Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Sneller nieuwe woningen door eerder samenwerken met ontwikkelaars

Geplaatst: 7-12-2023

Het college stelt een alternatief ontwikkelproces voor het gebied Campus Midden voor aan de raad. Met deze nieuwe werkwijze worden ontwikkelaars eerder betrokken in het proces en mogen ze zelf binnen een aantal kaders met een woningbouwplan komen voor het gebied. Dat maakt het project aantrekkelijker voor ontwikkelaars en zorgt er ook voor dat het proces sneller kan worden doorlopen, zodat woningen eerder beschikbaar komen. Het college legt daarom een Nota van Uitgangspunten voor aan de raad.

Ontwikkelaars denken en praten in een vroeg stadium mee

Het gebied Campus Midden ligt centraal in Lelystad, van de Gordiaandreef tot de Larserdreef en is onderdeel van het Stadshart (centrumzone). In de Nota van Uitgangspunten staan de kaders en randvoorwaarden voor de gewenste kwaliteit van het gebied. Nieuw is dat niet meer eerst de gemeente een stedenbouwkundig plan ontwikkelt en een bestemmingsplanprocedure start, maar dat de via een tenderprocedure (aanbesteding) gekozen ontwikkelaar al in een vroeg stadium kan meedenken en meepraten in de ontwikkeling van een stedenbouwkundig plan inclusief participatietraject. Dat zorgt voor een creatiever, innovatiever én sneller proces.

Wethouder Dennis Grimbergen: “Door anders te gaan werken en het gebied vanaf het begin samen met ontwikkelaars in te richten, kunnen er op een innovatieve manier meer en sneller woningen worden gebouwd. Als we de markt ook echt de kansen laten benutten die Lelystad heeft, is dit een win winsituatie voor iedereen; voor de ontwikkelaar, voor de gemeente en vooral ook voor de inwoners en andere geïnteresseerden waarvoor sneller huizen beschikbaar komen.”

Eén ontwikkeling

In het Campusgebied is een particulier initiatief van Eureka gerealiseerd van 66 woningen en Centrada bouwt er 303 woningen. Het gehele Campusgebied wordt in de nieuwe werkwijze als één ontwikkeling beschouwd. Hierdoor kunnen tenminste 400 woningen worden toegevoegd.

De ontwikkeling van Campusgebied Midden zorgt voor een vitale en aantrekkelijke wijk als entree naar het centrum van de stad.

Uitgangspunten bij de ontwikkeling

De campus wordt een campus met een ruime opzet en veel groen met een hoge verblijfskwaliteit voor bewoners, scholieren en werkenden in het gebied. Een gemende centrumwijk met een gezonde mix aan woningen en doelgroepen door aanbod van verschillende woningtypes, onderwijsaanbod, (openbare) sportfaciliteiten, ondersteunende horeca, buurtfaciliteiten en dagelijkse voorzieningen. En een goed bereikbare campus, waarbij het bewoners en bezoekers makkelijk en aantrekkelijk wordt gemaakt om te lopen, fietsen of het openbaar vervoer te gebruiken.

De gemeente verwacht dat in het voorjaar gestart wordt met de tenderprocedure zodat ontwikkelaars zo snel als mogelijk betrokken kunnen gaan worden bij deze ontwikkeling.

Nieuwe werkwijze ook voor andere woningbouwprojecten

De nieuwe werkwijze zal ook voor andere woningbouwprojecten worden toegepast. Continuïteit van bouwen komt centraal te staan. Vroeg met elkaar om de tafel gaan en werken maken het mogelijk om sneller, effectiever en innovatiever woningen te bouwen. De versnelling zit vooral in het feit dat ontwikkelaars eerder worden betrokken.

Meer informatie

Meer informatie over Campus Midden is te vinden op: Project Campusgebied Midden.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...