Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lokale regelgeving

 1. Besluit van het college van de gemeente Lelystad tot het aanwijzen van ligplaatsen op grond van artikel 2.2 Havenbeheersverordening Flevokust Haven 2018

  Inwerkingtreding : 13 september 2018 - Lelystad
  Besluit van het college van de gemeente Lelystad tot het aanwijzen van ligplaatsen op grond van artikel 2.2 Havenbeheersverordening Flevokust Haven 2018Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad, gelet op artikel 2.2 van de Havenbeheersverordening Flevokust Haven
 2. Besluit van de raad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent Flevokust Haven [Havenbeheersverordening Flevokust Haven 2018]

  Inwerkingtreding : 6 september 2018 - Lelystad
  Besluit van de raad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent Flevokust Haven [Havenbeheersverordening Flevokust Haven 2018]De raad van de gemeente Lelystad; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 juni 2018; gelet op 149 van de Gemeentewet;BESLUIT:
 3. Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent arbeidsvoorwaarden CAR-UWO gemeente Lelystad 2017

  Inwerkingtreding : 15 februari 2018 - Uitwerkingtreding : 9 augustus 2018 - Lelystad
  CAR-UWO gemeente Lelystad 2017 Het college van de gemeente Lelystad heeft besloten: 1.De CAR-UWO gemeente Lelystad 2017 en de daarbij behorende toelichting, onder gelijktijdige intrekking van de CAR-UWO (inclusief toelichting) van 1 januari 2017, laatstelijk gewijzigd op 13 december 2016, vast te
 4. CAR-UWO gemeente Lelystad 2017

  Inwerkingtreding : 9 augustus 2018 - Lelystad
  CAR-UWO gemeente Lelystad 2017 Het college van de gemeente Lelystad heeft besloten: 1.De CAR-UWO gemeente Lelystad 2017 en de daarbij behorende toelichting, onder gelijktijdige intrekking van de CAR-UWO (inclusief toelichting) van 1 januari 2017, laatstelijk gewijzigd op 13 december 2016, vast te
 5. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid Algemene plaatselijke verordening 2015

  Inwerkingtreding : 5 januari 2017 - Uitwerkingtreding : 29 maart 2018 - Lelystad
  Algemene plaatselijke verordening 2015RaadsbesluitDe raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 2 december 2014; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,overwegende, dat het aanbeveling verdient regels te stellen ter handhaving van de openbare orde;B E S
 6. Parkeerverordening Lelystad 2017

  Inwerkingtreding : 5 april 2018 - Lelystad
  Parkeerverordening Lelystad 2017De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 15 november 2016;gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994,B E S L U I T:de Parkeerverordening Lelystad 2017 vast te
 7. Verleningsvoorschriften Parkeren Lelystad 2017

  Inwerkingtreding : 5 april 2018 - Lelystad
  Verleningsvoorschriften Parkeren Lelystad 2017Besluit tot het vaststellen van nadere regels inzake parkeren Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad, gelezen het voorstel van de afdeling Beheer Openbare Ruimte,overwegende dat zij op basis van artikel 3 lid 2 van de
 8. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent parkeren Parkeerverordening Lelystad 2017

  Inwerkingtreding : 1 januari 2017 - Uitwerkingtreding : 5 april 2018 - Lelystad
  Parkeerverordening Lelystad 2017De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 15 november 2016;gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994,B E S L U I T:de Parkeerverordening Lelystad 2017 vast te
 9. Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent parkeren Verleningsvoorschriften Parkeren Lelystad 2017

  Inwerkingtreding : 1 januari 2017 - Uitwerkingtreding : 5 april 2018 - Lelystad
  Verleningsvoorschriften Parkeren Lelystad 2017Besluit tot het vaststellen van nadere regels inzake parkeren Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad, gelezen het voorstel van de afdeling Beheer Openbare Ruimte,overwegende dat zij op basis van artikel 3 lid 2 van de
 10. VERORDENING op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2018

  Inwerkingtreding : 8 maart 2018 - Lelystad
  VERORDENING op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2018De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 05 december 2017.gelet op artikel 227 van de Gemeentewet en gelet op de tussen de gemeente Lelystad en de Stichting Ondernemersfonds

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Meer weten...