Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Omgevingsvisie

Laatst gewijzigd: 14-10-2020

In wat voor Lelystad willen we in de toekomst wonen, werken en recreëren? Dit komt in de omgevingsvisie te staan. De omgevingsvisie is voor iedereen belangrijk. Daarom maken we de omgevingsvisie samen met de stad.

Bataviahaven

Waarom een omgevingsvisie?

In de omgevingsvisie staat de toekomstvisie voor de leefomgeving van Lelystad. Ook in de toekomst willen we dat er voor iedereen in Lelystad een woning is en dat er voldoende banen zijn. Ook moeten we nadenken over hoe we in de toekomst energieneutraal kunnen worden en om kunnen gaan met klimaatverandering. We moeten dus nu al nadenken over de leefomgeving in de toekomst en keuzes maken. Dit doen we in de Omgevingsvisie.

De omgevingsvisie is een van de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. De omgevingsvisie  is een strategische visie op lange termijn voor de  leefomgeving (denk aan milieu, gezondheid, jeugd, verkeer en vervoer, structuurvisie).

Stap voor stap richting de Omgevingsvisie

In januari 2018 werden de uitkomsten van de eerste stap, het Verhaal van Lelystad, vastgesteld. Voor het Verhaal van Lelystad (januari 2018) zijn brede, inspirerende discussies over de toekomst van de stad gehouden waar veel mensen enthousiast hun bijdrage aan hebben geleverd. Als de tweede stap is samen met inwoners en bedrijven verder gewerkt aan Het Ruimtelijk Raamwerk van Lelystad. De unieke ruimtelijke kwaliteiten van de stad en de potentie zijn verder verkend en in kaart gebracht. Deze tweede stap naar een breed gedragen Omgevingsvisie is in mei 2017 afgerond en vastgesteld door het college.

Koersdocument

In het voorjaar van 2019 is zowel de strategische agenda van Lelystad Next Level als het Ruimtelijk Raamwerk, een tussenproduct van de Omgevingsvisie, vastgesteld. Beide zijn opgesteld met inwoners en partners uit de stad en experts in verschillende deeltafels. De informatie uit deze trajecten zijn belangrijke bouwstenen geweest voor het Koersdocument dat in januari 2020 is vastgesteld. Het Koersdocument is een kaderstellend document. Het is een handvat voor het uitwerken van visiedocumenten, programma’s en projecten, zoals het opstellen van het uitvoeringsprogramma Lelystad Next Level en de Omgevingsvisie, maar ook voor bijvoorbeeld de Woonvisie of de Mobiliteitsvisie.

Ontwerp-Omgevingsvisie Lelystad ligt ter inzage

De ontwerp-omgevingsvisie Lelystad ligt van 15 oktober tot en met 25 november 2020 ter inzage. De stukken zijn dan digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl.

In plaats van een inspraakbijeenkomst wordt een videopresentatie opgenomen. Deze wordt eind oktober of begin november verwacht. Als de videopresentatie beschikbaar is, wordt dit vermeld op deze website. Geïnteresseerden die vragen hebben of uitleg wensen, kunnen zich aanmelden voor een gesprek. Dat kan telefonisch via nummer 14 0320 of door het sturen van een e-mail naar omgevingswet@lelystad.nl.

Vanwege het coronavirus wordt dringend geadviseerd alleen naar het stadhuis te komen indien dit noodzakelijk is. Digitaal de stukken raadplegen heeft dan ook onze voorkeur. Lukt dat niet? U kunt tijdens openingstijden bij de receptie in de hal van het stadhuis aan het Stadhuisplein 2 te Lelystad de ontwerp-omgevingsvisie inzien.

Zienswijze indienen

De ontwerp-omgevingsvisie Lelystad ligt vanaf 15 oktober 2020 gedurende zes weken ter visie. Tijdens deze periode kan iedereen een zienswijze indienen gericht op (onderdelen van) de ontwerp-omgevingsvisie.

Dit kan op de volgende manieren:

  • Via een e-mail naar omgevingswet@lelystad.nl
  • Via de post gericht aan: de gemeenteraad van de gemeente Lelystad Team Ruimte, Postbus 91, 8200AB Lelystad
  • Door het indienen van een mondelinge zienswijze. Dat kan alleen door het maken van een afspraak met één van onze medewerkers, bereikbaar via het telefoonnummer tel 14 0320

Een schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van naam, adres en een motivatie.

Vervolg

Na de periode van terinzagelegging worden de ingekomen zienswijzen samengevat in een reactienota zienswijzen. Ook wordt daarin aangegeven of de zienswijze aanleiding geeft tot aanpassing van de omgevingsvisie. Deze reactienota wordt samen met de omgevingsvisie naar verwachting begin 2021 door het college aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal vervolgens besluiten over de vaststelling van de omgevingsvisie Lelystad.

Meepraten?

Uw mening is belangrijk! Wilt u met ons meedenken over de toekomst van Lelystad? Geef u dan op voor de nieuwsbrief Omgevingswet. U wordt dan op de hoogte gehouden over wanneer en hoe u met ons kan meedenken. Ook houden we u op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten rond de Omgevingswet en omgevingsvisie.

Links / downloads

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...