Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Wat is CPO?

Samen bouwen, dat kan! Gemeente Lelystad biedt volop ruimte om samen met u te kijken naar de mogelijkheden om uw droomhuis met een groep te realiseren. Wilt u als groep een woonproject realiseren dan is er sprake van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ofwel CPO.

Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ofwel CPO?

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat u samen met een groepje mensen in een stichting  een woonproject gaat realiseren. Binnen dit concept is er een gezamenlijk ontwerp en vaak is er ook nagedacht over een gemeenschappelijke woonomgeving. Bent u hierin geïnteresseerd dan is het goed om te weten dat het om minimaal 3 woningen moet gaan. Voor een succesvol verloop is het goed als u de onderstaande informatie en stappen doorloopt. Uiteraard kunt u voor meer informatie altijd contact opnemen met de gemeente Lelystad telefoonnummer 140320 of langskomen in het woonpaviljoen in het stadhuis.

Wat is binnen de gemeente Lelystad de definitie van een CPO?

'De situatie dat een groep particulieren zich verenigt in een rechtspersoon zonder winstoogmerk, en volledige privaatrechtelijke zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van een kavel en daarop (koop)woningen laat ontwerpen en bouwen voor eigen gebruik door de aangesloten leden of deelnemers'.

Daarnaast onderscheiden we voor de realisatie van een CPO twee mogelijkheden:

 1. Een groep individuen, die woningen wensen te realiseren zonder tussenkomst van een
  professionele partij
 2. Een door een architectenbureau, ontwikkelaar of bouwbegeleider geworven CPO-groep die
  consensus bereikt over woningtypologie, architectuur e.d. Binnen deze constructie geldt nog steeds dat de CPO-groep  verplichtingen aangaat met gemeente en aannemers, niet de architect, ontwikkelaar of bouwbegeleider.

Initiatieven van projectontwikkelaars en woningcorporaties vallen per definitie niet onder een CPO.

Waar moet het plan van aanpak aan voldoen?

Het bouwplan

 • Het aantal woningen dat men wil realiseren;
 • Het soort woningen: één- en/of meergezinswoningen; 
 • De doelgroep waarvoor wordt gebouwd + eventuele specifieke thematiek, bijvoorbeeld starters, ouderen, gehandicapten, ecologie, etc.;
 • De beoogde prijssegmenten en het beoogde niveau van de bouwkosten;
 • De gewenste oppervlakte van de bouwkavel en eventueel de beoogde architectonische kwaliteit van het plan (schetsplan toevoegen);

De organisatie

 • Wijze van werving van deelnemers.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...