Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Welstand

Laatst gewijzigd: 25-7-2019

Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet worden getoetst aan de ‘redelijke eisen van welstand’. Het gaat om het uiterlijk van het bouwplan en vaak ook om de omgeving. Vergunningaanvragen worden door de welstandscommissie getoetst aan de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota.

Voldoen aan de welstandsnota:

  • Doe de vergunningscheck
  • Om te weten welk welstandsgebied van toepassing is kunt u gebruik maken van de welstandsviewer
  • Wij adviseren u om voorafgaand aan de aanvraag omgevingsvergunning een aanvraag schetsplanadvies te doen

Schetsplanadvies indienen

U kunt online een aanvraag schetsplanplanadvies indienen. Dit is een eerste beoordeling van het ontwerp, als tussenstap naar de aanvraag omgevingsvergunning. Met het indienen van een schetsplan wordt uw plan getoetst aan de welstandsnota én aan het bestemmingsplan. Een schetsplan geeft meer zekerheid rondom de vergunningsaanvraag en voorkomt dat een geheel uitgewerkt bouwplan in een laat stadium aangepast moet worden.

Leges

Volgens de legesverordening (hoofdstuk 2.2.1.2) worden legeskosten in rekening gebracht voor het behandelen van een schetsplan. De kosten bedragen 0,25% van de bouwkosten (met een minimum van € 43,90 en een maximum van € 2401,85).

Sneltoets

Met de sneltoetscriteria kunt u nagaan of er wel of geen omgevingsvergunning nodig is voor kleinere bouwwerken zoals een dakkapel, serre, aanbouw. De criteria zijn bedoeld om de planindiener vooraf maximale duidelijkheid geven. Indien een plan voldoet aan de sneltoetscriteria dan leidt dit tot een positief welstandsadvies.

Sneltoetscriteria zijn opgesteld voor de volgende kleinere bouwwerken:

Initiatieven die niet passen binnen de sneltoetscriteria kunnen eventueel toch aan redelijke eisen van welstand voldoen. Dit vraagt echter om een gewogen welstandsoordeel op basis van de gebiedsgerichte criteria. De sneltoetscriteria gelden voor alle gebieden met welstandsniveau stedenbouwkundige welstand.

Gratis adviesgesprek met bouwcoach

Wie in Lelystad een eigen huis wil bouwen, kan gebruikmaken van een gratis adviesgesprek met (stedenbouwkundige) bouwcoach Ronnie Zijp. En dat heeft veel voordelen. Wie als burger een leuk huis wil bouwen, loopt al snel tegen starre en ingewikkelde regels op. Niet in Lelystad. Lelystad is veel flexibeler dan veel andere Nederlandse gemeenten. Dat maakt het bouwproces een stuk makkelijker!

Documenten

Welstandsgebied

Schetsplanadvies