener en er komt een nieuw en ruimer busstation. Dat moet het visitekaartje zijn voor iedereen die in Lelystad woont, werkt of op bezoek komt.

Dit gaan we doen

De gemeente start met de ontwikkelingen aan de oostzijde van het station. Dat loopt van het stationsplein via de Middenweg naar het zuiden tot en met de rotonde van de Ziekenhuisweg en Middendreef. In 2022 en 2023 zijn we bezig met ontwerpen, besluitvorming en voorbereiden. In 2024 willen we beginnen met de werkzaamheden. In het hele traject worden omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden uit de buurt betrokken en geïnformeerd. 

Gemeenteraad akkoord met stedenbouwkundig ontwerp Stationsgebied Oost

Op 21 februari 2023 ging de gemeenteraad akkoord met het stedenbouwkundig ontwerp voor Stationsgebied Oost. In de volgende fase kijken we naar de details van het ontwerp. Op deze pagina vindt u informatie over het stedenbouwkundig ontwerp, het bestemmingsplan en de planning van de werkzaamheden.

Wij maken een nieuw bestemmingsplan

Voor de ontwikkelingen uit het stedenbouwkundig ontwerp maken wij een nieuw bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat wat de functie van het gebied is en wat er bijvoorbeeld mag worden gebouwd.

Op 26 september 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Stationsgebied Oost’ vastgesteld (nr. 162). Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 oktober 2023 gedurende 6 weken ter inzage tijdens openingstijden bij de Informatiebalie in de hal van het Stadhuis. U kun het vastgestelde bestemmingsplan tevens digitaal raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U selecteert het tabblad “Plannen zoeken”. Vervolgens kunt u het vastgestelde bestemmingsplan oproepen op het scherm door het plan-ID (plannummer) in te typen: NL.IMRO.0995.BP00091-VG01. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende tegen het vaststellingsbesluit beroep in stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe gaat het gebied er uit zien?

Stedenbouwkundig ontwerp

Bekijk het stedenbouwkundig ontwerp en de impressies:

Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over het ontwerp.

Planning werkzaamheden

Wij verwachten halverwege 2024 te starten met de werkzaamheden aan Stationsgebied Oost. Als alles volgens planning loopt, duurt het werk een jaar tot anderhalf jaar. Hoelang het werk duurt, hangt ook af van de fasering. Veel activiteiten moeten tijdens de werkzaamheden doorgaan, zoals het taxi- en busvervoer en het laden en lossen. Ook moeten de ondernemers, looproutes en de parkeergarage bereikbaar blijven. Via verschillende kanalen houden we bewoners, ondernemers en reizigers op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer informatie over het ontwerp

Stationsplein

Het stationsplein wordt groter en groener. Het moet voor iedereen een fijne verblijfplaats worden. Er komen groenvakken met zitranden. Een 'rode loper' van natuursteen leidt de reizigers naar het Stadshart. Er is een duidelijke route naar het busstation en er zijn geleide- en gidslijnen naar de zuidelijke onderdoorgang, het eilandbusstation en het Stadshart. De zuidelijke onderdoorgang is de onderdoorgang bij de rotonde Visarenddreef naar de Middenweg.

Eilandbusstation

Door het eilandbusstation hoeven bussen niet meer langs de voorkant van het station te rijden. Ook hoeven zij geen gebruik meer te maken van de noordelijke onderdoorgang. Er komen twee toegangen naar het busstation. Zo kunnen reizigers zowel vanaf het stationsplein als via de oostkant (kant van de Zilverparkgarage) bij het busstation komen. De bussen vanaf het zuiden krijgen vanaf de rotonde Ziekenhuisweg en Middendreef hun eigen busbaan naar het eilandbusstation.

Zuidelijke onderdoorgang

De zuidelijke onderdoorgang willen we aanpassen. Aan de gevelkant willen we een voetgangersgebied maken. Hierdoor kunnen voetgangers makkelijk onder het spoor doorlopen richting het busstation of het Stadshart. De taxistandplaats komt ook onder de zuidelijke onderdoorgang, naast de pilaren. Aan de andere kant van de pilaren komt een laad- en losplek en daarnaast de rijbaan voor de auto’s.

Autoweg en route naar Zilverparkgarage

De Middenweg komt dichter bij het spoor. Door de weg te verplaatsen hebben auto’s die naar de Zilverparkgarage rijden beter zicht op de fietsers bij het oversteken van het fietspad. Auto’s die van de Zilverparkgarage komen, kunnen bij de aansluiting op de Middenweg naar links en rechts rijden.

Coffeeshop

De coffeeshop wordt 35 meter naar het zuiden verplaatst en komt vlakbij de zuidkant van het busstation. Bij de coffeeshop komen 6 parkeerplaatsen met een maximale parkeertijd van 15 minuten.

Zilverparkkade

De Zilverparkkade sluit door de ontwikkelingen niet meer direct aan op een autoweg. Om de Zilverparkkade toch toegankelijk te houden voor bestemmingsverkeer, is op de mogelijke woningbouwkavel een autoweg ingetekend naar de Zilverparkkade. Deze mogelijke woningbouwkavel vlakbij de Zilverparkkade ontstaat door het verleggen van de infrastructuur. De raad heeft in het verleden besloten deze kavel niet bij het project te betrekken en pas op een later moment te beslissen wat er precies op die plek moet komen.

Fietspad

Het fietspad vanaf de Stationsweg naar de Middenweg verbreden we naar 4 meter en sluit bij de Ziekenhuisweg aan op het hoofdfietspad. Het hoofdfietspad is eerder dit jaar aangelegd. Op het stationsplein komt een afslag richting het station. Dit fietspad sluit aan bij de ontwikkelingen die uit het project Fietsenstalling komen. Het fietspad op de Middendreef bij het spoor wordt langs het spoor doorgetrokken tot aan de Botter-fietstunnel.

Groen

In het hele gebied komt een combinatie van verschillende soorten groen dat in alle seizoenen mooi blijft. Er komen bestaande, nieuwe en verplante bomen te staan. Ook leggen we groenvlakken aan waar mensen op kunnen zitten.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...