Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Werkgeversbijdrage Lelystad 2022

Bent u werkgever en bereid om een niet uitkeringsgerechtigde werkloze jongere, iemand met een bijstandsuitkering of met verloningsbaan bij Lavora in dienst te nemen? Dan heeft de gemeente Lelystad een aantrekkelijke gemeentelijke loonkostensubsidie voor u!

Bijstandsgerechtigden (Participatiewet) en niet-uitkeringsgerechtigde werkloze jongeren tot 27 jaar zonder geschikte startkwalificatie kunnen extra ondersteuning nodig hebben om duurzaam aan werk te komen. Zij kunnen zich ontwikkelen tot vakkundige werknemers.

Wat houdt de Werkgeversbijdrage Lelystad in?

Het doel van de subsidie is werkgevers te stimuleren om iemand uit de doelgroep een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden, of minimaal 12 maanden als de werknemer een Beroeps Begeleidende Leerweg opleiding volgt, aan te bieden. Daarbij heeft u als werkgever de intentie om bij voldoende functioneren het contract te verlengen of om te zetten in een vast dienstverband.

Welke voordelen heeft dit voor u?

U ontvangt gedurende maximaal 1 jaar een tegemoetkoming in de loonkosten, namelijk 25% van het op de werknemer van toepassing zijnde bruto wettelijk minimum loon naar rato van het overeengekomen aantal arbeidsuren per week. Voor werknemers die voor een minimale duur van 12 maanden, 1 dag in de week een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) opleiding volgen, kunt u ook gedurende het tweede jaar een subsidie van 25% van het wettelijk bruto minimum (jeugd)loon ontvangen.

Wat zijn de voorwaarden?

De kandidaat is inwoner van gemeente Lelystad en:

  • De werknemer is inwoner van de gemeente Lelystad en ontvangt van gemeente Lelystad tot de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst een uitkering ingevolge de Participatiewet of;
  • De werknemer behoort -tot de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst- naar het oordeel van het college tot de doelgroep niet uitkeringsgerechtigde jeugdig werklozen tot 27 jaar zonder geschikte startkwalificatie of;
  • De werknemer is tot de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst verloond met een verloningsbaan bij Lavora ingevolge de Participatiewet.
  • De arbeidsduur omvat zoveel uren als nodig is voor uitkeringsonafhankelijkheid;
  • De vacature niet is ontstaan door reorganisatie, afvloeiing, eindedienstverband of ontslag, beide niet op initiatief van een werknemer die soortgelijke werkzaamheden heeft verricht, tot een halfjaar voorafgaande aan de datumw aarom de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat de subsidie leidt tot verdringing van werknemers binnen uw bedrijf.

Uitvoering Werkgeversbijdrage Lelystad 2022

Heeft u een medewerker of wilt u een medewerker in dienst nemen die onder de doelgroep Werkgeversbijdrage Lelystad 2022 valt? Neem dan contact op met Werkbedrijf Lelystad. Zij kunnen u hierin begeleiden en voorzien van verdere informatie. Aanvragen voor een werkgeversbijdrage of loonkostensubsidie neemt Werkbedrijf Lelystad in behandeling. Klik hier voor meer informatie, om een aanvraag in te dienen of om een wijziging door te geven.

Over het Werkbedrijf
In 2013 heeft gemeente Lelystad Werkbedrijf Lelystad B.V. opgericht. Dit re-integratiebedrijf heeft als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag helpen bij een reguliere werkgever. Werkbedrijf Lelystad is er niet alleen voor werkzoekende Lelystedelingen met een uitkering. Ook Lelystadse ondernemers kunnen er terecht om gebruik te maken van de kennis en expertise om werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over Werkbedrijf Lelystad.

Heeft u vragen over het uitbetalen van (een lopende) de Werkgeversbijdrage Lelystad? Neem dan contact op gemeente Lelystad.

Logo EU

Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...