Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Veel gestelde vragen klachten- en bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met een besluit dat u van de gemeente Lelystad heeft ontvangen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Wilt u iets melden over de werkwijze van de gemeente Lelystad, dan kunt u een klacht indienen. Op deze pagina kunt u meer lezen over het indienen van klachten en bezwaren.

 1. Wat is bezwaar?
 2. Ik ben het niet eens met een besluit, kan ik een afspraak maken voor een gesprek?
 3. Ik heb een klacht, waar kan ik die indienen?
 4. Ik wil een bezwaarschrift tegen een besluit indienen, hoe doe ik dat?
 5. Ik kan niet binnen 6 weken reageren op het besluit. Wat moet ik doen?
 6. Kost het indienen van een bezwaarschrift of klacht geld?
 7. Heb ik een advocaat nodig om een bezwaarschrift in te dienen?
 8. Wat gebeurt er met het besluit tijdens de bezwaarprocedure?
 9. Wat is een voorlopige voorziening?
 10. Kan ik opnieuw een aanvraag voor een uitkering indienen als ik een bezwaarschift heb ingediend?

1. Wat is bezwaar?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Lelystad, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. De gemeente moet dan verplicht nog een keer kijken naar het besluit. Dit wordt gedaan door een juridisch medewerker. Hij/zij is niet betrokken geweest bij het besluit waar u het niet mee eens bent. Klik hier voor meer informatie. 

2. Ik ben het niet eens met een besluit, kan ik een afspraak maken voor een gesprek?

Ja, u kunt een afspraak maken. Wij vragen u om eerst contact op te nemen met de medewerker die het besluit gemaakt heeft. De naam van de medewerker staat vaak in het besluit. U kunt de medewerker bellen via telefoonnummer 14-0320. Komt u er niet uit? Bel dan met een juridisch medewerker. Dit kan tijdens het telefonisch spreekuur. Bekijk hier de folder voor de tijden en meer informatie. Tijdens het gesprek kunt u kort aangeven wat de reden is dat u het niet eens bent met het besluit. We kijken daarna samen met u naar de beste oplossing voor uw situatie.

3. Ik heb een klacht, waar kan ik die indienen?

Als u vindt dat de gemeente u niet goed heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen. Denk hierbij aan het gedrag van een medewerker of de manier waarop een medewerker met u in gesprek is gegaan. Klik hier voor meer informatie over het indienen van een klacht. 

4. Ik wil een bezwaarschrift tegen een besluit indienen, hoe doe ik dat?

U kunt uw bezwaarschrift:

 • Digitaal indienen, klik hier voor het formulier.
 • Per brief opsturen naar: gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.
 • Afgeven bij de informatiebalie in de hal van het stadhuis. Vraag aan de medewerker of ze u een bewijs kunnen geven waarop staat dat u het bezwaar heeft afgegeven.

Let op! U mag uw bezwaarschrift niet via e-mail versturen! 

Welke regels gelden er voor een bezwaarschrift?

De volgende regels gelden als u een bezwaarschrift wilt indienen. Deze regels zijn bepaald in de wet. :

 • U moet uw bezwaarschrift binnen 6 weken indienen. De 6 weken gelden vanaf de datum van het besluit.

In uw bezwaarschrift moet staan:

 • Uw naam en adres;
 • De datum van het bezwaarschrift;
 • Een korte omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen indient. Dit kunt u doen door een kopie mee te sturen van het besluit. Ook kunt u de datum en het kenmerk van het besluit in uw bezwaarschrift noemen;
 • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit. De reden van uw bezwaar mag u ook later indienen. U krijgt dan een termijn om alsnog deze redenen in te dienen;
 • Uw handtekening.

Daarnaast willen wij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres.

Als iemand anders voor u het bezwaar indient, dan moet u een machtiging afgeven. Een machtiging betekent dat u iemand anders toestemming geeft om het bezwaar namens u te maken en in te sturen.

5. Ik kan niet binnen 6 weken reageren op het besluit. Wat moet ik doen?

Dan kunt u een pro-forma bezwaarschrift indienen. Een pro-forma bezwaarschrift is dat u doorgeeft dat u het niet eens bent met het besluit. En dat u de reden waarom u het niet eens bent, later doorgeeft. U kunt hierdoor op een later moment doorgeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Doet u dit niet, of niet op tijd, dan kan het zijn dat uw bezwaarschrift niet verder behandeld wordt.

6. Kost het indienen van een bezwaarschrift of klacht geld?

Het kost niets om een bezwaarschrift in te dienen. Als u zelf een juridisch adviseur of advocaat inschakelt, dan moet u die kosten natuurlijk zelf betalen.

In sommige gevallen kunt u rechtshulp krijgen via de overheid. Dit betekent dat u niet alle kosten van de rechtshulp zelf hoeft te betalen. Klik hier voor meer informatie op de site van de Raad voor Rechtsbijstand en of dit voor u geldt.

7. Heb ik een advocaat nodig om een bezwaarschrift in te dienen?

Nee, u heeft geen advocaat nodig om een bezwaarschrift in te dienen, maar het mag wel. Het inschakelen van een advocaat of een juridisch adviseur kost meestal geld.

8. Wat gebeurt er met het besluit tijdens de bezwaarprocedure?

Het besluit blijft zoals het is als u een bezwaarschrift indient. U kunt met uw bezwaarschrift niet voorkomen dat het besluit in werking treedt.

9. Wat is een voorlopige voorziening?

Een voorlopige voorziening is een spoedprocedure waarbij aan de voorzieningenrechter van de rechtbank wordt gevraagd om het genomen besluit tijdelijk ongedaan te maken. Er gelden twee bijzondere eisen bij een verzoek om een voorlopige voorziening:

 1. Er moet sprake zijn van een spoedeisend belang. U moet aantonen dat een snelle (voorlopige) beslissing van de voorzieningenrechter noodzakelijk is om een onomkeerbare situatie te voorkomen.
 2. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u, uiterlijk tegelijkertijd met het indienen van een verzoekschrift, ook een bezwaarschriftprocedure bent gestart.

U moet de rechtbank een vergoeding geven voor uw verzoek om een voorlopige voorziening. Dit heet griffierecht.

10. Kan ik opnieuw een aanvraag voor een uitkering indienen als ik een bezwaarschrift heb ingediend?

Als het besluit is genomen dat u bijvoorbeeld geen uitkering (meer) krijgt, dan mag u tijdens de bezwaarfase ook opnieuw een aanvraag doen. U hoeft de uitkomst van de bezwaarprocedure niet af te wachten. Als u niet kunt wachten op het besluit op uw bezwaarschrift of het besluit op uw nieuwe aanvraag, dan kunt u bij de rechtbank ook om een voorlopige voorziening vragen. Dit kunt u doen als uw aanvraag spoedeisend is.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...