Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Adoptiemogelijkheden

U kunt op verschillende manieren betrokken zijn in uw buurt. Daarvoor bieden we verschillende mogelijkheden om iets in de openbare ruimte te adopteren.

Denk bijvoorbeeld aan:

Een groenstrook adopteren

U kunt een stukje openbaar groen in uw buurt adopteren. Dit stukje beplant en onderhoudt u zelf, of samen met uw buren als het een groot stuk is. We hebben een lijst waaruit u uw planten kunt kiezen. Deze planten plant en onderhoudt u zelf: u schoffelt het strookje, haalt het onkruid weg en snoeit wanneer dat nodig is.

Een natuurlijke speelplek voor kinderen of een hondenspeelplek adopteren

U kunt samen uw buren een natuurlijke speelplaats voor kinderen aanleggen en adopteren. Ook is het mogelijk om een hondenspeelplaats te maken. Dit kan als er hiervoor ruimte in uw buurt is en andere bewoners in de buurt dit ook een goed plan vinden. Een afspraak in de adoptieovereenkomst kan zijn dat wij de grote stukken maaien en dat bewoners de randjes maaien en ook rondom de speeltoestellen en bankjes.

Er gelden voorwaarden voor grotere adoptieprojecten

Als het project blijvende invloed of aanpassingen heeft op een wijk of straat, dan moet er vooraf gekeken worden of een meerderheid van bewoners het eens is met het plan. Bijvoorbeeld bij het maken van een hondenspeelplek. Als dat niet zo is, dan gaat het plan niet door. Is iedereen het eens met het plan? Dan moeten direct omwonenden aangeven dat ze het eens zijn. Wij vragen of ze een handtekening willen zetten voor akkoord.

Afspraken schrijven we op in een adoptieovereenkomst

Als u een project wilt adopteren, dan betekent dit dat u (eventueel samen met andere bewoners) afspraken met ons maakt over het beheer en onderhoud van de plek. Deze afspraken schrijven we op in een adoptieovereenkomst. Alle betrokkenen ondertekenen deze overeenkomst. Hierin staat ook duidelijk beschreven welke taken wij uitvoeren en wat bewoners doen.

Neem contact op voor meer informatie

Wilt u weten wat er mogelijk is? Of heeft u ander leuk idee? Stuur uw idee dan naar e-mailadres mensenmakendebuurt@lelystad.nl. Of bel naar telefoonnummer 14 0320 en vraag naar de bewonersconsulent van uw wijk.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...