Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Omgevingswet voor aannemers

Bent u een aannemer en gaat u aan het werk in de openbare ruimte? Of gaat u een huis (ver)bouwen? Dan leest u op deze pagina waar u rekening mee moet houden vanuit de Omgevingswet.

Bouwmelding en gereedmelding onder de Wet kwaliteitsborging (Wkb)

Bouwmelding

Een bouwmelding moet uiterlijk 4 weken voor de start van de bouw (maar niet eerder dan een jaar van tevoren) indienen bij de gemeente. Wij beoordelen of de melding volledig is. Als dat zo is, dan mag de bouw zoals gepland na de termijn van 4 weken starten. Beoordelen wij binnen 4 weken dat de bouwmelding onvolledig is? Dan moet u de bouwmelding aanvullen. Er geldt dan een nieuwe termijn van 4 weken (vanaf de datum dat de melding volledig is) voordat de bouw kan starten.

Gereedmelding

Vóór het in gebruik nemen van een bouwwerk moet eerst een gereedmelding naar de gemeente. Dit moet ten minste 2 weken voor het in gebruik nemen van het bouwwerk. Met een gereedmelding controleren wij of de kwaliteitsborging is uitgevoerd volgens de regels. En dat het bouwwerk naar het oordeel van de kwaliteitsborger voldoet aan de bouwtechnische regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Meer informatie over de gereedmelding.

Het indienen van een bouw- of gereedmelding kunt u via het DSO doen.

Startmelding, controlemelding en gereedmelding van bouw- en sloopactiviteiten (Niet-Wkb)

Heeft u een goedgekeurde omgevingsvergunning of een geaccepteerde sloopmelding? Dan moet u aangeven dat u gaat beginnen met de werkzaamheden. Doe dit via het DSO, maak hierbij gebruik van de informatieplicht.

Openbare weg gebruiken tijdens werkzaamheden

Wilt u tijdelijk een bouwcontainer of een hijskraan op de openbare weg plaatsen tijdens een verbouwing? Onder bepaalde voorwaarden mag dit zonder vergunning. Maar in sommige gevallen heeft u wel een omgevingsvergunning nodig. Of u een omgevingsvergunning nodig heeft, controleert u via een vergunningcheck.

Heeft u vragen dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team omgevingsplan en vergunningen van de gemeente 14 0320 of via het contactformulier.

Een sloopmelding doorgeven

Via een vergunningcheck kunt u controleren of u een sloopmelding nodig heeft. Onder 'slopen' verstaan we: het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan. Bij een verbouwing kan er voor deel sprake zijn van slopen, dan moet u een sloopmelding doen. Wanneer u een sloopmelding moet doen, volgt uit het Bouwbesluit. Dit is bijvoorbeeld het geval als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt. Of als er asbest aanwezig is. Een sloopmelding doet u via de website Omgevingsloket online.

Asbest verwijderen

Tot 1994 is er veel materiaal gebruikt in gebouwen en voorwerpen waar asbest in zat. Sinds 1994 is mag er geen materiaal waar asbest in zit, gebruikt worden in de bouw. Meer informatie over asbest.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...