Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Zienswijze

De gemeente is van plan een besluit te nemen of een plan vast te stellen. Het kan zijn dat u het hiermee niet eens bent. U kunt dan uw mening geven. Dat heet een zienswijze indienen. De periode waarin u uw mening kunt geven duurt minimaal 6 weken. Dit heet de zienswijzeperiode. De gemeente neemt uw mening mee in de afweging voordat het besluit definitief wordt. Dat betekent niet altijd dat uw zienswijze wordt overgenomen. U kunt een zienswijze mondeling of schriftelijk indienen.

Voorgenomen besluiten en plannen

U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen, waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. De gemeente laat weten dat er een voorgenomen besluit is via:

Een voorgenomen besluit of plan kunt u ook inzien in het stadhuis. U gaat daarvoor naar de informatiebalie in de hal van het stadhuis (Stadhuisplein 2, Lelystad). Soms stuurt de gemeente een brief aan belanghebbenden over een voorgenomen besluit of plan.

Belangen

In het zienswijzenstadium kan de gemeente het besluit nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het besluit of plan te maken krijgen. Daarbij kan sprake zijn van tegengestelde belangen, maar ook moet de gemeente kijken naar het algemeen belang en dan een beslissing nemen.

Hoe dien ik een zienswijze in?

U kunt een zienswijze mondeling of schriftelijk indienen.

 • Mondeling: via telefoonnummer 14 0320.
 • Schriftelijk: via een brief of een e-mail.
  Uw brief stuur u naar Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.
  Uw e-mail stuurt u naar gemeente@lelystad.nl.

Aanpak

Zet het volgende in uw zienswijze:

 • Uw naam en adres.
 • Het ontwerpbesluit of ontwerpplan waar u het niet mee eens bent (stuur bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp mee).
 • Het zaaknummer van het ontwerpplan of ontwerpbesluit waarom u het niet eens bent met het ontwerp.
 • De datum waarop u de zienswijze schrijft.
 • Uw handtekening.
 • Eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening als u voor iemand anders een zienswijze indient.

Hoe lang kan ik een zienswijze indienen?

Zo lang een voorgenomen besluit of plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen. Die zienswijzeperiode is minimaal 6 weken na publicatie van het voorgenomen besluit of plan. U dient uw zienswijze in binnen de zienswijzeperiode. Te laat ingediende zienswijzen neemt de gemeente niet in behandeling. Van uw schriftelijke zienswijze krijgt u een ontvangstbevestiging. De gemeente stuurt u een persoonlijk bericht van het definitieve besluit. Dit gebeurt zo snel mogelijk, maar uiterlijk gelijktijdig met het bekendmaken van het besluit waartegen in het voorbereidingstraject een zienswijze is ingediend.

Mag ik altijd een zienswijze indienen?

In een aantal procedures kunt u alleen reageren als u belanghebbende bent. In het voorgenomen besluit of plan staat aangegeven wie een zienswijze mag indienen.

Bezwaar en beroep

Mocht u het niet eens zijn met de reactie van de gemeente op uw zienswijze en het daaruit voortvloeiende definitieve besluit dan kunt u, afhankelijk van de gevolgde voorbereidingsprocedure, hiertegen bezwaar of beroep aantekenen. Het definitieve besluit vermeldt binnen welke termijn en bij wie u dit kunt doen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...