Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Beleid tegen illegale kamerverhuur en overlast

De afgelopen jaren is een ongewenste ontwikkeling van kamerverhuur geconstateerd. Omdat een verdere uitbreiding van kamerverhuur of woningsplitsing in de woonwijken onwenselijk wordt geacht, is door de gemeenteraad op 28 april 2020 besloten geen vergunningen meer af te geven voor kamerverhuur en woningsplitsing.

Bijzondere Woonvormen

Het niet toestaan van nieuwe situaties van kamerverhuur heeft directe gevolgen voor de uitoefening van zorg met verblijf in kleinschalige woonvormen. Voldoende beschikbaarheid van deze kleinschalige woonvormen komt bij een algemeen verbod in het geding. De gemeenteraad heeft voor deze bijzondere woonvormen een uitzondering gemaakt, door in het paraplubestemmingsplan, vastgesteld op 22 september 2020, een afwijkingsbevoegdheid op te nemen. In de Beleidsregel kamerverhuur bijzondere woonvormen is hiervoor het afwegings- en toetsingskader opgenomen. Deze beleidsregel is op 29 september 2020 door het college van de gemeente Lelystad vastgesteld.

Shortstay en Midstay

In de vraag naar tijdelijke huisvesting van bijvoorbeeld spoedzoekers, arbeidsmigranten en overige aan Lelystad verbonden inwoners, heeft het college de mogelijkheden van flexwoningen zoals shortstaywoningen en midstaywoningen onderzocht als alternatief voor kamerverhuur. Een shortstaycomplex is een tijdelijke voorziening en bevat kamers voor overnachting aan medewerkers die in Lelystad werken tot maximaal één jaar. Midstaywoningen zijn eveneens tijdelijk en flexibel, maar ruimer van opzet en voor langduriger verblijf dan shortstay.

Op de locatie Campus Zuid, naast Palazzo, worden op dit moment 152 midstaywoningen 'Wonen bij Lars' ontwikkeld door woningcorporatie Centrada.

Raadsprogramma

Het college geeft met het kamerverhuurbeleid en de studie naar flankerend beleid in de vorm van shortstay- en midstaywoonconcepten invulling aan de ambities van de raad over de aanpak van illegale kamerverhuur, zoals opgenomen in het raadsprogramma 2018–2022: "Het onderzoek naar kamerverhuur in Lelystad wordt voortgezet. Gekeken wordt of het bestaande beleid aanscherping behoeft. In dit onderzoek wordt gekeken naar de doelgroepen waarop woningbouwcorporaties en bonafide particuliere verhuurders kunnen sturen."

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...