Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lelystad Next Level

Gemeente Lelystad, provincie Flevoland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben onder de naam ‘Lelystad Next Level’ gewerkt aan plannen voor de toekomst van Lelystad. Een stad met een sterke identiteit die toekomstgericht ontwikkelt en op duurzame wijze kansen creëert. Een stad waar bewoners dromen waarmaken. Het gaat om een strategie voor de lange termijn, waar uiteindelijk ook inwoners een belangrijke rol in gaan spelen.

De diverse betrokken partijen hebben naar de volgende thema’s gekeken: Sociaal Sterk, Onderscheidend Onderwijs, Uitstekende Woonmilieus, Next Level Economie en Natuur, Recreatie en Toerisme. Dit resulteerde in een Strategische Agenda die de basis vormt om met bewoners, organisaties, bedrijven en instellingen de komende jaren aan de slag te gaan. Ook de betrokkenheid vanuit eigen inwoners is hierin van cruciaal belang.

Koersdocument

In het voorjaar van 2019 is zowel de strategische agenda van Lelystad Next Level als het Ruimtelijk Raamwerk, een tussenproduct van de Omgevingsvisie, vastgesteld. Beide zijn opgesteld met inwoners en partners uit de stad en experts in verschillende deeltafels. De informatie uit deze trajecten zijn belangrijke bouwstenen geweest voor het Koersdocument dat in januari 2020 is vastgesteld. Het Koersdocument is een kaderstellend document. Het is een handvat voor het uitwerken van visiedocumenten, programma’s en projecten, zoals het opstellen van het uitvoeringsprogramma Lelystad Next Level en de Omgevingsvisie, maar ook voor bijvoorbeeld de Woonvisie of de Mobiliteitsvisie.

‘Ons’ Lelystad

Lelystad wordt een (economisch) aantrekkelijke stad met een sociaal sterke en duurzame samenleving. Een stad waarin jongeren hun talenten ontwikkelen en waarin ouderen lang bij de samenleving betrokken blijven en waardig oud worden. Een stad waar nieuwe én huidige bewoners prettig wonen, werken en ondernemen. En bovendien een stad waar genoeg ruimte is voor recreatie en natuurbeleving. Om dit te bereiken is er Lelystad Next Level.

De plannen worden gefaseerd uitgevoerd. En gezamenlijk! De stad Lelystad geeft ‘lucht’ aan uitdagende ontwikkelingen en daar zijn de plannen van het project Lelystad Next Level een mooi voorbeeld van.

Ga direct naar de Strategische Agenda.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...