Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Het Werkbedrijf

Laatst gewijzigd: 23-8-2019

In 2013 heeft gemeente Lelystad Werkbedrijf Lelystad B.V. opgericht. Dit re-integratiebedrijf heeft als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag helpen bij een reguliere werkgever. Werkbedrijf Lelystad is er niet alleen voor werkzoekende Lelystedelingen met een uitkering. Ook Lelystadse ondernemers kunnen er terecht om gebruik te maken van de kennis en expertise om werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen.

Missie

In het kader van de Participatiewet het initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werk en het bevorderen van de toegang tot de arbeidsmarkt voor diegenen die daarin worden belemmerd.  

Visie

De ambitie is dat tenminste 20% van de deelnemers aan trajecten binnen een jaar aan werk is geholpen. Gemeentelijk werk wordt ingezet om uitkeringsgerechtigden werkervaring te laten opdoen. Gemeentelijk werk wordt marktconform uitgevoerd. Het Werkbedrijf maakt voor haar bedrijfsactiviteiten gebruik van de infrastructuur van Concern voor Werk.  

Zelfstandige onderneming

Werkbedrijf Lelystad is een zelfstandige onderneming en werkt zowel voor van gemeente Lelystad als ook voor publieke en particuliere derden. Het Werkbedrijf heeft een eigen directie en een Raad van Commissarissen. De directie wordt gevoerd door Onno Vermooten. De Raad van Commissarissen bestaat uit de heer A. Kruyt (voorzitter), de heer A. Kok (secretaris) en mevrouw M. Wichard (vicevoorzitter).

Meer informatie

Het Werkbedrijf Lelystad