Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Omgevingsvisie

In wat voor Lelystad willen we in de toekomst wonen, werken en recreëren? Dit komt in de Omgevingsvisie te staan. De Omgevingsvisie is voor iedereen belangrijk. Daarom is de Omgevingsvisie samen met de stad gemaakt.

Bataviahaven

Waarom een Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie staat de toekomstvisie voor de leefomgeving van Lelystad. Ook in de toekomst willen we dat er voor iedereen in Lelystad een woning is en dat er voldoende banen zijn. Ook moeten we nadenken over hoe we in de toekomst energieneutraal kunnen worden en om kunnen gaan met klimaatverandering. We moeten dus nu al nadenken over de leefomgeving in de toekomst en keuzes maken. Dit doen we in de Omgevingsvisie. 

De Omgevingsvisie is een van de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingsvisie is een strategische visie op lange termijn voor de leefomgeving (denk bijvoorbeeld aan je eigen woonomgeving, het park, de wegen, de voorzieningen, de milieukwaliteit, de bedrijventerreinen, de natuurgebieden, etc.). De Omgevingswet wordt 1 januari 2024 van kracht. De Omgevingsvisie vormt een goede basis voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet.

Omgevingsvisie Lelystad 2040 vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 22 juni 2021 de Omgevingsvisie Lelystad 2040 vastgesteld. De Omgevingsvisie is het resultaat van een intensief participatieproces van de afgelopen vier jaar met inwoners en maatschappelijke partners. De Omgevingsvisie is in het najaar van 2020 als ontwerp gereedgekomen. De raad is daarvan in oktober 2020 in kennis gesteld en aansluitend heeft de ontwerp-omgevingsvisie voor zes weken ter inzage gelegen. Er zijn tien zienswijzen ingediend. Sommige zienswijzen gaven aanleiding om de Omgevingsvisie op kleine onderdelen aan te vullen.

De Omgevingsvisie geeft koers als Hoofdstad van de Nieuwe Natuur en als een sterke stad in de regio. En biedt de ruimtelijke principes voor de verdere ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de stad tot 2040. Ook de ambities van Lelystad Next Level zijn hierin opgenomen. Lelystad zet hierbij in op kwalitatief groeien van de stad. In de Omgevingsvisie wordt prioriteit gegeven aan het Stadshart, de Kustontwikkeling, Warande en de Bestaande stad. Lelystad kan groeien als naast de woningen ook de stad als geheel en de voorzieningen in de stad meegroeien. Dat maakt Lelystad sterker en interessanter voor zowel inwoners als bedrijven.

De stappen die eraan voorafgingen

Stap 1: het Verhaal van Lelystad

In januari 2018 werden de uitkomsten van de eerste stap, het Verhaal van Lelystad, vastgesteld. Voor het Verhaal van Lelystad (januari 2018) zijn brede, inspirerende discussies over de toekomst van de stad gehouden waar veel mensen enthousiast hun bijdrage aan hebben geleverd.

Stap 2: het Ruimtelijk Raamwerk van Lelystad

Als tweede stap is samen met inwoners en bedrijven verder gewerkt aan het Ruimtelijk Raamwerk van Lelystad. De unieke ruimtelijke kwaliteiten van de stad en de potentie zijn verder verkend en in kaart gebracht. Deze tweede stap naar een breed gedragen Omgevingsvisie is in mei 2017 afgerond en vastgesteld door het college.

Stap 3: het Koersdocument

In het voorjaar van 2019 is zowel de strategische agenda van Lelystad Next Level als het Ruimtelijk Raamwerk, een tussenproduct van de Omgevingsvisie, vastgesteld. Beide zijn opgesteld met inwoners en partners uit de stad en experts in verschillende deeltafels. De informatie uit deze trajecten zijn belangrijke bouwstenen geweest voor het Koersdocument dat in januari 2020 is vastgesteld. Het Koersdocument is een kaderstellend document. Het is een handvat voor het uitwerken van visiedocumenten, programma’s en projecten, zoals het opstellen van het uitvoeringsprogramma Lelystad Next Level en de Omgevingsvisie, maar ook voor bijvoorbeeld de Woonvisie of de Mobiliteitsvisie.

Doorontwikkeling Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie Lelystad 2040 is in juni 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee hebben we een goede basis. Deze basis gaan we verder uitwerken. Want, als straks de nieuwe Omgevingswet ingaat, moeten gemeenten zich aan nieuwe regels houden. Daarnaast willen we onderzoeken hoe we als stad verder kunnen groeien.

Daarom zijn we in voorjaar 2022 gestart met een doorontwikkeling van de Omgevingsvisie. Lees meer over de verschillende fasen van de doorontwikkeling

Links / downloads

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...