Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Aanbestedingskalender

Laatst gewijzigd: 20-2-2021

Onderstaand vindt u de aanbestedingskalender van Gemeente Lelystad. Onder ‘Planning’ is vermeld op welk moment de aanbesteding mogelijk zal starten. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Zodra de aanbesteding is gepubliceerd treft u onder ‘TenderNed-kenmerk’ het nummer aan waarmee de aanbesteding in TenderNed is geregistreerd. Heeft u vragen of wenst u nadere informatie dan kunt u deze via inkoop@lelystad.nl stellen.

Aanbestedingskalender
Inkooppakket Inkoopgroep Omschrijving Planning TenderNedkenmerk
Flexibele arbeid Overig personeel Marktplaats inhuur ten behoeve van SwiF loopt 196178
Automatisering en telecommunicatie Aanschaf, installatie, beheer en onderhoud van (standaard) software Zaakgericht registreren loopt 294702
Automatisering en telecommunicatie Aanschaf, installatie, beheer en onderhoud van (standaard) software Software LBA en LVV Q1-2021  
Automatisering en telecommunicatie Aanschaf, installatie, beheer en onderhoud van (standaard) software VTH Applicatie loopt 286438
Sociaal Domein Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer v.a. 2021-2022 Q1-2021 292992
GWW Aanleg en onderhoud wegennet Verlengde Westerdreef 2021  
GWW Openbare reclamevoorzieningen Exploitatie Aankondigingsborden loopt 299002
GWW Realisatie en onderhoud GO Beschoeiing Geldersediep Q1-2021  
GWW Realisatie en onderhoud GO Schoener loopt 293698
GWW Openbare verlichting Beheer, onderhoud en exploitatie openbare verlichting loopt 297823
GWW Onderhoud riolering Reinigen, preventief en correctief onderhoud riooltechnische installaties loopt 297784
GWW Realisatie en onderhoud Bouwrijp maken boskavels Warande loopt 298048
GWW Realisatie en onderhoud DO Bossen en Ecozones loopt 298888
Sociaal Domein Jeugdhulp Perceel 1: Tijdelijke opvang e/of zorg tijdens onderwijstijd loopt 294554
Sociaal Domein Jeugdhulp Perceel 2: Langdurige dagbehandeling of -besteding loopt 299037
Sociaal Domein Jeugdhulp Perceel3a: Jeugd GGZ (Vrijgevestigden) volgens Open House  loopt 299997
Sociaal Domein  Jeugdhulp Perceel 3b: Jeugd GGZ (Instellingen) loopt 299038
Sociaal Domein Jeugdhulp Perceel 4a en 4b: Gezinsbegeleiding, Persoonlijke verzorging en vaktherapie loopt 299040
Sociaal Domein Jeugdhulp Perceel 4c tot en met 4e: FACT, MST,MDFT volgens Open House loopt 299998
Automatisering en telecommunicatie Aanschaf, installatie, beheer en onderhoud van (standaard) software Raadsinformatie- en Vergadersysteem (RIS) loopt 300554

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...