Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Uitvoering Kampeerbeleid

Laatst gewijzigd: 11-6-2015

De gemeente Lelystad biedt in haar kampeerbeleid meer ruimte aan ondernemers om in te spelen op behoeften vanuit de markt. Belangrijkste maatregelen.

Belangrijkste uitgangspunten

Op hoofdlijnen zijn de belangrijkste uitgangspunten en maatregelen uit het kampeerbeleid de volgende:

  • Bedrijfsmatige exploitatie van recreatiewoningen is verplicht en wordt geregeld via bestemmingsplannen. Dit voorkomt permanente bewoning van recreatiewoningen;
  • Reguliere kampeerterreinen (campings ’t Oppertje en De Houtrib) krijgen de ruimte om jaarrond kamperen toe te staan;
  • Aanleg en uitbreiding van kleinschalige kampeerterreinen in het buitengebied wordt mogelijk tot maximaal 25 kampeerplaatsen bij zowel agrariërs als niet-agrariërs;
  • ‘Natuurkampeerterreinen’ worden onder nadere voorwaarden toegestaan in de Hollandse Hout (nabij toekomstig Natuur Activiteiten Centrum) en het Larserbos;
  • Groepskampeerterreinen worden niet uitgesloten van vestiging. Aanvragen worden apart beoordeeld. Belangrijke aandachtspunten bij toewijzing van een locatie zijn de te verwachten effecten op het omliggende gebied;
  • Tijdelijk kamperen bij bijvoorbeeld evenementen wordt middels een ontheffing op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) mogelijk gemaakt;
  • Er komt een pilotproject voor  twee geautoriseerde overnachtingplaatsen voor kampeerauto’s (GOP’s locaties): Houtribhoekstrand en strekdam Markerwaarddijk;
  • In overleg met Staatsbosbeheer wordt gekeken naar de  wenselijkheid van en naar eventuele locaties voor ‘paalkampeerterreinen’ in Lelystad. Dit zijn terreinen die alleen lopend (soms fietsend) te bereiken zijn en zonder enige vorm van voorziening.