Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

IOAW

Laatst gewijzigd: 1-5-2019

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers. U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als de uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is afgelopen.

Hoogte van de uitkering

De hoogte van uw uitkering op basis van IOAW is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U hebt alleen recht op een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven. De IOAW vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau.

Verplichtingen in de IOAW

Als u een IOAW-uitkering ontvangt, heeft u een aantal verplichtingen. Zo moet u bijvoorbeeld:

  • Zo snel mogelijk proberen weer werk te vinden. U heeft een sollicitatieplicht;
  • Aangeboden werk accepteren, ook als dat niet aansluit op uw opleiding en werkervaring;
  • Wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw uitkering doorgeven aan de afdeling Werk Inkomen en Zorg.

Uw eigen vermogen, zoals een eigen huis, heeft geen invloed op uw IOAW-uitkering. Ook worden inkomsten uit bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur en verhuur niet meegerekend, evenmin als de heffingskortingen. Voor deze heffingskortingen moet u wel zelf een Voorlopige Teruggave bij de Belastingdienst aanvragen om hiervoor in aanmerking te komen.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen hebt en als u:

  • Op of na uw 50e werkloos bent geworden. U kunt een IOAW-uitkering aanvragen na afloop van uw, meer dan 3 maanden genoten, loongerelateerde WW-uitkering (en eventuele vervolguitkering);
  • Op of na uw 50ste recht hebt gekregen op een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en u dit recht weer verliest omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt bent bevonden;
  • Gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (minder dan 80 procent) en op 28 december 2005 een IOAW-uitkering ontving. U hebt geen recht op een toeslag omdat u een partner hebt die na 31 december 1971 is geboren en geen kind hebt jonger dan 12 jaar;
  • Let op: werklozen van 60 jaar of ouder die na 1 oktober 2006 werkloos zijn geworden, komen mogelijk in aanmerking voor een andere uitkering (de IOW).

Aanvraag

Voor het aanvragen van een IOAW uitkering heeft u een DigiD code nodig. Heeft u nog geen DigiD code? Vraag deze dan eerst aan.

Na het verzenden van het formulier (Participatiewet/IOAW) ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.

Wat gebeurd er na het indienen van de aanvraag?

Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u een brief van de gemeente waarin u wordt verzocht om gegevens te verstrekken of u ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek. Indien u een uitnodiging ontvangt voor een gesprek dan zal dit gesprek na ongeveer 3 weken plaatsvinden. Dit komt omdat u een wachtperiode heeft van 4 weken, die u dient te benutten voor het vinden van passend werk. Indien u samen met uw partner een aanvraag heeft ingediend, dan moet u beiden aanwezig zijn tijdens het intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek wordt vastgesteld of u recht heeft op een IOAW-uitkering. U dient zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (een rijbewijs is geen identiteitsbewijs). Tevens wordt met u het re-integratie, dan wel participatietraject besproken. Indien u een brief ontvangt waarin u wordt verzocht om gegevens te verstrekken dan zal uw aanvraag schriftelijk worden afgehandeld. U dient dan wel de gevraagde gegevens binnen de in de brief aangegeven termijn aan te leveren, zodat het recht op een uitkering kan worden vastgesteld. De wettelijke afhandeltermijn voor een bijstandsaanvraag bedraagt 8 weken.

Overbrugging

Tijdens de aanvraagperiode kunt u een overbrugging aanvragen. Deze overbrugging is bedoeld om de periode te overbruggen, totdat bekend is of u recht heeft op een uitkering. Na 4 weken kunnen we overgaan tot het verstrekken van een voorschot indien de noodzaak daarvoor bestaat. Indien blijkt dat u geen recht heeft op een uitkering dan zal deze overbrugging  worden teruggevorderd. Indien wordt vastgesteld dat u recht op een uitkering heeft, wordt dit bevestigd met een beschikking en wordt de overbrugging verrekend met de toegekende uitkering.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Werk Inkomen en Zorg via telefoonnummer 14 0320. Wilt u liever langskomen? Dan kunt u zich bij de balie van Werk Inkomen en Zorg melden. De balie van Werk Inkomen en Zorg is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...