Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lokale regelgeving

 1. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent participatie [Participatieverordening Lelystad 2018]

  Inwerkingtreding : 31 mei 2018 - Lelystad
  Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent participatie [Participatieverordening Lelystad 2018]Nummer: 180001277 De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 13 februari 2018.gelet op de artikelen 6, tweede lid, 8a,
 2. Participatieverordening Lelystad 2015

  Inwerkingtreding : 16 juni 2015 - Uitwerkingtreding : 31 mei 2018 - Lelystad
  Participatieverordening Lelystad 2015De raad van de gemeente Lelystad;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014;gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vierde lid, van de Participatiewet;gezien het advies van Platform
 3. Besluit van het college van de burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende nadere regels omtrent asbestlening en restschuldsubsidie asbestverwijdering Asbestregeling 2018

  Inwerkingtreding : 18 januari 2018 - Uitwerkingtreding : 24 mei 2018 - Lelystad
  Nadere Regels Asbestlening en Restschuldsubsidie Asbestverwijdering Gemeente Lelystad 2018 Het college van de gemeente Lelystad,gelet op artikel 15 van de Asbestverordening 2018 en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente LelystadB E S L U I T:de navolgende nadere regels vast te
 4. Nadere Regels Asbestlening en Restschuldsubsidie Asbestverwijdering Gemeente Lelystad 2018

  Inwerkingtreding : 24 mei 2018 - Lelystad
  Nadere Regels Asbestlening en Restschuldsubsidie Asbestverwijdering Gemeente Lelystad 2018 Het college van de gemeente Lelystad,gelet op artikel 15 van de Asbestverordening 2018 en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente LelystadB E S L U I T:de navolgende nadere regels vast te
 5. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent asbestlening Asbestverordening 2018

  Inwerkingtreding : 18 januari 2018 - Uitwerkingtreding : 24 mei 2018 - Lelystad
  Verordening Asbestlening Gemeente Lelystad 2018 De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 12 december 2017;B E S L U I T:de Verordening Asbestlening Gemeente Lelystad 2018 vast te stellen waarinhet college de mogelijkheid geboden wordt naast
 6. Verordening Asbestlening Gemeente Lelystad 2018

  Inwerkingtreding : 24 mei 2018 - Lelystad
  Verordening Asbestlening Gemeente Lelystad 2018 De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 12 december 2017;B E S L U I T:de Verordening Asbestlening Gemeente Lelystad 2018 vast te stellen waarinhet college de mogelijkheid geboden wordt naast
 7. Algemene plaatselijke verordening 2015

  Inwerkingtreding : 29 maart 2018 - Uitwerkingtreding : 26 april 2018 - Lelystad
  Algemene plaatselijke verordening 2015RaadsbesluitDe raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 2 december 2014; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,overwegende, dat het aanbeveling verdient regels te stellen ter handhaving van de openbare orde;B E S
 8. Algemene plaatselijke verordening 2015

  Inwerkingtreding : 26 april 2018 - Lelystad
  Algemene plaatselijke verordening 2015RaadsbesluitDe raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 2 december 2014; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,overwegende, dat het aanbeveling verdient regels te stellen ter handhaving van de openbare orde;B E S
 9. Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent arbeidsvoorwaarden CAR-UWO gemeente Lelystad 2017

  Inwerkingtreding : 23 november 2017 - Uitwerkingtreding : 1 december 2017 - Lelystad
  CAR-UWO gemeente Lelystad 2017 Het college van de gemeente Lelystad heeft besloten: 1.De CAR-UWO gemeente Lelystad 2017 en de daarbij behorende toelichting, onder gelijktijdige intrekking van de CAR-UWO (inclusief toelichting) van 1 januari 2017, laatstelijk gewijzigd op 13 december 2016, vast te
 10. Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent arbeidsvoorwaarden CAR-UWO gemeente Lelystad 2017

  Inwerkingtreding : 1 december 2017 - Uitwerkingtreding : 1 januari 2018 - Lelystad
  CAR-UWO gemeente Lelystad 2017 Het college van de gemeente Lelystad heeft besloten: 1.De CAR-UWO gemeente Lelystad 2017 en de daarbij behorende toelichting, onder gelijktijdige intrekking van de CAR-UWO (inclusief toelichting) van 1 januari 2017, laatstelijk gewijzigd op 13 december 2016, vast te

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Meer weten...