Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Onderhoud buurtgroen en bedrijventerreinen

Laatst gewijzigd: 26-10-2016

Periodiek vindt er onderhoud plaats aan buurtgroen en bedrijventerreinen, zoals maaien, schoffelen, snoeien.

 • Bomen: 1x per 3 à 4 jaar snoeien als het nodig is en 4x per jaar schoffelen rondom bomen.
 • Bosplantsoenen: 1x per 5 jaar gedeeltelijk snoeien (20%) en jaarlijks naar behoefte randen bijwerken.
 • Gazon maaien: +/- 16 x per jaar. Kantsteken jaarlijks naar behoefte en rond obstakels bij maaien.
 • Hagen: Snoeien/knippen 2X per jaar.
 • Schoffelen: 4x per jaar (6x bij wijkontsluitingswegen).
 • Speelplaatsen: 3x per jaar inspectie waarna reparaties worden uitgevoerd.
 • Straatreiniging: 3x per jaar vegen van de verharding.
 • Struiken: Snoeien 1 x per 3 à 4 jaar
 • Water: Zwerfvuil en drijfvuil verwijderen indien nodig (door Waterschap).

Aantal hectare groenonderhoud

De wijkteams van afdeling Beheer Openbare Ruimte doen het onderhoud in de wijken, waarbij de biodiversiteit zoveel mogelijk gestimuleerd. Zo houden ze bijvoorbeeld rekening met de rietorchis, een wettelijk beschermde plant. Om een indruk te geven om hoeveel hectare onderhoud het gaat:

 • 446 ha. bossen
 • 637 ha. groen in wijken
 • 193 ha. bermen langs polderwegen
 • 21 ha. recreatiegroen, stranden etc.
 • 9 ha. begraafplaats

Als je alle groengebieden bij elkaar optelt, ook de gebieden die niet door de gemeente worden onderhouden, dan heeft Lelystad het meeste groen per woning in Nederland. In totaal gaat het om ca. 21.000 ha. groen op 31.600 woningen.

Klachten en/of meldingen

U kunt meldingen over de openbare ruimte en leefbaarheid van de stad 7 dagen per week, 24 uur per dag, doorgeven via het Servicemeldpunt.