Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lokale regelgeving

 1. Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het bodembeheer (Nota bodembeheer)

  Inwerkingtreding : 10 oktober 2019 - Lelystad
  Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het bodembeheer (Nota bodembeheer)1Inleiding1.1Aanleiding en doel Nota bodembeheerOp 1 januari 2008 zijn het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit in werking getreden. Deze vormen het nieuwe
 2. Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het bodembeheer (Nota bodembeheer)

  Inwerkingtreding : 10 oktober 2019 - Lelystad
  Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het bodembeheer (Nota bodembeheer)1Inleiding1.1Aanleiding en doel Nota bodembeheerOp 1 januari 2008 zijn het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit in werking getreden. Deze vormen het nieuwe
 3. Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het bodembeheer (Nota bodembeheer)

  Inwerkingtreding : 8 oktober 2019 - Uitwerkingtreding : 10 oktober 2019 - Lelystad
  Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het bodembeheer (Nota bodembeheer)1Inleiding1.1Aanleiding en doel Nota bodembeheerOp 1 januari 2008 zijn het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit in werking getreden. Deze vormen het nieuwe
 4. Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het bodembeheer (Nota bodembeheer)

  Inwerkingtreding : 8 oktober 2019 - Uitwerkingtreding : 10 oktober 2019 - Lelystad
  Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het bodembeheer (Nota bodembeheer)1Inleiding1.1Aanleiding en doel Nota bodembeheerOp 1 januari 2008 zijn het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit in werking getreden. Deze vormen het nieuwe
 5. Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het verlenen van mandaat/volmacht/machtiging (mandaatbesluit 2019)

  Inwerkingtreding : 9 mei 2019 - Uitwerkingtreding : 11 juli 2019 - Lelystad
  Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het verlenen van mandaat/volmacht/machtiging (mandaatbesluit 2019)IntituléMandaatbesluit 2019  Het college van de gemeente Lelystad;  Gelet op: - de Algemene wet bestuursrecht BESLUIT:  vast te stellen de navolgende
 6. Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het verlenen van mandaat/volmacht/machtiging (mandaatbesluit 2019)

  Inwerkingtreding : 11 juli 2019 - Lelystad
  Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het verlenen van mandaat/volmacht/machtiging (mandaatbesluit 2019)IntituléMandaatbesluit 2019  Het college van de gemeente Lelystad;  Gelet op: - de Algemene wet bestuursrecht BESLUIT:  vast te stellen de navolgende
 7. Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het verlenen van subsidie voor activiteiten ter stimulering van de leefbaarheid en/of economische kansen en/of duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport (Subsidieregeling Luchthavenfonds 2019)

  Inwerkingtreding : 27 juni 2019 - Uitwerkingtreding : 30 juni 2020 - Lelystad
  Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het verlenen van subsidie voor activiteiten ter stimulering van de leefbaarheid en/of economische kansen en/of duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport (Subsidieregeling Luchthavenfonds 2019)Besluitnummer 190009391 Het
 8. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent subsidieverlening (Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad)

  Inwerkingtreding : 21 juli 2016 - Lelystad
  Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent subsidieverlening (Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad)De raad van de gemeente Lelystad,op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 24 mei 2016;B E S L U I T:gelet op artikel 149 van de
 9. Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent subsidies luchthavenfonds Subsidieregeling Luchthavenfonds

  Inwerkingtreding : 9 november 2017 - Uitwerkingtreding : 27 juni 2019 - Lelystad
  Subsidieregeling LuchthavenfondsKrachtens artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente LelystadBesluit het college van de gemeente Lelystad d.d. 31 oktober 2017BESLUIT:De navolgende subsidieregeling vast te stellen:De “Subsidieregeling Luchthavenfonds”Artikel1.BegripsomschrijvingenIn deze
 10. Instructie voor leerplichtambtenaar en RMC-consulent van de gemeente Lelystad

  Inwerkingtreding : 4 juli 2019 - Lelystad
  Instructie voor leerplichtambtenaar en RMC-consulent van de gemeente Lelystad Het college van de gemeente Lelystad, Gelet op:-artikel 16, lid 4, van de Leerplichtwet 1969 en de Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de