Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Verkeer en Vervoer

Laatst gewijzigd: 3-9-2019

Comfortabel verplaatsen binnen de stad, een goed bereikbaar Lelystad en een verkeersveilige woonomgeving zijn belangrijke aandachtspunten voor de gemeente Lelystad.

Fietsen

Wie vanaf maandag 1 juli 2019 fietst met zijn of haar telefoon in de hand, riskeert een boete van 95 euro. Vanaf 1 juli 2019 is het verbod voor het vasthouden van een mobieltje in het verkeer namelijk uitgebreid naar alle bestuurders van een voertuig, dus ook fietsers.

Openbaar vervoer

Lelystad heeft een eigen stadsdienst die vanuit de meeste wijken een directe verbinding verzorgt met het treinstation en het stadshart. Sinds 2011 voert Arriva deze stadsdienst uit in opdracht van de gemeente Lelystad.

Parkeren

In het stadshart, het Lelycentre, Batavia Stad en Lelystad Airport geldt betaald parkeren. Lelystad kent verschillende soorten parkeervergunningen en -abonnementen.

Verkeersveilige woonomgeving

Goede verkeersveiligheid in de woonomgeving levert een belangrijke bijdrage aan het woongenot. Samen met de Lelystadse basisscholen werkt de gemeente in het Trefpunt Veilig naar School aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op schoolroutes.

Stormprotocol Markerwaarddijk, Houtribdijk (N307)

De Houtribdijk, (N302) is een belangrijke verbindingsweg tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij slecht weer kan de dijk worden afgesloten door wegbeheerder provincie Flevoland, zie het stormprotocol.

Elektrische laadpunten

Heeft u een elektrisch vervoermiddel? Dan kunt u eenvoudig een eigen laadpunt aanvragen. Via het formulier van MRA-Elektrisch.

Werkzaamheden

Lelystad is continu in ontwikkeling, dus er kunnen wegwerkzaamheden plaatsvinden.

Mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsbeleid van de gemeente Lelystad heeft de volle aandacht voor alle verkeersdeelnemers en alle vervoerwijzen.