Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Initiatievenverzoek

U kunt online een principeverzoek aanvragen om te laten beoordelen of uw plannen voldoen aan de regels van het omgevingsplan en de welstandsnota. Dit is een eerste eenvoudige beoordeling van het ontwerp, als tussenstap naar de aanvraag omgevingsvergunning. Een principeverzoek is een schriftelijke beoordeling van uw aanvraag. Er wordt dan gekeken hoe groot de kans is dat u een omgevingsvergunning krijgt.

Aan het indienen van een principeverzoek zijn kosten verbonden. Deze leges worden verrekend bij een definitieve aanvraag.

Meer informatie over het indienen van een principeverzoek vindt u op onze webpagina over het principeverzoek.

Loket nieuwe initiatieven

Bij complexere initiatieven, waar het ontwerp niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan, raden we aan om een verzoek in te dienen bij het Loket nieuwe initiatieven. In deze gevallen vragen we je om het plan nog niet volledig uit te werken. We streven ernaar om samen met jou tot een optimale oplossing te komen bij ingewikkelde plannen.

Het Loket nieuwe initiatieven fungeert als een overlegplatform voor complexe initiatieven met betrekking tot de ruimtelijke omgeving. Hier worden deze initiatieven besproken in samenwerking met meerdere (keten)partners. Tijdens deze besprekingen wordt de wenselijkheid van de initiatieven beoordeeld, en streven we naar een gezamenlijke aanpak voor een optimale oplossing.

Als je plan besproken is bij de intaketafel, kan daar het volgende uitkomen:

  • Je plan past niet in het beleid en je kunt er niet verder mee.
  • Je plan past in het beleid en je kunt het voorleggen aan de zogenoemde omgevingstafel om met de gemeente te bespreken of en hoe het plan haalbaar is.
  • Je plan past in het beleid en je kunt het het beste in de vorm van een project samen met de gemeente verder uitwerken tot een haalbaar plan.

De bespreking van je plan aan de intaketafel kost niets. Is je plan wenselijk, dan wordt het:

  • of verder besproken aan de omgevingstafel om de haalbaarheid te beoordelen
  • of behandeld als project.

Aan deze vervolgstap voor de omgevingstafel zitten geen kosten verbonden. Voor de vervolgstap voor een project zitten wel kosten, deze zijn afhankelijk van het plan.

Omgevingstafel

Na beoordeling van een initiatievenverzoek in het Loket nieuwe initiatieven biedt de Omgevingstafel een vervolgplatform. Ook de Omgevingstafel fungeert als een overlegplatform waar complexe initiatieven met betrekking tot de ruimtelijke omgeving in samenwerking met diverse (keten)partners worden besproken. Tijdens deze bijeenkomsten wordt niet alleen de haalbaarheid van de initiatieven beoordeeld, maar ook wordt gestreefd naar een gezamenlijke aanpak voor een optimale realisatie. Hierbij staat het streven naar een effectieve oplossing centraal, ondersteund door de input van verschillende belanghebbenden.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...