Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Stationsgebied West, deelgebied 2: Hanzeparkkavel

Laatst gewijzigd: 13-2-2023

De Hanzeparkkavel ligt vlakbij het station en het centrum. Het bouwen van woningen op deze kavel biedt kansen voor jongeren, (jonge) stellen en/of kleine gezinnen en ouderen. Wij verwachten dat deze groepen veel gebruik maken van de voorzieningen in de buurt.

Het stuk grond is op dit moment leeg. Het is klaar om op te bouwen.

De woningbouw die er komt bestaat uit twee verschillende typen:

  • Aan de kant van de Stationslaan en het spoor komt hoogbouw.
  • Aan de kant van de Koningsbergenstraat komt laagbouw, waardoor er een mooie verbinding is met het park. 

Stedenbouwkundige kaders

We hebben eisen opgeschreven, waarmee een ontwikkelaar een mooi plan gaat maken. Deze eisen noemen wij stedenbouwkundige kaders. In de stedenbouwkundige kaders staat bijvoorbeeld hoeveel woningen de ontwikkelaar moet bouwen. Ook geven we de ontwikkelaar eisen mee over het parkeren, de hoogte van de gebouwen en hoe de woningen er ongeveer uit moeten zien. De eisen die we nu opstellen, moeten nog wel worden goedgekeurd door het college en de raad. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de bouw in de tweede helft van 2024 gaat beginnen. 

  • We denken dat er ongeveer 244 woningen op de kavel gebouwd kunnen worden. Het gebied wordt door een tussenstraat opgedeeld in twee deelontwikkelingen. Centrada neemt een deel van de bouw voor haar rekening. Het andere deel wordt door een ontwikkelaar bebouwd. Voor deze locatie zal een aanbesteding worden uitgezet. Dit betekent dat een ontwikkelaar die hier graag wil bouwen zich kan inschrijven op deze aanbesteding. De ontwikkelaar die het hoogst scoort in de aanbesteding mag de woningen bouwen.
  • Langs de Stationslaan willen we een gevarieerd gevelbeeld, dat ook een beetje speels is. Net zoals de gebouwen aan de Zilverkade. Dit betekent dat de appartementsgebouwen in verschillende hoogten worden gebouwd. Direct naast de rechtbank mag er een toren van maximaal 70 meter worden gebouwd. De andere appartementen worden maximaal 36 meter hoog.
  • De appartementen hebben aan de ene kant een uitzicht over/naar het spoor, aan de andere kant een uitzicht naar het park en Hanzeborg. Met de overgang van een hoog gebouw naar lage woningen aan de Koningsbergenstraat sluiten we aan op de woonwijk. De Koningsbergenstraat wordt dan een rustige woonstraat. Het einde van de straat blijft doodlopend. 
  • Op de begane grond zijn op bepaalde plaatsen mogelijkheden voor commerciële verhuur, denk daarbij aan kantoorruimte. Op andere delen van de begane grond kunnen bijvoorbeeld ook maatschappelijke instanties komen. De begane grond is niet bedoeld voor horecavoorzieningen.
  • Bewoners parkeren in het gebouw zelf. Het dak van de gebouwde parkeervoorziening wordt met veel groen ingericht.

Hieronder vindt u impressies en de plankaart voor de Hanzeparkkavel:

Bestemmingsplan

Om de hierboven beschreven kaders mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De onderzoeken die daarvoor nodig zijn worden nu uitgevoerd. Wanneer er een eerste versie van het bestemmingsplan ligt, zal de gemeente een bijeenkomst daarover organiseren. Tijdens die bijeenkomst kunt u uw vragen over het bestemminsplan stellen. 

Informatiebijeenkomst 8 februari en reageren op de stedenbouwkundige kaders

Op 8 februari is een inloopbijeenkomst over de stedenbouwkundige kaders van de Hanzeparkkavel. Tijdens de bijeenkomst laten we u zien welke stedenbouwkundige kaders wij meegeven aan de ontwikkelaar voor de ontwikkeling op de Hanzeparkkavel. Dit doen wij met voorbeeldtekeningen. Ook is er ruimte om vragen te stellen.

U kunt op woensdag 8 februari 2023 tussen 16.30 uur en 19.30 uur binnenlopen in de Centrumzaal van Woonzorgcentrum Hanzeborg (Koningsbergenstraat 201A, Lelystad). Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. 

U kunt tijdens de bijeenkomst reageren op de schetsen. Ook kunt u tot en met 12 februari via deze website reageren. De antwoorden op de reacties worden na de bijeenkomst op deze website geplaatst.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...