Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Omgevingsvisie

Laatst gewijzigd: 11-9-2019

In wat voor Lelystad willen we in de toekomst wonen, werken en recreëren? Dit komt in de omgevingsvisie te staan. De omgevingsvisie is voor iedereen belangrijk. Daarom maken we de omgevingsvisie samen met de stad.

Bataviahaven

Waarom een omgevingsvisie?

In de omgevingsvisie staat de toekomstvisie voor de leefomgeving van Lelystad. Ook in de toekomst willen we dat er voor iedereen in Lelystad een woning is en dat er voldoende banen zijn. Ook moeten we nadenken over hoe we in de toekomst energieneutraal kunnen worden en om kunnen gaan met klimaatverandering. We moeten dus nu al nadenken over de leefomgeving in de toekomst en keuzes maken. Dit doen we in de Omgevingsvisie.

De omgevingsvisie is een van de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. De omgevingsvisie  is een strategische visie op lange termijn voor de  leefomgeving (denk aan milieu, gezondheid, jeugd, verkeer en vervoer, structuurvisie).

Stap voor stap richting de Omgevingsvisie

In januari 2018 werden de uitkomsten van de eerste stap, het Verhaal van Lelystad, vastgesteld. Voor het Verhaal van Lelystad (januari 2018) zijn brede, inspirerende discussies over de toekomst van de stad gehouden waar veel mensen enthousiast hun bijdrage aan hebben geleverd. Als de tweede stap is samen met inwoners en bedrijven verder gewerkt aan Het Ruimtelijk Raamwerk van Lelystad. De unieke ruimtelijke kwaliteiten van de stad en de potentie zijn verder verkend en in kaart gebracht. Deze tweede stap naar een breed gedragen Omgevingsvisie is in mei 2017 afgerond en vastgesteld door het college.

Meepraten?

Uw mening is belangrijk! Wilt u met ons meedenken over de toekomst van Lelystad? Geef u dan op voor de nieuwsbrief Omgevingswet. U wordt dan op de hoogte gehouden over wanneer en hoe u met ons kan meedenken. Ook houden we u op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten rond de Omgevingswet en omgevingsvisie.

Agenda september 2019, maand van de Omgevingsvisie

  • Zaterdag 14 & zondag 15 september 2019, LelySTART. Tijdens LelySTART gaan we graag met u in gesprek over verschillende thema’s die leven in de stad. Kom draaien aan het ‘Rad van de toekomst’ en laat ons weten hoe u denkt over een bepaald thema. Wat zorgt ervoor dat u zich gelukkig voelt in Lelystad en wat zou er nog beter kunnen?  Bouw mee aan de stad door een tip, wens of toekomstdroom voor Lelystad bij ons achter te laten op een houten bouwblok.
  • Maandagavond 23 september 2019, een avondvullend programma over ‘Lelystad in 2040’, met als hoofdspreker bijzonder hoogleraar Zef Hemel (Stedelijke en Regionale Planning aan de Universiteit van Amsterdam), in het stadhuis van Lelystad. U bent van harte uitgenodigd. Meer informatie en een aanmeldlink vindt u in de nieuwsbrief van september 2019.
  • Woensdag 25 en vrijdag 27 september 2019, Gesprekken in de buurt. We gaan graag met u en uw buurtbewoners in gesprek. In verschillende wijken praten we in de buurt van winkelcentra of wijkvoorzieningen graag met u over de toekomst van Lelystad. Op buurtniveau dus dit keer! We willen graag te weten komen hoe u en andere inwoners tegen de eigen buurt en de omgeving aankijken. Zo willen we bijvoorbeeld van u horen hoe u vindt dat het gaat in de buurt. We zijn benieuwd of u ideeën heeft voor uw buurt en hoe u de rol van uzelf en van de gemeente hierin ziet. U kunt ons onder andere tegenkomen in het Stadshart, Jol, Punter, Warande, Boswijk, Voorstraat, Voorhof, Lelycentre, Kempenaar, Botter en de Tjalk.

Links / downloads