Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lokale regelgeving

 1. BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING 2010

  Inwerkingtreding : 28 maart 2013 - Uitwerkingtreding : 1 januari 2018 - Lelystad
  BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING 2010De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 14 september 2010;gelet op artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s en de aanapssing daarop (Stb. 2010, 145 en 146);overwegende, dat het verplicht is een verordening vast te
 2. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen Verordening onroerende-zaakbelastingen Lelystad 2018

  Inwerkingtreding : 1 januari 2018 - Uitwerkingtreding : 1 januari 2019 - Lelystad
  VERORDENING op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2018De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 31 oktober 2017;gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;B E S L U I T:vast te stellen de navolgende
 3. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende belastingregels omtrent roerende woon- en bedrijfsruimten Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Lelystad 2018

  Inwerkingtreding : 1 januari 2018 - Uitwerkingtreding : 1 januari 2019 - Lelystad
  VERORDENING op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2018De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 31 oktober 2017;gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; B E S L U I T:vast te stellen de navolgende
 4. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van afvalstoffenheffing Verordening afvalstoffenheffing Lelystad 2018

  Inwerkingtreding : 1 januari 2018 - Uitwerkingtreding : 1 januari 2019 - Lelystad
  VERORDENING op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2018De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 31 oktober 2017;gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;B E S L U I T:vast te stellen de navolgende VERORDENING op de heffing en
 5. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van rioolheffing Verordening rioolheffing Lelystad 2018

  Inwerkingtreding : 1 januari 2018 - Uitwerkingtreding : 1 januari 2019 - Lelystad
  VERORDENING op de heffing en de invordering van rioolheffing 2018De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 31 oktober 2017;gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;B E S L U I T:vast te stellen de navolgende VERORDENING op de heffing en de
 6. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van hondenbelasting Verordening hondenbelasting Lelystad 2018

  Inwerkingtreding : 1 januari 2018 - Uitwerkingtreding : 1 januari 2019 - Lelystad
  VERORDENING op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2018De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 31 oktober 2017;gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;B E S L U I T:vast te stellen de navolgende VERORDENING op de heffing en de
 7. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van marktgelden Verordening marktgelden Lelystad 2018

  Inwerkingtreding : 1 januari 2018 - Uitwerkingtreding : 1 januari 2019 - Lelystad
  VERORDENING op de heffing en de invordering van marktgelden 2018De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 31 oktober 2017;gelet op artikel 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;B E S L U I T:vast te stellen de navolgende
 8. Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent ambulante handel Tarievenregeling ambulante handel Lelystad 2018

  Inwerkingtreding : 1 januari 2018 - Uitwerkingtreding : 1 januari 2019 - Lelystad
  Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent ambulante handel Tarievenregeling ambulante handel Lelystad 2018De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 31 oktober 2017;gelet op de artikelen 147 en 149 van de
 9. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Verordening lijkbezorgingsrechten Lelystad 2018

  Inwerkingtreding : 1 januari 2018 - Uitwerkingtreding : 1 januari 2019 - Lelystad
  VERORDENING op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2018De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 31 oktober 2017;gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;B E S L U I T:vast te stellen de
 10. VERORDENING op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2018

  Inwerkingtreding : 8 maart 2018 - Uitwerkingtreding : 1 januari 2019 - Lelystad
  VERORDENING op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2018De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 05 december 2017.gelet op artikel 227 van de Gemeentewet en gelet op de tussen de gemeente Lelystad en de Stichting Ondernemersfonds