Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bemiddeling en mediation bij de gemeente Lelystad

Laatst gewijzigd: 30-11-2018

U heeft een geschil met de gemeente en komt u er met de betreffende afdeling niet uit. U denkt er misschien wel over juridische stappen te nemen. Dat is echter ook niet een prettige stap. Sinds een aantal jaren kunt u kiezen voor de mogelijkheid van bemiddeling met de gemeente. Dit blijkt vaak meer op te lossen dan een formele bezwarenprocedure.

Goede oplossing

In meer dan 80% van de gevallen lukt het dan om samen tot een goede oplossing te komen. Een oplossing waar u en de gemeente bij gebaat zijn. Bemiddeling is zowel mogelijk voor inwoners als voor bedrijven en verenigingen. Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden en u verliest er geen rechten mee. Het is een extra mogelijkheid naast de formele bezwaarprocedures.

Autonoom, onafhankelijk en neutraal

De twee mediators zijn in dienst van de gemeente, maar doen hun werk volledig autonoom, onafhankelijk en neutraal. De mediators werken om die reden ook vanuit een eigen werkruimte in MFA Zuiderzee (Waddenlaan 1), dus buiten het stadhuis.

Heeft u een geschil met de gemeente?

Wekelijks nemen de gemeentemediators een selectie van de binnengekomen bezwaren door met de bezwarencommissie. Bij zaken waarvan zij denken dat de inzet van de gemeentemediator waardevol kan zijn, nemen zij contact op met de mensen die een bezwaar hebben ingediend. Heeft u een probleem met de gemeente, dan kunt u ook zelf contact opnemen met de mediators:

Mediators gemeente Lelystad

Mediators Lucy de Kwaadsteniet (links) en Lianne Rijs (rechts)

Meer weten?