Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

IOAW

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers. U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als de uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is afgelopen.

Hoogte van de uitkering

De hoogte van uw uitkering op basis van IOAW is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U hebt alleen recht op een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven. De IOAW vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau.

Verplichtingen in de IOAW

Als u een IOAW-uitkering ontvangt, heeft u een aantal verplichtingen. Zo moet u bijvoorbeeld:

  • Zo snel mogelijk proberen weer werk te vinden. U heeft een sollicitatieplicht;
  • Aangeboden werk accepteren, ook als dat niet aansluit op uw opleiding en werkervaring;
  • Wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw uitkering doorgeven aan de afdeling Werk Inkomen en Zorg.

Uw eigen vermogen, zoals een eigen huis, heeft geen invloed op uw IOAW-uitkering. Ook worden inkomsten uit bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur en verhuur niet meegerekend, evenmin als de heffingskortingen. Voor deze heffingskortingen moet u wel zelf een Voorlopige Teruggave bij de Belastingdienst aanvragen om hiervoor in aanmerking te komen.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen hebt en als u:

  • Op of na uw 50e werkloos bent geworden. U kunt een IOAW-uitkering aanvragen na afloop van uw, meer dan 3 maanden genoten, loongerelateerde WW-uitkering (en eventuele vervolguitkering);
  • Op of na uw 50ste recht hebt gekregen op een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en u dit recht weer verliest omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt bent bevonden;
  • Gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (minder dan 80 procent) en op 28 december 2005 een IOAW-uitkering ontving. U hebt geen recht op een toeslag omdat u een partner hebt die na 31 december 1971 is geboren en geen kind hebt jonger dan 12 jaar;
  • Let op: werklozen van 60 jaar of ouder die na 1 oktober 2006 werkloos zijn geworden, komen mogelijk in aanmerking voor een andere uitkering (de IOW).

Aanvraag

Voor het aanvragen van een IOAW uitkering heeft u een DigiD code nodig. Heeft u nog geen DigiD code? Vraag deze dan eerst aan.

  • Log vervolgens met uw DigiD code in op Mijn Uitkering;
  • Ga naar Zelf regelen en dan naar Aanvraag werk en bijstandsuitkeringVul de gevraagde gegevens in;
  • Verzend uw gegevens naar ons.

Na het verzenden van het formulier (Participatiewet/IOAW) ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.

Wat gebeurt er na het indienen van de aanvraag?

Na ontvangst van uw aanvraag beoordeelt de gemeente deze en wordt bekeken of een intakegesprek moet plaatsvinden of dat kan worden volstaan met het inleveren van bewijsstukken. U ontvangt hierover binnen uiterlijk 3 weken na ontvangst van uw aanvraag een brief van de gemeente. In de brief staat of u zonder een intakegesprek voor een uiterste datum bewijsstukken moet overleggen of u wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. In de brief staat aangegeven welke bewijsstukken u moet inleveren. Zorg dat u tijdens het intakegesprek alle gevraagde bewijsstukken bij u heeft. Als u een partner heeft moet ook uw partner bij dit gesprek aanwezig zijn. Tijdens het intakegesprek wordt u (en uw eventuele partner) gevraagd een geldig identiteitsbewijsbewijs te laten zien (let op: een rijbewijs is geen identiteitsbewijs). Tijdens het gesprek wordt samen met u ook het re-integratietraject, dan wel participatietraject besproken.

Voorschot

De wettelijke afhandeltermijn is 8 weken. Soms wordt die termijn verlengd, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is. U wordt hiervan op de hoogte gesteld.

In die weken hebt u waarschijnlijk al wel kosten. U kunt dan een voorschot op uw uitkering krijgen. Een voorschot moet altijd worden terugbetaald en wordt verrekend met de toegekende uitkering of teruggevorderd als blijkt dat u geen recht op uitkering heeft. Als duidelijk is dat u geen recht heeft op een uitkering dan krijgt u geen voorschot.

Hoe en wanneer moet ik mijn wijziging doorgeven?

Als u een uitkering ontvangt, dan kunnen veranderingen in uw persoonlijke en/of financiële situatie van invloed zijn op uw uitkering of de hoogte daarvan. Geef, om onnodige terugvorderingen te voorkomen, wijzigingen daarom binnen 5 werkdagen door. Klik hier om in te loggen met uw DigiD en geef uw wijziging door in het Burgerportaal.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Werk Inkomen en Zorg via telefoonnummer 14 0320.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...