Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Klachten en bezwaar

Laatst gewijzigd: 21-1-2021

De gemeente Lelystad streeft ernaar u als burger zo goed mogelijk van dienst te zijn. Helaas komt het voor dat dit niet gaat zoals u dat zou willen. Hiervoor heeft u de mogelijkheid om een bezwaarschrift, melding of klacht in te dienen.

 • Wanneer u ontevreden bent over een besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen. 
 • Wanneer u een klacht heeft over de openbare ruimte en leefbaarheid van de stad, zoals bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, losliggende stoeptegels of zwerfvuil dan kunt u dit als een melding digitaal doorgeven bij het Servicemeldpunt. 
 • Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening of wanneer de gemeente niet tijdig heeft gereageerd op uw brief of aanvraag dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Dit wordt een bejegeningklacht genoemd.

U kunt dit gemakkelijk en snel digitaal indienen:

Jaarverslag bezwaarschriften

Bezwaarschrift indienen

Als u ontevreden bent over een besluit van de gemeente dient u een bezwaarschrift in. Dit kan echter niet in alle gevallen. Het team Juridische Zaken en Veiligheid kan u hierover meer vertellen. Bereikbaar via telnr. 14 0320. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen via DigiD. Dit kan ook per brief via de post of de Informatiebalie van de Stadswinkel. Let op, het indienen van een bezwaarschrift via e-mail is niet mogelijk!

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • a. uw naam en adres;
 • b. de datum van het bezwaarschrift;
 • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht (stuur een kopie van het besluit mee);
 • d. de redenen waarom u het er niet mee eens bent;
 • e. uw handtekening.

Wanneer u dit niet doet, kan het bezwaarschrift niet worden behandeld.

Termijn

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan dat het besluit nam. Dat is meestal het college van de gemeente Lelystad. Stuur uw bezwaarschrift op papier naar:

Het college van burgemeester en wethouders;
Postbus 91
8200 AB Lelystad

Als u gebruik maakt van DigiD, dan komt het bezwaarschrift vanzelf op de goede plek terecht. 

Proces

U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift. Het college vraagt advies aan onafhankelijke Commissie voor de bezwaarschriften. Het college neemt binnen tien weken na indiening van het bezwaarschrift een beslissing, met inachtneming van het advies dat door de Commissie is uitgebracht. Het college heeft de mogelijkheid de afhandelingstermijn met vier weken te verlengen. Indien u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar kunt u hiertegen in beroep.

Bejegeningklachten

U kunt een bejegeningklacht indienen als u vindt dat u door de gemeente onjuist bent behandeld. Hierbij kunt u denken aan:

 • de manier waarop een medewerker zich heeft gedragen; 
 • de gemeente heeft niet tijdig gereageerd op uw brief of aanvraag.

U kunt uw klacht op de volgende manieren indienen;

Binnen 6 weken na ontvangst van uw bejegeningklacht krijgt u een schriftelijk antwoord.

Het verschil tussen bejegeningklachten en bezwaarschriften is:

 • bejegeningklachten gaan over de manier waarop de gemeente heeft gehandeld (het proces) 
 • bezwaarschriften gaan over de onderwerpen van de besluiten (de inhoud).

Nationale ombudsman

Wanneer uw klacht bij de gemeente niet bevredigend is opgelost dan kunt u de Nationale ombudsman schrijven. Stuur altijd kopieën van uw klacht, de antwoorden en andere belangrijke documenten mee.

De Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
http://www.ombudsman.nl
tel. (0800) 3355555.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...