Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Spelregels Wijkbudget cultuur

Met cultuuractiviteiten in de wijk krijgen bewoners de mogelijkheid om dichtbij in aanraking te komen met kunst en cultuur. Jongeren kunnen hun talenten ontwikkelen en zelf het podium bestijgen. Inwoners met een andere achtergrond worden gestimuleerd hun eigen cultuur te tonen.

Met het wijkbudget cultuur kan de gemeente meebetalen aan goede plannen of ideeën op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed van bewoners en/of organisaties. Het gaat daarbij om ideeën om het cultuuraanbod aan te laten sluiten bij de wensen en behoefte van de inwoners van de wijk.

Spelregels

Heeft u het wijkbudget nodig voor de uitvoering van uw plan? Dan gelden de volgende spelregels:

 1. Het budget kan worden aangevraagd door personen of organisaties.
 2. Per aanvrager kan maximaal 3 keer per jaar een aanvraag worden ingediend.
 3. De aanvraag moet minimaal 4 weken voorafgaande aan de activiteit worden ingediend.
 4. Bij de organisatie en uitvoering van het plan doen zoveel mogelijk wijkbewoners mee. Dit betekent dat het idee voor zoveel mogelijk bewoners toegankelijk moet zijn. En als niet iedereen mee kan doen, dan moet wel iedereen de kans hebben gehad om zich aan te melden of in te schrijven.
 5. Bewoners van de wijk zijn betrokken en het plan wordt uitgevoerd in de wijk.
 6. Per activiteit kunt u niet meer dan €1.500 aanvragen. Heeft u hulp nodig voor de aanvraag of de uitvoering. Mail naar: buurtwerk@welzijnlelystad.nl. Is het initiatief omvangrijk of zijn er meerdere partijen en/of wijken bij betrokken? Neem dan contact op voor maatwerk met het buurtwerk of de ideeënmakelaar. Zij kunnen samen met u kijken welke andere mogelijkheden er zijn.
 7. De gemeente betaalt alleen het bedrag van uw (goedgekeurde) aanvraag. Heeft u naast de aanvraag nog andere afspraken met bijvoorbeeld de buurtwerker gemaakt? Zorg dan dat deze afspraken schriftelijk wordt vastgelegd. Anders kan de gemeente er geen rekening mee houden.
 8. U geeft aan waar u het gevraagde geld aan gaat uitgegeven. Alleen de aantoonbare kosten die voor de activiteit zijn gemaakt en vooraf zijn goedgekeurd, worden vergoed.
 9. De activiteit moet grotendeels worden uitgevoerd in het jaar waarin u de bijdrage aanvraagt. Gebeurt dit niet, dan vervalt uw aanvraag en dus de bijdrage.
 10. Mogelijk is voor de activiteit een melding of een vergunning nodig. Dit kunt u checken en aanvragen bij het Omgevingsloket.
 11. Wanneer een plan blijvend invloed heeft op de straat, buurt of wijk (bijvoorbeeld bij een kunstwerk of street art), dan is het belangrijk wat omwonenden ervan vinden. Bewonersconsulenten kunnen u helpen bij het afstemmen van uw plan met de omwonenden.
 12. Bij het plaatsen of aanbrengen van blijvende voorzieningen moeten er vooraf afspraken worden gemaakt over beheer en onderhoud. De gemaakte afspraken moeten door bewoners worden ondertekend (adoptieovereenkomst).

Hoe vraag ik wijkbudget cultuur aan?

Stap 1: Vul het aanvraagformulier in

U kunt het aanvraagformulier wijkbudget cultuur digitaal invullen. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? De buurtwerker helpt u graag.

Let op: Vraag meerdere bedrijven om een prijs voor de uitvoering van uw plan. Bij uw aanvraag moet u namelijk aanbiedingen van meerdere leveranciers meesturen. Hierdoor kan de buurtwerker zien of u de juiste prijs betaalt. Wij vragen u daarbij zoveel mogelijk bedrijven uit Lelystad kiezen.

Stap 2: Wacht af tot de gemeente uw plan goedkeurt

Nadat u de aanvraag heeft verstuurd, bekijken wij uw aanvraag. Het kan zijn dat wij u om extra informatie vragen. Soms kan een plan bijvoorbeeld goedkoper uitgevoerd worden, zonder dat het plan hierdoor verandert. Wij letten goed op het geld, zodat er ook voor ideeën van andere bewoners geld overblijft.

Alles geregeld? Dan kunt u beginnen!

Bestellingen plaatsen

Voor bestellingen plaatsen bij leveranciers is voor elke leverancier een opdrachtnummer nodig. Zij kunnen met dit opdrachtnummer hun rekening (in pdf-formaat) direct naar de gemeente sturen via crediteuren@lelystad.nl. Neem hiervoor vooraf contact op met de Ideeënmakelaar.

Kosten eerst zelf betalen?

U kunt ook de kosten zelf betalen en deze daarna terugvragen aan de gemeente. In dat geval vult u een formulier in (declaratieformulier). Dit formulier kunt u ophalen bij de buurtwerker in uw wijk. Denkt u eraan dat u bij het insturen van uw declaratie alle bonnen en rekeningafschriften meestuurt? Op het declaratieformulier schrijft u het opdrachtnummer van uw plan. Heeft u hulp nodig? De buurtwerker helpt u graag.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...