Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Vrijetijdseconomie aanjager voor versterking economie

Laatst gewijzigd: 11-11-2019

De vrijetijdsbesteding in Nederland neemt toe. Daarnaast komen er steeds meer actieve ouderen. Steeds meer lezen we over groeiende stromen toeristen naar alle wereldhoofdsteden. Dit geldt ook voor Amsterdam. Deze toeloop dreigt zo groot te worden dat Amsterdam, samen met de Metropoolregio Amsterdam (MRA)-gemeenten, werkt aan actieve spreiding van deze toeristen. Deze groei is onder andere te danken aan een mondiale toename van de middenklasse.

Actiegericht programma

Verder krijgt Lelystad straks te maken met een extra stroom potentiële bezoekers via Lelystad Airport. Het momentum is daar voor extra inspanningen rond ons toeristisch product. Wij hebben gemeend nu een actiegericht programma te moeten opstellen, waarmee we de aantrekkelijkheid van de stad willen vergroten en extra werkgelegenheid genereren. Met als doel de Lelystadse economie te versterken.

Onderscheidende gebieden

Wat ons betreft is Lelystad over tien jaar een vanzelfsprekende vrijetijdsbestemming in Nederland geworden. De Oostvaardersplassen, Lelystad Kust met haar jachthavens en Batavia Stad, Natuurpark Lelystad en Lelystad Airport functioneren in 2026 als aantrekkelijke toeristische gebieden. Maar ook de parels de Marker Wadden, het Zuigerplasbos en het Werkeiland zijn straks hotspots voor bezoekers en onze eigen inwoners. Deze onderscheidende gebieden gaan een belangrijke rol spelen in Het verhaal van Lelystad, ieder met hun eigen profiel, voorzieningen, activiteiten en bezienswaardigheden. Dit unieke verhaal is door de gehele vrijetijdssector omarmd en wordt uitgedragen in gezamenlijkheid, waarin ook de Lelystedelingen belangrijk zijn vanwege hun trots op de stad, op de ontstaansgeschiedenis en op onze pioniersgeest. De algehele beeldvorming over Lelystad is enorm verbeterd.

Meer informatie

Voor vragen en opmerkingen over de vrijetijdseconomie kunt u contact opnemen met Nelle-Marie Peters, Acquisiteur toerisme, horeca & detailhandel (mail naar nm.peters@lelystad.nl) of Linda Seikritt-Evers vermelden, Beleidsadviseur Vrijetijdseconomie (mail naar l.evers@lelystad.nl).