Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Omgevingsplan

In het omgevingsplan staan de regels voor de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan en geldt voor het hele grondgebied van Lelystad.

Wat staat er in het omgevingsplan?

In de omgevingsvisie beschrijft de gemeente hoe Lelystad zich in de toekomst wil ontwikkelen en wat zij belangrijk vindt om te beschermen. Deze keuzes werkt de gemeente verder uit in het omgevingsplan.

In het omgevingsplan staan regels voor verschillende gebieden en activiteiten. Bijvoorbeeld voor wonen, recreatie of bedrijvigheid. De regels geven aan wat wel of niet mag in een gebied en onder welke voorwaarden.

De regels zorgen voor een goede balans tussen de verschillende functies en belangen in de leefomgeving. Dat heet officieel ‘het evenwichtig toedelen van functies aan locaties’.

Soms kun je een activiteit uitvoeren zonder omgevingsvergunning, als je aan de regels voldoet. Soms moet je eerst een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente beoordeelt dan of je activiteit past binnen de regels van het omgevingsplan.

Hoe kan het omgevingsplan veranderen?

Het omgevingsplan kan veranderen als dat nodig is. Bijvoorbeeld om een nieuw (bouw)project mogelijk te maken dat nu niet binnen de regels past. Of om nieuw beleid toe te voegen aan het omgevingsplan.

Als de gemeente het omgevingsplan wil veranderen, maakt zij dat zo snel mogelijk voor iedereen bekend. Dat heet een kennisgeving. In de kennisgeving staat wat de gemeente wil veranderen en hoe je daarover mee kunt denken. Deze kennisgeving is te vinden op de website Officiële bekendmakingen.

Als de nieuwe regels klaar zijn in concept, legt de gemeente die 6 weken ter inzage. Iedereen kan dan een zienswijze indienen. Dat is een reactie waarin je je mening geeft over de verandering. De gemeente neemt de zienswijzen mee in de besluitvorming over de verandering van het omgevingsplan. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de verandering vast.

Heb je een idee of plan dat alleen kan worden uitgevoerd als het omgevingsplan wordt aangepast? Neem dan contact op met de gemeente. Dan gaan we samen kijken wat de mogelijkheden zijn.

Wat verandert er met de Omgevingswet?

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze wet vervangt veel bestaande wetten en regels voor de leefomgeving. De gemeente heeft dan één omgevingsplan voor heel Lelystad. Maar dit omgevingsplan bestaat dan nog grotendeels uit de oude regels van de bestemmingsplannen. De gemeente gaat het omgevingsplan stap voor stap aanpassen aan de eisen van de Omgevingswet. Ook gaat de gemeente het omgevingsplan steeds verder verbeteren. Zo sluit het omgevingsplan steeds beter aan bij de wensen en behoeften van de inwoners van Lelystad.

De gemeente heeft tot 2032 de tijd om alle bestemmingsplannen te vervangen door één omgevingsplan. Lelystad wil dit al in 2028 klaar hebben.

Je kunt het omgevingsplan bekijken via de website Omgevingswet.

Wil je zoeken op een specifiek onderwerp? Bijvoorbeeld de regels voor een bepaald bouwwerk, of het toegestane gebruik van een pand? Ga dan naar het Omgevingsloket.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...