Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Zelfstandigenloket Flevoland

Laatst gewijzigd: 25-5-2020

Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) is een samenwerkingsverband van de 6 Flevolandse gemeenten (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde). Als gemeentelijk loket zorgt het ZLF voor kredietverlening en inkomstenondersteuning voor ondernemers woonachtig in Flevoland. Ook is het ZLF het Microfinancieringspunt van Flevoland.

Ondernemerspleinen Almere en Lelystad gesloten

Als gevolg van de maatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd om landelijk het coronavirus in te dammen is er besloten om vanaf maandag 16 maart 2020 het servicepunt van het Zelfstandigenloket Flevoland bij het Ondernemersplein in Almere en Lelystad te sluiten. De sluiting is, in ieder geval, tot nader bericht van toepassing. Ondernemers kunnen het ZLF bereiken door telefonisch contact op te nemen via nummer  0320-278111. Natuurlijk kunt u ons via deze website of via de mail zlf@lelystad.nl bereiken.

Wij blijven bereikbaar!

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Om ondernemers te helpen, die in de knel komen door de coronacrisis, is door de rijksoverheid een tijdelijke regeling ingesteld. Deze nieuwe maatregel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is sinds 22 april officieel van kracht. Op 20 mei 2020 is bekend gemaakt dat deze regeling wordt verlengd met 3 maanden, tot 31 augustus 2020. Wilt u meer weten over de Tozo en of u in aanmerking komt? Ga dan naar de website van het Zelfstandigenloket Flevoland.

Heeft u bedrijfszorgen naar aanleiding van corona?

Kamer van Koophandel heeft een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend van 08:30 tot 17:00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. U kunt ook vragen stellen over voorraden, personeel, financiële impact en het aanvragen van werktijdverkorting. Het loket is ook te bereiken via https://www.kvk.nl/coronaloket.

Ondernemers die wonen of een bedrijf hebben in Flevoland kunnen zich ook rechtstreeks bij de stichting MKBDoorgaan.nl  melden voor advies. U kunt u aanmelden via de website www.mkbdoorgaan.nl voor een gratis informerend gesprek. Zo kunnen ondernemers kunnen mogelijk een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/vraag-en-antwoord/kan-ik-gebruikmaken-van-het-bbz-als-ik-al-langere-tijd-een-eigen-bedrijf-heb

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/12/kamerbrief-over-economische-maatregelen-met-betrekking-tot-het-coronavirus

Financiële problemen vanwege het coronavirus?

U kunt een beroep doen op het Bbz 2004. Klik hier en ga naar het intakeformulier onder overig in de menubalk.  

Het Zelfstandigenloket Flevoland adviseert en ondersteunt startende, gevestigde, oudere en beëindigende ondernemers op het gebied van ondernemerschap. Het ZLF zorgt voor de uitvoering van verschillende wettelijke regelingen:

  • het Bbz 2004 (Besluit bijstandverlening zelfstandigen);
  • toepassing van de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);

Een uitkering ten behoeve van levensonderhoud

De Bbz uitkering is ervoor bestemd om het inkomen aan te vullen tot bijstandshoogte. De hoogte van de norm is afhankelijk van de leefsituatie. Omdat het inkomen uit een bedrijf gedurende het jaar sterk kan wisselen wordt een schatting gemaakt van de aanvullende uitkering.

De uitkering wordt verstrekt als renteloze geldlening. In het jaar volgend op het jaar waarin de uitkering was verstrekt moeten de jaarcijfers en de belastingaanslag over dat jaar worden overlegd. Als er daarnaast sprake is van inkomsten van een partner dan dienen de inkomsten overzicht hierover ook te worden overlegd. De gemeente berekent dan de juiste hoogte van de uitkering over dat jaar.

Bedrijfskapitaal

Het bedrijfskapitaal is een rentedragende geldlening bestemd voor het bedrijf. Dit kan bestemd zijn voor bv. de start als investeringskrediet voor de startende ondernemer, maar ook voor een doorstart voor de gevestigde ondernemer.

Wie komen in aanmerking voor het Bbz? Het Bbz 2004 kent regelingen voor:

  1. mensen met een uitkering die een bedrijf beginnen (startende ondernemers);
  2. zelfstandigen die een levensvatbaar bedrijf hebben maar in tijdelijke geldnood verkeren (gevestigde ondernemers);
  3. zelfstandigen tussen de 55 en de pensioengerechtigde leeftijd die al minstens 10 jaar een bedrijf hebben en die onvoldoende inkomsten hebben (oudere ondernemer);
  4. zelfstandigen die noodgedwongen moeten stoppen met hun bedrijf en daarvoor tijd nodig hebben (beëindigende ondernemer).

Microfinanciering via Qredits

Een microkrediet tot € 250.000,- bij Qredits kan voor zowel startende- als gevestigde ondernemers uitkomst bieden! Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland. Voor het aanvragen van een microkrediet is het van belang dat u een ondernemersplan heeft. Als u al een ondernemingsplan heeft, dan kunt u direct een aanvraag indienen op de website van Qredits.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ZLF, op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur, tel. 0320-278111. E-mail: zlf@lelystad.nl

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...