Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Wet dwangsom

Beslist de gemeente Lelystad niet tijdig over uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan kunt u de gemeente daarop aanspreken met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

Wanneer aanvraag of bezwaarschrift indienen?

Heeft u een scootmobiel nodig of hulp bij de huishoudelijke verzorging? Vraagt u een uitkering voor levensonderhoud of bijzondere kosten aan, of wilt u een bezwaarschrift indienen? In al deze gevallen moet u een aanvraag of bezwaarschrift indienen. Als u de aanvraag ingediend heeft, moet u wachten tot er een beslissing genomen is. Die beslissing is belangrijk voor u, dus u wilt zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. Daarom  is er de “Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen” van kracht. Deze wet geldt voor de hele overheid (gemeente, provincie, waterschappen en rijksoverheid), en versterkt uw positie in het geval er niet tijdig over uw aanvraag of bezwaarschrift wordt beslist.

Wat is niet tijdig?

Een gemeente die “niet tijdig” beslist, overschrijdt de beslistermijn. Dat kan een wettelijke termijn zijn: soms staat in de wet welke termijn voor een beslissing staat. Bijvoorbeeld bij de Wet werk en bijstand levensonderhoud en bijzondere bijstand is de wettelijke termijn vastgesteld op 8 weken en voor een aanvraag Bbz bij het Zelfstandigenloket op 13 weken.

Als er geen wettelijke termijn is, geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen. Het uitgangspunt is: niet langer dan nodig is om een goede beslissing te kunnen nemen.

Welke voordelen heeft de wet voor u?

Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn zonder dat de gemeente beslist over uw aanvraag? Dan stuurt u de afdeling waar u de aanvraag heeft ingediend een brief, waarin u vraagt om een dwangsom. Hiermee stelt u de gemeente “in gebreke”.

De gemeente heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan heeft de wet twee gevolgen:

  1. De dwangsom begint na twee weken automatisch te lopen als de gemeente, na uw ingebrekestelling, nog geen beslissing heeft genomen. U heeft dan recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen  (en bedraagt maximaal € 1.260,00).
  2. Als u de gemeente in gebreke gesteld heeft en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan kunt u bovendien meteen beroep instellen bij de rechter. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de gemeente verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen.

Opschorten beslistermijn

Het is in uw eigen belang en in het algemeen belang dat de gemeente een weloverwogen beslissing neemt over uw aanvraag. Daarom kan het nodig zijn dat de gemeente meer tijd krijgt om te beslissen. In een aantal gevallen kan de gemeente de beslistermijn verlengen. Bijvoorbeeld als de gemeente moet wachten op aanvullende informatie van u of uit het buitenland. Of als de gemeente zoveel informatie van u ontvangt dat een beslissing onmogelijk binnen de beslistermijn genomen kan worden. Het kan ook zijn dat u schriftelijk instemt met de opschorting. In de wet staat ook hoe de gemeente u moet informeren over de opschorting van de beslistermijn.

De procedure in het kort

In stappen ziet de procedure er als volgt uit:

  1. u dient een aanvraag in;
  2. de beslistermijn verstrijkt zonder beslissing;
  3. als aanvrager stelt u de gemeente schriftelijk in gebreke;
  4. twee weken verstrijken zonder beslissing;
  5. de dwangsom gaat automatisch lopen (maximaal 42 dagen en maximaal € 1.260,00) én u kunt direct beroep instellen bij de rechter;
  6. als u direct beroep heeft ingesteld en de rechter verklaart het beroep gegrond, dan moet de gemeente alsnog binnen twee weken beslissen.

Download formulier

Bezwaar

Het bovenstaande geldt ook als u bezwaar maakt tegen een beslissing van de gemeente. Hiervoor geldt een termijn van twaalf weken. Op grond van de wet kan deze termijn met zes weken worden verlengd.

Heeft u vragen?

Alle informatie over de wet vindt u ook op de website van de Rijksoverheid.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...