Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Aanvraag of melding indienen

U kunt afhankelijk van het project diverse activiteiten aanvragen. Dit kan via het Omgevingsloket.

Direct een aanvraag of melding indienen

Weet u al voor welke activiteit(en) u een vergunning moet aanvragen of melding moet doen? Dien direct een aanvraag of melding in.

Wat hebben wij in ieder geval nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen

Bij de aanvraag heeft u in ieder geval de volgende bijlagen nodig:

 • Bouwtekeningen, op schaal en voorzien van maatvoering (lengte, breedte en hoogte):
  • situatietekening met daarop de locatie van het bouwwerk inclusief maatvoering tot de erfgrens
  • plattegronden, bestaand en nieuw
  • aanzichten van de gevel(s), bestaand en nieuw
  • doorsneden, bestaand en nieuwe principedetaillering
 • Foto’s van de bestaande situatie waarbij het bouwwerk in zijn omgeving zichtbaar is.
 • Overige gegevens
  • Materiaalgebruik
  • Kleurgebruik
 • Constructieve gegevens
  • Tekeningen
  • Berekeningen

Als je meer wilt weten over welke constructieve tekeningen en berekeningen je moet indienen, dan verwijzen wij u graag naar de Richtlijnen Constructie Gemeente Lelystad.

Behandeling van uw aanvraag of melding

Wij kijken eerst of uw aanvraag volledig is. Als dat zo is, beoordelen we je aanvraag inhoudelijk. Daarvoor kijken we naar:

 • De ruimtelijke regels van het omgevingsplan
 • De welstandelijke regels van de welstandsnota
 • De technische regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving
 • Andere relevantie regels, dit is afhankelijk van de aanvraag

Is de aanvraag niet compleet?

Dan nemen we telefonisch contact met je op. We bespreken wat nodig is om de aanvraag in orde te maken. De behandeling van je aanvraag kan dan langer duren.

Voldoet uw aanvraag niet aan de regels?

Ook dan nemen we telefonisch contact met u op. We bespreken welke constateringen er zijn gedaan en wat er vervolgens nodig is om deze strijdigheden weg te nemen.

Levering en afhandeltijd

Voor de behandeling van aanvragen kennen we twee verschillende procedures, namelijk een reguliere procedure en een uitgebreide procedure. Voor de reguliere procedure geldt een behandelingstermijn van 8 weken en voor de uitgebreide procedure 26 weken. De afhandelingstermijn kan bij beide procedures met maximaal 6 weken worden verlengd. 

Kosten

De kosten voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de bouwsom van uw project.

Aan het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Dit noemen we leges. De gemeente brengt voor haar werkzaamheden leges in rekening. De hoogte van de leges is afhankelijk van de activiteiten die in de aanvraag zijn opgenomen. Ook de aard, omvang van de activiteiten en de te volgen procedure zijn van invloed op de hoogte van de leges. 

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning wordt de hoogte van de leges mede bepaald door de bouwsom. We hanteren de door 'Casadata' vastgestelde minimale bouwkosten als ondergrens. Als u de standaardbedragen wilt bekijken die we gebruiken om de bouwkosten te bepalen, kunt u dit aanvragen via ons contactformulier.

Voor een actueel overzicht van de leges voor de diverse activiteiten verwijzen wij u naar de legesverordening.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...