Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Collectieve festiviteiten 2019

Laatst gewijzigd: 6-2-2019

Het college kan ieder jaar collectieve festiviteiten aanwijzen. Dagen of dagdelen die hiervoor in aanmerking komen zijn algemeen erkende feestdagen, zowel landelijk als lokaal. Op deze dagen is het voor horeca-inrichtingen toegestaan meer geluid te produceren dan op andere dagen is toegestaan. Ook kunnen op de aangewezen dagen afwijkende openingstijden gelden voor horeca-inrichtingen.

Collectieve festiviteiten 2019

Voor het jaar 2019 zijn de volgende dagen als collectieve festiviteiten aangewezen:

  • vrijdag 26 april (nacht voor Koningsdag) van 20:00 uur tot 04:00 uur
  • zaterdag 27 april (Koningsdag) van 13:00 uur tot 04:00 uur
  • dinsdag 31 december (viering oud en nieuw) van 20:00 uur tot 05:00 uur voor alle reguliere horeca-inrichtingen die meer dan zeshonderd bezoekers tegelijkertijd kunnen faciliteren en die op een afstand van vijfentwintig meter of meer gesitueerd zijn van de dichts bij zijnde woningen.
  • dinsdag 31 december (viering oud en nieuw) tot 03:00 uur voor reguliere horeca-inrichtingen.

Geluidsnormen

De geluidsnormen die gelden op de als collectieve festiviteiten aangewezen dagen zijn:

  • 75dB(A) buiten
    Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de inrichting, bedraagt niet meer dan 75 dB(A), gemeten op de gevel van geluidgevoelige gebouwen. Toeslagen voor de aard van het geluid, de gevelcorrectieterm of de bedrijfsduurcorrectieterm blijven hierbij achterwege.
  • 55 dB(A) binnen
    Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de inrichting, bedraagt niet meer dan 55 dB(A), gemeten binnen in- of aanpandige woningen van derden. Toeslagen voor de aard van het geluid of de bedrijfsduurcorrectieterm blijven hierbij achterwege.