Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lokale regelgeving

 1. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Lelystad

  Inwerkingtreding : 21 juli 2016 - Lelystad
  Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente LelystadDe raad van de gemeente Lelystad,overwegende dat
 2. Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het bodembeheer (Nota bodembeheer)

  Inwerkingtreding : 18 januari 2020 - Lelystad
  Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het bodembeheer (Nota bodembeheer)1Inleiding1.1Aanleiding en doel Nota bodembeheerOp 1 januari 2008 zijn het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit in werking getreden. Deze vormen het nieuwe
 3. Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent kwaliteitscriteria Nadere regels kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Lelystad

  Inwerkingtreding : 21 juli 2016 - Uitwerkingtreding : 18 januari 2020 - Lelystad
  Nadere regels kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente LelystadNADERE REGELS KWALITEITSCRITERIA 2.1 VOOR VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE LELYSTADNummer: 160009838Burgemeester en wethouders van de gemeente
 4. Besluit van het college van de Gemeente Lelystad tot het vaststellen van nadere regels inzake vergunningverlening, toezicht en handhaving i.h.k.v. het Omgevingsrecht (NADERE REGELS KWALITEITSCRITERIA 2.2 VOOR VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE LELYSTAD)

  Inwerkingtreding : 18 januari 2020 - Lelystad
  Besluit van het college van de Gemeente Lelystad tot het vaststellen van nadere regels inzake vergunningverlening, toezicht en handhaving i.h.k.v. het Omgevingsrecht (NADERE REGELS KWALITEITSCRITERIA 2.2 VOOR VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE LELYSTAD) Burgemeester
 5. Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het bodembeheer (Nota bodembeheer)

  Inwerkingtreding : 10 oktober 2019 - Uitwerkingtreding : 18 januari 2020 - Lelystad
  Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het bodembeheer (Nota bodembeheer)1Inleiding1.1Aanleiding en doel Nota bodembeheerOp 1 januari 2008 zijn het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit in werking getreden. Deze vormen het nieuwe
 6. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening Lelystad 2020)

  Inwerkingtreding : 1 januari 2020 - Uitwerkingtreding : 25 januari 2020 - Lelystad
  Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening Lelystad 2020)De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 5 november 2019;gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef
 7. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening Lelystad 2020)

  Inwerkingtreding : 25 januari 2020 - Lelystad
  Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening Lelystad 2020)De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 5 november 2019;gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef
 8. Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

  Inwerkingtreding : 16 juni 2015 - Uitwerkingtreding : 1 januari 2019 - Lelystad
  RaadsbesluitDe raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 18 november 2014;gelet op de artikelen 95, 96, eerste en tweede lid en 97 en 147 van de Gemeentewet, de artikelen 22, eerste lid, 23, eerste lid, 27a, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit
 9. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent commissieleden (Verordening rechtspositie commissieleden gemeente Lelystad 2019)

  Inwerkingtreding : 24 december 2019 - Lelystad
  Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent commissieleden (Verordening rechtspositie commissieleden gemeente Lelystad 2019)De raad van de gemeente Lelystad,gelezen het voorstel 190012819 van het college d.d. 15 oktober 2019 ; gelet op de artikelen 95, eerste en
 10. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent raadsleden (Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Lelystad 2019)

  Inwerkingtreding : 24 december 2019 - Lelystad
  Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent raadsleden (Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Lelystad 2019)De raad van de gemeente Lelystad,gelezen het voorstel 190012819 van het college d.d. 15 oktober 2019 ; gelet op de artikelen 95, eerste en tweede