Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Samen bouwen

Laatst gewijzigd: 25-7-2016

In Lelystad bestaat de mogelijkheid om met een groepje mensen woningen te bouwen op een kavel. Bijvoorbeeld omdat dan de bouwkosten lager kunnen zijn. Een initiatief voor groepsbouw moet tenminste vijf woningen of meer omvatten.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Voor een project van een zogenaamd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) moet een vereniging of stichting worden opgericht die één aanvraag voor een omgevingsvergunning indient. Projectontwikkelaars en woningcorporaties zijn van de regeling uitgesloten. Wel kunnen zij deelnemers aan het Collectief Opdrachtgeverschap, indien gewenst, adviseren. Onder meer in Warande zijn gronden gereserveerd voor CPO – initiatieven.

Zie ook de website van Zelfbouw in Nederland

Boekje: Samen bouwen in Lelystad (CPO)