Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Beleid tegen illegale kamerverhuur en overlast

Al jaren hebben we in Lelystad te maken met een ongewenste ontwikkeling van illegale kamerverhuur. Op 28 april 2020 is door de gemeenteraad besloten om geen vergunningen meer af te geven voor kamerverhuur en woningsplitsing, omdat een verdere uitbreiding van kamerverhuur en/of woningsplitsing in de woonwijken onwenselijk wordt geacht.

Bijzondere Woonvormen

Het niet toestaan van nieuwe situaties van kamerverhuur heeft directe gevolgen voor de uitoefening van zorg met verblijf in kleinschalige woonvormen. Voldoende beschikbaarheid van deze kleinschalige woonvormen komt bij een algemeen verbod in het geding. De gemeenteraad heeft voor deze bijzondere woonvormen een uitzondering gemaakt, door in het paraplubestemmingsplan, vastgesteld op 22 september 2020, een afwijkingsbevoegdheid op te nemen. In de Beleidsregel kamerverhuur bijzondere woonvormen is hiervoor het afwegings- en toetsingskader opgenomen. Deze beleidsregel is op 29 september 2020 door het college van de gemeente Lelystad vastgesteld.

Handhaving

Bij de handhaving op illegale kamerverhuur wordt ook woningsplitsing zonder vergunning, niet vergunde verhuur onder de opkoopbescherming en illegale (kamer)bewoning van bedrijfspanden meegenomen. Illegale kamerverhuur kan een grote impact hebben op de leef- en woonomgeving vanwege mogelijke geluids- en parkeeroverlast. Het betreft vaak meerdere controles per woning en langdurige juridische procedures om ervoor te zorgen dat illegale kamerverhuur wordt opgeheven. 

Ervaart u overlast van illegale kamerverhuur? 

U kunt een mail sturen naar vto@lelystad.nl of dit melden via Fixi. Voor het doen van een melding is het van belang dat u uw contactgegevens achterlaat. Anonieme meldingen worden niet opgepakt. Zodra uw melding is ontvangen, pakken de inspecteurs handhaving van Stadstoezicht dit op.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...