Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

Lokale regelgeving

 1. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges Legesverordening Lelystad 2017

  Inwerkingtreding : 1 januari 2017 - Lelystad
  VERORDENING op de heffing en de invordering van leges 2017De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 15 november 2016;gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a, en b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de
 2. Marktverordening Lelystad 2015

  Inwerkingtreding : 1 januari 2015 - Lelystad
  RaadsbesluitDe raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 18 november 2014 gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;B E S L U I T:vast te stellen de navolgende MARKTVERORDENING LELYSTAD 2015 Hoofdstuk1.Algemene bepalingenArtikel1.ToepassingsgebiedDeze
 3. Gedragscode van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent integriteit Gedragscode Integriteit Gemeente Lelystad 2017

  Inwerkingtreding : 1 juni 2017 - Lelystad
  Het college van de Gemeente Lelystad,Gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet;Met instemming van de Ondernemingsraad;B E S L U I T:vast te stellen de navolgende Gedragscode integriteit Gemeente Lelystad 2017Het natuurlijke gezag van de overheid is van fundamenteel belang voor het
 4. Nadere regels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent kwaliteitscriteria Nadere regels kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Lelystad

  Inwerkingtreding : 21 juli 2016 - Lelystad
  NADERE REGELS KWALITEITSCRITERIA 2.1 VOOR VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE LELYSTADNummer: 160009838Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad,gelet op het bepaalde in artikel 5, eerste lid, van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en
 5. Nadere regels inzake het meren van pleziervaartuigen in de Lelystadse stadswateren

  Inwerkingtreding : 23 juni 2015 - Lelystad
  Het college van de gemeente Lelystad,Gelet op artikel 5:25 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2010,BesluitVast te stellen de volgende nadere regels inzake het meren van pleziervaartuigen in de Lelystadse stadswateren.Artikel1.soorten vaartuigen1.In de gemeentelijke wateren die
 6. Nadere regels voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Lelystad 2016

  Inwerkingtreding : 26 mei 2016 - Lelystad
  CollegebesluitNummer: 160003699Het college van de gemeente Lelystad,gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen;gelet op de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Lelystad 2016;gelet op de Wet op
 7. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent parkeren Parkeerverordening Lelystad 2017

  Inwerkingtreding : 1 januari 2017 - Lelystad
  Parkeerverordening Lelystad 2017De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 15 november 2016;gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994,B E S L U I T:de Parkeerverordening Lelystad 2017 vast te
 8. Participatieverordening Lelystad 2015

  Inwerkingtreding : 16 juni 2015 - Lelystad
  De raad van de gemeente Lelystad;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014;gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vierde lid, van de Participatiewet;gezien het advies van Platform cliëntenparticipatie;besluit vast te
 9. Procedureregeling planschadevergoeding 2005

  Inwerkingtreding : 17 november 2005 - Lelystad
  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;gelet op de artikelen 49 en 49a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;B E S L U I Tvast te stellen de;“Procedureregeling planschadevergoeding 2005”.Artikel1:BegripsbepalingenDe regeling verstaat onder:planschade: schade als
 10. Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Lelystad

  Inwerkingtreding : 16 oktober 2008 - Lelystad
  De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 16 september 2008;B E S L U I T:vast te stellen de navolgende PROCEDUREVERORDENING voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Lelystad.Artikel1.BegripsbepalingenIn deze verordening wordt verstaan

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Meer weten...