Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Contract van Lelystad

Laatst gewijzigd: 16-1-2017

In het 'Contract van Lelystad' heeft de gemeente de volgende servicenormen vastgelegd:

Balie

Afspraak= afspraak. Met een vooraf gemaakte afspraak bent u direct aan de beurt op de tijd die u het beste uit komt.

Telefonie

De gemeente Lelystad is alle werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur bereikbaar op telnr. 14 0320 (uitgezonderd tijdens de feestdagen). Uw telefoontje naar telnr. 14 0320 wordt binnen 20 seconden opgenomen. U wordt maximaal 2 keer doorverbonden wanneer u belt via telnr. 14 0320.

Brieven en e-mails

U ontvangt binnen 7 dagen een antwoord of ontvangstbevestiging op uw brief, fax op nummer (0320) 278 245 of e-mail via gemeente@lelystad.nl (uitgezonderd aanvragen, bezwaar- en beroepschriften). U ontvangt een antwoord binnen 6 weken op uw brief , fax op nummer (0320) 278 245  of email via gemeente@lelystad.nl (uitgezonderd aanvragen, bezwaar- en beroepschriften).

Klachten

U ontvangt binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging wanneer u een klacht indient. Uw ingediende klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Bijeenkomsten voor bewoners/andere doelgroepen

  • U ontvangt minimaal 10 dagen van te voren een uitnodiging voor een bijeenkomst;
  • U ontvangt als aanwezige binnen drie weken het verslag van de bijeenkomst;
  • De uitnodiging en het verslag zijn via internet te bekijken.

Aanspreken

U kunt de gemeente Lelystad aanspreken wanneer beloften niet worden waargemaakt, zodat de gemeente de dienstverlening kan verbeteren.

Toekomst

Gemeente Lelystad zal het kwaliteitshandvest 'Contract van Lelystad' blijven doorontwikkelen. Uitgangspunt blijft dat u als Lelystedeling centraal staat.