Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Groot onderhoud Schoener 17 en 26 tot en met 36

Laatst gewijzigd: 15-7-2019

De gemeente Lelystad is gestart met de voorbereidingen van het groot onderhoud in de Schoener. Bij groot onderhoud wordt de directe woonomgeving aangepast aan de huidige richtlijnen en normen. Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld wegbreedte en materiaalgebruik, verzakkingen van de straat, parkeren, groen, verlichting en de inzamelplekken van het huisvuil. Wanneer het groot onderhoud is afgerond, kan de openbare ruimte weer jaren mee.

Het definitief ontwerp is gereed

Na het verwerken van alle reacties op het voorlopig ontwerp, die wij op de inloopbijeenkomst en via het digitale reactieformulier hebben ontvangen, is het definitief ontwerp tot stand gekomen. Binnenkort ontvangen de bewoners een nieuwsbrief met onder andere informatie over het definitief ontwerp en diverse informatie over het vervolgtraject.

Wat kunt u nu al zelf doen

Naar verwachting zal begin 2020 worden gestart met het groot onderhoud. Indien er wijzigingen zijn in de planning wordt u hierover geïnformeerd. De gemeente zal in samenwerking met de aannemer proberen de overlast tot een minimum te beperken. Om de onderhoudswerkzaamheden goed uit te kunnen voeren heeft de aannemer voldoende werkruimte nodig. Wij verzoeken u daarom voor de start van de werkzaamheden het overhangende groen te snoeien of te verwijderen en het hekwerk dat op of net over de tuingrens staat tijdelijk weg te halen zodat de aannemer goed bij de grensstrook langs de tuin kan komen. In de nieuwsbrief staat tevens informatie over het ophogen van uw privé erf. Wij adviseren u deze informatie goed door te lezen. De aannemer die het werk gaat uitvoeren zal u nog nader informeren over de exacte datum waarop zij zullen starten met de werkzaamheden.

Vragen en/of opmerkingenhekwerk dat op of net over de tuingrens staat tijdelijk te verwijderen en later terug te plaatsen

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar: goschoener17-26-36@lelystad.nl, of contact opnemen met mevrouw D. Hooi, telefoonnummer 14 0320. 

Informatie over het voortraject

In mei 2018 hebben bewoners een nieuwsbrief ontvangen met informatie over de start van de voorbereidingen voor het groot onderhoud in hun wijk. Men is gevraagd deel te nemen aan een online enquête. De resultaten van de enquête kunt u hier bekijken. Daar waar mogelijk zijn opmerkingen, ideeën en suggesties meegenomen in het maken van het voorlopig ontwerp.

In februari 2019 zijn bewoners via een nieuwsbrief  uitgenodigd om naar het voorlopig ontwerp te komen kijken en hun reactie te geven tijdens een inloopbijeenkomst. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op dinsdag 5 maart. Bewoners die niet in de gelegenheid waren om op deze inloopbijeenkomst te komen konden het voorlopig ontwerp vanaf 6 maart hier op de website bekijken en hun reactie op het digitale reactieformulier achterlaten. Na het verwerken van alle reacties is het definitief ontwerp tot stand gekomen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...