Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Stationsgebied West, deelgebied 2: Hanzeparkkavel

Het deelgebied Hanzepark ligt vlakbij het station en het centrum. Op deze nu nog lege kavel willen we woningen bouwen. Het bouwen van woningen op deze plek is onderdeel van project Stationsgebied West. Woningbouw op deze plek biedt kansen voor jongeren, (jonge) stellen en/of kleine gezinnen en ouderen. Wij verwachten dat deze groepen veel gebruik maken van de voorzieningen in de buurt.

Ontwikkelingsplan Stationsgebied

In de zomer van 2021 heeft de gemeenteraad het Ontwikkelingsplan Stationsgebied aangenomen. In dit ontwikkelingsplan stonden de hoofdlijnen van de mogelijke ontwikkelingen in de 3 deelgebieden van Stationsgebied West. Het deelgebied Hanzepark is het stuk grond tussen de Koningsbergenstraat en het spoor. Op dit moment is het leeg en klaar om op te bouwen.

Het uitwerken van het ontwikkelingsplan gebeurt pas als de projecten in de deelgebieden daadwerkelijk worden opgestart. Het gebied komt er dus niet precies uit te zien zoals in het ontwikkelingsplan staat. Het deelgebied Hanzepark pakken we nu als eerste op.

Stedenbouwkundige kaders

We zijn begonnen met de uitwerking van de plannen voor deelgebied Hanzepark. We hebben gekeken hoe de ontwikkeling van woningen, kantoren en sociaal-maatschappelijke functies, parkeren en groen zo goed mogelijk in het gebied passen.

Aan de hand daarvan hebben we eisen opgeschreven. Met deze eisen gaat een ontwikkelaar een mooi plan maken. Deze eisen noemen wij stedenbouwkundige kaders. In de stedenbouwkundige kaders staat bijvoorbeeld: hoeveel woningen de ontwikkelaar moet bouwen, hoe hoog de gebouwen mogen zijn en hoe de woningen er ongeveer uit moeten zien. Ook geven we eisen mee over het parkeren. Een aantal voorbeelden van stedenbouwkundige kaders voor deelgebied Hanzepark kunt u lezen op onze website. Het is de bedoeling dat de bouw eind 2024 begint.

De woningbouw in de stationsomgeving krijgt een divers, stedelijk karakter. Voor deelgebied Hanzepark bestaat de woningbouw uit twee verschillende typen:

  • Aan de kant van de Stationslaan en het spoor komt hoogbouw (spoorzijde).
  • Aan de kant van de Koningsbergenstraat komt laagbouw. Hierdoor is er een mooie verbinding met het park (parkzijde). 

De kaders zijn allemaal in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) vastgelegd en vormden de basis voor het bestemmingsplan. Het SPvE en het bestemmingsplan worden aan het college en de raad ter goedkeuring voorgelegd. Op 18 juli 2023 is het SPvE door de raad goedgekeurd.

Participatie

We zijn de participatie met de directe omgeving gestart door de meningen, ervaringen en ideeën op de schetsplannen te inventariseren. Dat gebeurde één op één of in kleine groepen. Op 8 februari 2023 vond er een informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze informatiebijeenkomst konden belangstellenden de stedenbouwkundige kaders bekijken. Tijdens de bijeenkomst waren er meer dan 100 belangstellenden. Wij hebben tijdens de bijeenkomst verschillende reacties ontvangen op de stedenbouwkundige kaders. Ook was het mogelijk om via een reactieformulier een reactie te geven. De reacties hebben we meegenomen in het vervolgproces. Dat betekent dat we alle argumenten en belangen hebben afgewogen.

Reacties die we via het reactieformulier hebben ontvangen, zijn -geanonimiseerd- met de beantwoording van de gemeente ernaast in een 2-kolommenstuk gezet. Dit stuk is ook als bijlage meegestuurd naar de gemeenteraad. 

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat wat de functie van een bepaald gebied is. Komen er woningen in het gebied? Dan staat ook in het bestemmingsplan welke typen woningen er komen. En hoe hoog deze maximaal mogen worden. Voor het Stationsgebied West- deelgebied Hanzepark hebben wij een bestemmingsplan opgesteld. Meer hierover vindt u op de pagina Bestemmingsplan deelgebied Hanzepark. Via die pagina leest u ook hoe u kunt reageren op het bestemmingsplan.  

Planning bestemmingsplanprocedure

Informele participatietraject: Concept-ontwerpbestemmingsplan

  • 23 augustus 2023: Vanaf deze datum stond het concept-ontwerpbestemmingsplan op de website van de gemeente en kon een ieder reageren op het conceptplan.
  • 7 september 2023: Inloopbijeenkomst voor vragen over het concept-ontwerpbestemmingsplan. 
  • 12 september 2023: Laatste dag om te reageren op het concept-ontwerpbestemmingsplan. De reacties zijn beoordeeld en verwerkt in de Reactienota vooroverleg en participatie, die is opgenomen als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan. 

Formele/wettelijke traject: Ontwerpbestemmingsplan en vaststelling

  • 10 oktober 2023: Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van donderdag 19 oktober 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. 
  • 9 januari 2024: Het college heeft ingestemd om het bestemmingsplan voor vaststelling aan de raad te sturen.
  • 13 februari 2024: Commissie Ruimte Ontwikkeling en Bereikbaarheid (gemeenteraad)
  • 27 februari 2024: Vaststelling door gemeenteraad. De raad moet het bestemmingsplan vaststellen. Na publicatie ligt het vastgestelde bestemmingsplan nog 6 weken ter visie. In die periode is het mogelijk om beroep in te stellen bij de Raad van State.

Bovenstaande datums zijn onder voorbehoud.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...