Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Zelfstandigenloket Flevoland

Laatst gewijzigd: 4-10-2019

Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) is een samenwerkingsverband van de 6 Flevolandse gemeenten (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde). Als gemeentelijk loket zorgt het ZLF voor kredietverlening en inkomstenondersteuning voor ondernemers woonachtig in Flevoland. Ook is het ZLF het Microfinancieringspunt van Flevoland.

Advies en ondersteuning

Het Zelfstandigenloket Flevoland adviseert en ondersteunt startende, gevestigde, oudere en beëindigende ondernemers op het gebied van ondernemerschap. Het ZLF zorgt voor de uitvoering van verschillende wettelijke regelingen:

  • het Bbz 2004 (Besluit bijstandverlening zelfstandigen);
  • toepassing van de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);

Een uitkering ten behoeve van levensonderhoud

De Bbz uitkering is ervoor bestemd om het inkomen aan te vullen tot bijstandshoogte. De hoogte van de norm is afhankelijk van de leefsituatie. Omdat het inkomen uit een bedrijf gedurende het jaar sterk kan wisselen wordt een schatting gemaakt van de aanvullende uitkering.

De uitkering wordt verstrekt als renteloze geldlening. In het jaar volgend op het jaar waarin de uitkering was verstrekt moeten de jaarcijfers en de belastingaanslag over dat jaar worden overlegd. Als er daarnaast sprake is van inkomsten van een partner dan dienen de inkomsten overzicht hierover ook te worden overlegd. De gemeente berekent dan de juiste hoogte van de uitkering over dat jaar.

Bedrijfskapitaal

Het bedrijfskapitaal is een rentedragende geldlening bestemd voor het bedrijf. Dit kan bestemd zijn voor bv. de start als investeringskrediet voor de startende ondernemer, maar ook voor een doorstart voor de gevestigde ondernemer.

Wie komen in aanmerking voor het Bbz? Het Bbz 2004 kent regelingen voor:

  1. mensen met een uitkering die een bedrijf beginnen (startende ondernemers);
  2. zelfstandigen die een levensvatbaar bedrijf hebben maar in tijdelijke geldnood verkeren (gevestigde ondernemers);
  3. zelfstandigen tussen de 55 en de pensioengerechtigde leeftijd die al minstens 10 jaar een bedrijf hebben en die onvoldoende inkomsten hebben (oudere ondernemer);
  4. zelfstandigen die noodgedwongen moeten stoppen met hun bedrijf en daarvoor tijd nodig hebben (beëindigende ondernemer).

Microfinanciering via Qredits

Een microkrediet tot € 250.000,- bij Qredits kan voor zowel startende- als gevestigde ondernemers uitkomst bieden! Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland. Voor het aanvragen van een microkrediet is het van belang dat u een ondernemersplan heeft. Als u al een ondernemingsplan heeft, dan kunt u direct een aanvraag indienen op de website van Qredits.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ZLF, op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur, tel. 0320-278111. E-mail: zlf@lelystad.nl