Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuw verkeersplan voor Lelystad

Geplaatst: 18-4-2024

Het college stelt de gemeenteraad voor om met een samenhangend pakket aan verkeersmaatregelen in te stemmen. Het gaat om een verkeerscirculatieplan voor het Stationsgebied en een verbetering van de hoofdwegenstructuur. De verkeersmaatregelen zijn nodig omdat Lelystad groeit en zich verder ontwikkelt tot een stad van meer dan 100.000 inwoners in de toekomst. Met de maatregelen wordt invulling gegeven aan de afspraken in het raadsakkoord.

Verkeersinfrastructuur

Wethouder Piet van Dijk: “De ontwikkelingen in het Stadshart, het Stationsgebied, Waterfront en Lelystad Zuid maken het noodzakelijk dat ook de verkeersinfrastructuur wordt aangepakt en versterkt, zodat het verkeer goed kan doorstromen. Ik ben er trots op dat wij een gedegen plan met concrete maatregelen en opties voor de toekomst aan de raad kunnen voorleggen, dat maakt dat inwoners en bezoekers ook in de toekomst makkelijk, snel en veilig hun weg kunnen vinden in de stad.”

Maatregelen

De maatregelen richten zich op het verbeteren van de doorstroming op de binnenring en het aantrekkelijker maken van de buitenring voor het verkeer zonder bestemming in het centrum van Lelystad. Hiermee kan de Middenweg fors worden ontlast. Op dit moment is de doorstroming bij vooral de rotonde Visarenddreef/Stationslaan/Middenweg onvoldoende. Uit het verkeersonderzoek blijkt dat 70% van het verkeer op de Middenweg geen bestemming in het centrum heeft. Inmiddels is gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden waaronder het verplanten van de bomen. De aannemer begint met de herinrichting in de loop van 2024.  

Gefaseerde uitvoering

De maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd. Na meting van de effecten start een volgende fase. Te beginnen bij de maatregelen in stationsgebied oost. Een overzicht van de maatregelen: 

Herinrichting Stationsgebied Oost (2024-2026)

 1. De eerste maatregel betreft de herinrichting van het Stationsgebied Oost. Deze herinrichting heeft een gunstig effect op de doorstroming: het kruispunt met verkeerslichten op de Stationslaan verdwijnt, de bussen rijden niet meer onnodig rondjes via de Stationslaan en de bussen krijgen een vrijliggende busbaan. De raad heeft hierover begin 2023 al een besluit genomen. De uitvoering start in de loop van 2024.
 2. Visarenddreef/Stationslaan (2026-2028)
  Het voorstel is om vervolgens de rotondes ‘Visarenddreef-Middenweg-Stationslaan’ en ‘Stationslaan-Rigastraat’ aan te passen naar voorrangskruispunten. Verkeer vanaf de Middenweg en Rigastraat dient dan voorrang te verlenen. Ook komen hier ‘slimme’ doseerlichten om het verkeer beter te reguleren, zoals het sneller afwikkelen van het verkeer op de Middenweg.
 3. T-aansluiting Ziekenhuisweg (2026-2028)
  Ook wordt voorgesteld om de rotonde ‘Middendreef-Ziekenhuisweg-Middenweg’ om te zetten naar een T-aansluiting met een verkeersregelinstallatiesysteem (VRI). Hier kan het verkeer richting de Middenweg worden gedoseerd, waardoor de verkeersdrukte op de Middenweg naar de Middendreef wordt verplaatst waar deze beter kan worden opgevangen. Daarnaast is deze maatregel ook van belang van de woningbouwontwikkeling op Zilverpark-West, omdat hierdoor een groter oppervlak wordt gecreëerd voor de beoogde woningbouw.
 4. Afwaarderen Ziekenhuisweg (2026-2028)
  Uit het verkeersonderzoek blijkt dat de Ziekenhuisweg zonder grote consequenties kan worden vrijgemaakt van doorgaand gemotoriseerd verkeer vooralsnog met uitzondering van het openbaar vervoer en de hulpdiensten. Hierdoor ontstaat meer ruimte om een stadspark te realiseren als verbinding tussen het centrum en de Zorgcampus.
 5. Rotonde Zuigerplasdreef-Ziekenhuisweg (2030)
  Om de doorstroming van het verkeer te borgen ontstaat rond 2030 de noodzaak om de capaciteit van de rotonde ‘Zuigerplasdreef-Ziekenhuisweg’ uit te breiden. Dat kan worden gedaan voor hier een dubbelstrooksrotonde van te maken.
 6. Snelheid buitenring 70 km/uur (2028-2030)
  Om de buitenring aantrekkelijker te maken wordt voorgesteld om de snelheid hier te verhogen naar 70 km/uur. De leefbaarheid en de verkeersveiligheid dienen vanzelfsprekend te worden geborgd. Het college stelt voor om de maatregelen in beeld te brengen om hieraan te voldoen.
 7. Monitoren verkeerssituatie ‘Larserdreef-Middendreef’ en ‘Larserdreef-Zuigerplasdreef’ (2030)
  De verkeerssituatie bij deze rotondes zal worden gemonitord. Na openstelling van de rondweg Lelystad Zuid dient de verkeerssituatie bij deze rotondes te worden gemonitord. In het voor de doorstroming nodig blijkt kunnen deze rotondes worden omgezet naar kruispunten met verkeerslichten.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...