Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente kijkt nog een keer naar het besluit en kan misschien anders beslissen. Het team Juridische Zaken en Veiligheid kan u hierover meer vertellen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0320.

U kunt uw bezwaarschrift gemakkelijk en snel digitaal indienen.

Het bezwaarschrift

U kunt uw bezwaarschrift:

 • Digitaal indienen, klik hier voor het formulier.
 • Per brief opsturen naar: gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.
 • Afgeven bij de informatiebalie in de hal van het stadhuis. Vraag aan de medewerker of ze u een bewijs kunnen geven waarop staat dat u het bezwaar heeft afgegeven.

Let op! U mag uw bezwaarschrift niet via e-mail indienen!

Welke regels gelden er voor een bezwaarschrift?

De volgende regels gelden als u een bezwaarschrift wilt indienen:

 • U moet uw bezwaarschrift binnen 6 weken indienen. De 6 weken gelden vanaf de datum die in het besluit staat.
 • In uw bezwaarschrift moet staan:
 • Uw naam en adres;
 • De datum van het bezwaarschrift;
 • Een korte omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen indient. Dit kunt u doen door een kopie mee te sturen van het besluit. Ook kunt u de datum en het kenmerk van het besluit in uw bezwaarschrift noemen;
 • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit. De reden van uw bezwaar mag u ook later indienen. U krijgt dan een termijn om alsnog deze redenen in te dienen;
 • Uw handtekening.

Daarnaast willen wij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres.

Als iemand anders voor u het bezwaar indient, dan moet u een machtiging afgeven. Een machtiging betekent dat u iemand anders toestemming geeft om het bezwaar namens u te maken en in te sturen.

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

Bevestiging van ontvangst

Wij laten u weten dat wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen. Hierdoor weet u dat uw bezwaarschrift goed aangekomen is.

Contact opnemen

Als wij uw bezwaarschrift binnen hebben, dan kan een juridisch medewerker contact met u opnemen. Deze medewerker neemt contact op om samen met u te kijken op welke manier uw bezwaarschrift het beste kan worden behandeld.

Welke mogelijkheden zijn er om een bezwaar te behandelen?

1.Informele behandeling

Bij de informele behandeling gaan we eerst met u in gesprek. In veel gevallen kan op deze manier een oplossing worden gevonden. In sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van bemiddeling via een mediator. 

2.Formele behandeling

Heeft de informele behandeling geen oplossing gegeven? Of wilt u geen informele behandeling van uw bezwaar? Dan kunt u in een hoorzitting vertellen waarom u het niet eens bent met het besluit. U geeft uw mening door aan een juridisch medewerker die niet betrokken is geweest bij het besluit of aan een externe onafhankelijke commissie bezwaarschriften. De commissie bezwaarschriften adviseert de gemeente over uw bezwaarschrift. De gemeente neemt daarna vervolgens een besluit op uw bezwaarschrift.

Soms komt het voor dat u niet gehoord wordt, bijvoorbeeld als:

 • U heeft aangegeven dat u niet gehoord hoeft te worden;
 • Wij inmiddels een nieuw besluit hebben genomen waarmee u het eens bent en er geen andere belanghebbenden nadeel hebben van dat nieuwe besluit;
 • Uw bezwaarschrift niet voldoet aan de wettelijke eisen.

Hoe lang duurt het?

Nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is afgelopen, begint de beslistermijn te lopen. Wij hebben 12 weken de tijd om uw bezwaar af te handelen als deze behandeld wordt door de bezwaarschriftencommissie. In de andere gevallen is dat 6 weken. De beslistermijn kan één keer worden verlengd met 6 weken. Als vanwege het bezwaarschrift een nieuwe procedure of onderzoek moet plaatsvinden kan de beslistermijn voor de duur van dat onderzoek worden verlengd. Ten slotte kan de beslistermijn met uw toestemming worden verlengd.

Bij de informele behandeling vragen wij u om toestemming om de beslistermijn te verlengen. Hierdoor hebben we genoeg tijd om met u in gesprek te gaan.

Voorlopige voorziening aanvragen

Tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift blijft het besluit van kracht. Als er sprake is van een spoedeisende situatie kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De voorzieningenrechter zal dan beoordelen of er aanleiding is om het besluit te schorsen totdat het besluit op bezwaar is genomen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u aan de rechtbank griffierecht verschuldigd.

Klachten

De gemeente Lelystad doet haar best om u als inwoner zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over hoe u door de gemeente of iemand van de gemeente bent behandeld. Klik hier voor meer informatie. Op deze pagina leest u meer over onze klachten en het doen van een klacht.

Meer informatie

Jaarverslag bezwaarschriften

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...